Клубна сбирка на АССП на тема „Защита на счетоводния бизнес и работа с клиенти“
www.apac-bg.org
Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия планира клубна сбирка на тема „Защита на счетоводния бизнес и работа с клиенти“ – I част
Модератор: Катя Крънчева

Дата: 28.09.2016 г.
Час: от 15:00 до 17:00 ч.
Място: гр. София, залата ще бъде обявена допълнително, след уточняване на броя на участниците


Условия:
*Тази клубна сбирка е само членове на АССП.

Обсъждани теми, практики и документи:
1. Процедури и правила за работа с клиенти;
2. Приемо-предаване на документи;
3. Декларации по ЗМИП за клиенти;
4. Клаузи за предотвратяване на кражби на персонал на счетоводната кантора;
5. Клаузи за ограничаване на отговорността при определени събития;
6. Декларации от практиката и други.
 
Колеги, очакваме Ви.
**За членовете, които нямат възможност да присъстват, но се интересуват от темата, ще получат запис от срещата, заедно с всички обсъдени материали, бланки и други документи.