Национална среща на счетоводните предприятия „АССП гостува на Южна България“
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
На нея АССП обсъди петъчното заседание на Консултативния съвет на НАП и запозна детайлно членовете си с проекта на новия Закон за счетоводството, предоставен от Министерство на финансите на Асоциацията преди броени дни в сряда на 13 май.На 16 май Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) проведе в Пловдив Национална среща на счетоводните предприятия "АССП гостува на Южна България".

В същия ден се състоя отчетно-изборно Общо събрание, на което Управителният съвет на АССП представи доклад за своята дейност и програмата за следващия мандат на ръководството. Избран бе нов Управителен съвет на АССП в състав: Мадлена Леви-Примо (председател), Катя Крънчева (зам. председател), Костадин Карагяуров, Боряна Стоянова, Галя Гроздева, Николай Петков и Рая Петрова.

Преди Общото събрание Катя Крънчева запозна членовете на АССП с изпратения преди броени дни в сряда (13 май) нов проект на Закон за счетоводството. Законопроектът е на Министерство на финансите, а не на ИДЕС.

АССП участва в Работната група към МФ по транспониране на Директивата 2013/34/ЕС в националното законодателство, която е причина за създаването на изцяло нов Закон за счетоводството. Във връзка с това бяха обсъдени постигнатите резултати на АССП, както и някои проблемни членове от проектозакона, по които Асоциацията отново ще представи своето мотивирано становище пред Министерството на финансите.

Мадлена Леви представи подробна информация за състоялия се на 15-ти май Консултативен съвет на НАП и основните насоки, по които НАП смята да работи.

Изпълнителният директор на  НАП свика заседание на Консултативният съвет за единно прилагане на данъчното и осигурително законодателство на 15 май 2015 г. от 14.00 ч. в зала 610 в сградата на Централно управление, София, бул. „Дондуков“ № 52. Членовете на Съвета бяха запознати с някои резултати от дейността на приходната агенция. АССП е постоянен член на Консултативния съвет на НАП и представи своите мотивирани предложения по избраните от НАП теми:
1. Механизми за усъвършенстване на контролната дейност на НАП
2. Разширяване на кръга електронни услуги, предоставяни от НАП

Членство в АССП

На 16-ти май в конферентната зала на Лендмарк хотел в Пловдив АССП се срещна със счетоводни предприятия, проявили интерес към членство в Асоциацията. АССП ги запозна със своите облекчени условия за членство, а именно, че вече и най-малките счетоводни предприятия имат възможност да се присъединят към асоциацията.

Участниците в срещата обмениха насоки и виждания за развитието на счетоводната професия и счетоводните услуги в България.