Новини от Националната среща на счетоводните предприятия
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
При изключително висок интерес премина втората за тази година Национална среща на счетоводните предприятия, организирана от Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия. Асоциацията традиционно дискутира със своите членове най-актуалните въпроси за счетоводния бизнес и счетоводната професията. На срещата бяха поканени и много външни счетоводни предприятия и счетоводители.Темите

В първата част Николай Петков, директор на Дирекция „Управление на риска“ в НАП, направи презентация относно идентифицираните рискове от укриване на данъци и осигуровки, във връзка с планираните проверки и ревизии на счетоводни предприятия. Петков посочи, че подобен анализ и кампания за данъчни ревизии е предвидена и за адвокати и юристи през 2016-2017 г. По време на интересната дискусия участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и изразят притеснения си.

Във втората част Росен Иванов, директор на Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ в НАП посочи важността на правилното третиране на ползването на фирмени активи за лични цели и свързаните с това данъци. Гост бе д.е.с Велин Филипов, зам.-председател на ИДЕС, който постави пред НАП няколко неизяснени моменти във връзка с облагането на личното ползване.

За АССП

Катя Крънчева, председател на АССП, обобщи работата на организацията през годината и отбеляза, че усилията са били насочени върху т. нар. данък „уикенд“ и нормализирането на облагането на личното ползване и изясняването на спорните моменти. Друг важен момент във фокуса на АССП е лобисткия проект за изменение на Закона за адвокатурата, чиито текстове накърняват интересите на счетоводните фирми, много други професии и на бизнеса като цяло. Работата на асоциацията срещу него продължава, съвместно с десетки други организации и институции. Крънчева отбеляза, че след като асоциацията е била информирана за готвените данъчни ревизии на счетоводните фирми, АССП е инициирала срещи с НАП, уведомила е своите членове, като им е предоставила анализа на риска на приходната администрация, свързан с укриването на приходи от счетоводни услуги, както и други полезни материали и информация.

Главни цели на АССП са развитието на счетоводните услуги, практически ползи за членовете, защита на счетоводния бизнес и издигане на авторитета на счетоводната професия след обществото. Членове на АССП, организират клубни сбирки и мероприятия, на които поставят интересни работни теми, предоставят и разменят материали и know-how. Председателят на АССП покани всички присъстващи счетоводни предприятия, които не са членове на асоциацията, да се присъедините към организацията до края на декември, и се ангажира да предостави събраните полезни материали от тази година на новите членове.