Одиторът Пламен Донев: Малките предприятия не следва да подлежат на задължителен одит
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
В ефира на телевизия Bulgaria On Air одиторът Пламен Донев коментира КТБ, законопроекта на ИДЕС за нов Закон за счетоводството и трябва ли малките предприятия да подлежат задължително на одит.

Според Пламен Донев датата на обявяване на несъстоятелността на КТБ 6 ноември е проблемна, заради ощетяване масата на несъстоятелността, но датата, която БНБ ще търси като коректна - 30 септември, не е точна тъй като според него тази дата всъщност е много по-рано във времето. Банката е в състояние на свръхзадлъжнялост още, когато е отпускала необезпечени кредити или имала е изкуствено надценявани активи отдавна, допълни Донев. Експерт-счетоводителят смята още, че не би трябвало нито една цесия да бъде призната.

Във втората част на интервюто Пламен Донев коментира предлагания от ИДЕС нов Закон за счетоводството така:

Институтът на дипломираните експерт счетоводители подготви един проект на Закона за счетоводството. Пряката причина за този законопроект е влизането в сила на европейска директива, касаеща счетоводната отчетност. И темата, която предизвика най-големи полемики в обществото са критериите за извършване на независим финансов одит. Европейската директива ясно казва, че малките предприятия не следва да са обект на задължителен финансов одит, освен в специфични случаи, които да са пряко съобразени с нуждите на конкретното предприятие.

В това, което е подготвено като законопроект от ИДЕС, критериите за одит са многократно по-ниски от критериите за малко предприятие, и затова в обществеността има едно несъгласие, че всъщност Институтът или одиторите, се опитват да си защитят бизнеса. Всяка една група се опитва да си защитава професионалните интереси и това е нормално, но аз по-скоро ще поставя въпроса от гледна точка на това "Кое е справедливо?" и "Как трябва да бъде?".

Ако приемем, че ценовите равнища в България са на 50% от средно европейските, нека да прилагаме например един такъв показател за одит, който да е два пъти по-малък от общоевропейския. И съответно всички предприятия, които не покриват тези стойности да бъдат освободени от задължението за одит, което вече би представлявало наистина облекчение на тежестта на малките предприятия.

"Не смятам, че има някакъв генерален проблем в счетоводното законодателство в България. Счетоводната практика в България е на ниво, да го наречен ниско, но то е такова каквото е като цяло нивото на бизнеса в България", допълни още Пламен Донев.

Вижте цялото интервю във видеото.