От април Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия е член на БСК
✔ По-бързо. По-удобно. По-сигурно » kik-info.com
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия (АССП) бе поканена за членство от Българска стопанска камара (БСК). След като изпълни критериите, АССП стана член на БСК от април тази година. БСК е една от най-големите работодателски организации, обединяваща фирми и сдружения от над 100 браншови организации от различни отрасли на икономиката на България.

Чрез членството си в камарата, АССП ще продължи да работи в полза на счетоводната професия и своите членовете. АССП активно ще участва в различните инициативи на БСК, като всички членове на асоциацията са поканени да се включват и обсъждат различните предложения и мероприятия.

Също така АССП е член на КРИБ от 2007 година. Асоциацията има съвместни инициативи и участия в Комитета по „Данъци и право”, Комитета по „Човешки ресурси”, Комитета по „Европейски фондове и програми” към конфедерацията.

АССП благодари на КРИБ и БСК за доброто сътрудничеството и реакция по отношение на действията срещу внесените лобистки поправки в Закона за адвокатурата.