През април към АССП се присъедини още едно счетоводно предприятие
www.apac-bg.org
Асоциацията на специализираните счетоводни предприятия приветства най-новия си член "Валент Консул" ЕООД от гр. Монтана. Дружеството е прието за редовен член на последното заседание на Управителния съвет на асоциацията.

"Валент Консулт" ЕООД е основано през 2009 г. и се представлява от г-н Валентин Антимов. Фирмата се занимава с комплексно счетоводно обслужване на юридически и физически лица.

Повече за счетоводно предприятие "Валент Консул" ЕООД можете да откриете на корпоративната интернет страница на дружеството www.valentkonsult.com.