Тема: „Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване”
www.apac-bg.org
АССП организира клубна сбирка за своите членове на тема „Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване” с гост-лектор адв. Димитър Митев.

Дата: 21.06.2017 г. от 15 часа. Регистрацията започва от 14:30. Мероприятието е с продължителност около два часа.

Участието е безплатно за членове на АССП!


Адв. Димитър Митев е завършил Юридически факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Работил е като гл. юрисконсулт в Главно управление на данъчната администрация при Министерство на финансите, хоноруван асистент по дисциплината “Данъчно право” в Юридическия факултет на Университет за национално и световно стопанство. Професионално се занимава изключително с консултации по данъчни въпроси и защита по данъчни дела пред административните съдилища и Върховния административен съд.

Темата е изключително актуална за счетоводните кантори. На сбирка в приятелска атмосфера, счетоводните кантори ще имат възможност да споделят проблемите си и да намерят решение, заедно с адв. Митев и колегите от АССП. През годините в АССП точно на клубни сбирки сме споделили едни от най-интересните и полезните си практики и know-how. Традицията продължава!


Асоциация на счетоводителите и счетоводните предприятия
Tel.: +359 2 980 27 05
Mob.: +359 886 777 099
E-mail: office@apac-bg.org
www.apac-bg.org

За повече подробности, можете да се обърнете към Главния секретар на АССП - г-жа Весела Динева.