Фиш за работна заплата бруто-нето
Януари 2023, раб. дни в месеца: 21, отработени дни: 21
Роден(а): след 1960г., Години стаж: 0, трета категория труд, МОД: 780.00 лв.
Вид въведено възнаграждение: брутно
 
1.Основна заплата794.04лв.
2.Доплащане за стаж0.00лв.
3.БРУТНА СУМА (р.1 + р.2)794.04лв.
4.НЕТНА ЗАПЛАТА616.16лв.
5.Осигурителен доход върху това възнаграждение794.04лв.
 
Удръжки върху осигурителния доход:
6.Фондовете за ДОО, включващи:
фонд "Пенсии": 6.58%, фонд "ОЗМ": 1.4%, фонд "Безработица": 0.4%
8.38 %66.54лв.
7.фонд "ДЗПО" в УПФ2.20 %17.47лв.
8.фонд "Здравно осигуряване"3.20 %25.41лв.
9.Общо осигурителни вноски от служителя (р.6 + р.7 + р.8)13.78 %109.42лв.
 
10.Данъчна основа за облагане с ДДФЛ (р.3 - р.9)684.62лв.
11.ДДФЛ (р.10 * 10.00%)10.00 %68.46лв.
 
12.Общо удръжки от служителя (р.9 + р.11)177.88лв.
13.Нетна сума за получаване (р.3 - р.9 - р.11)616.16лв.
 
Към калкулатора Свали PDF Изпрати по имейл