Заплата по трудов договор и всички начисления
Януари 2023, раб. дни в месеца: 21, отработени дни: 21
Роден(а): след 1960г., Години стаж: 0, трета категория труд
Вид въведено възнаграждение: брутно
 
1.Основна заплата2000.00лв.
2.Доплащане за стаж0.00лв.
3.БРУТНА СУМА (р.1 + р.2)2000.00лв.
4.НЕТНА ЗАПЛАТА1551.96лв.
5.Осигурителен доход върху това възнаграждение2000.00лв.
 
Удръжки върху осигурителния доход:
6.Фондовете за ДОО, включващи:
фонд "Пенсии": 6.58%, фонд "ОЗМ": 1.4%, фонд "Безработица": 0.4%
8.38 %167.60лв.
7.фонд "ДЗПО" в УПФ2.20 %44.00лв.
8.фонд "Здравно осигуряване"3.20 %64.00лв.
9.Общо осигурителни вноски от служителя (р.6 + р.7 + р.8)13.78 %275.60лв.
 
10.Данъчна основа за облагане с ДДФЛ (р.3 - р.9)1724.40лв.
11.ДДФЛ (р.10 * 10.00%)10.00 %172.44лв.
 
12.Общо удръжки от служителя (р.9 + р.11)448.04лв.
13.Нетна сума за получаване (р.3 - р.9 - р.11)1551.96лв.
 
Вноски от работодателя върху осигурителния доход:
14.Фондовете за ДОО, включващи:
фонд "Пенсии": 8.22%, фонд "ОЗМ": 2.1%, фонд "Безработица": 0.6%
10.92 %218.40лв.
15.фонд "ДЗПО" в УПФ2.80 %56.00лв.
16.фонд "ТЗПБ"0.40 %8.00лв.
17.фонд "Здравно осигуряване"4.80 %96.00лв.
18.Общо осигурителни вноски от работодателя
(р.14 + р.15 + р.16 + р.17)
18.92 %378.40лв.
19.Общо разходи за работодателя (р.3 + р.18)2378.40лв.
20.Общо вноски от служител и работодател (р.9 + р.11 + р.18)826.44лв.
Към калкулатора Свали PDF Изпрати по имейл