Заплата по трудов договор и всички начисления
Януари 2022, раб. дни в месеца: 20, отработени дни: 20
Роден(а): след 1960г., Години стаж: 0, трета категория труд, Максимален осигурителен доход: 3400.00 лв.
Вид въведено възнаграждение: нетно
 
1.Основна заплата1072.00лв.
2.Доплащане за стаж0.00лв.
3.БРУТНА СУМА (р.1 + р.2)1072.00лв.
4.НЕТНА ЗАПЛАТА831.86лв.
5.Осигурителен доход върху това възнаграждение1072.00лв.
 
Удръжки върху осигурителния доход:
6.Фондовете за ДОО, включващи:
фонд "Пенсии": 6.58%, фонд "ОЗМ": 1.4%, фонд "Безработица": 0.4%
8.38 %89.83лв.
7.фонд "ДЗПО" в УПФ2.20 %23.58лв.
8.фонд "Здравно осигуряване"3.20 %34.30лв.
9.Общо осигурителни вноски от служителя (р.6 + р.7 + р.8)13.78 %147.71лв.
 
10.Данъчна основа за облагане с ДДФЛ (р.3 - р.9)924.29лв.
11.ДДФЛ (р.10 * 10.00%)10.00 %92.43лв.
 
12.Общо удръжки от служителя (р.9 + р.11)240.14лв.
13.Нетна сума за получаване (р.3 - р.9 - р.11)831.86лв.
 
Вноски от работодателя върху осигурителния доход:
14.Фондовете за ДОО, включващи:
фонд "Пенсии": 8.22%, фонд "ОЗМ": 2.1%, фонд "Безработица": 0.6%
10.92 %117.06лв.
15.фонд "ДЗПО" в УПФ2.80 %30.02лв.
16.фонд "ТЗПБ"0.40 %4.29лв.
17.фонд "Здравно осигуряване"4.80 %51.46лв.
18.Общо осигурителни вноски от работодателя
(р.14 + р.15 + р.16 + р.17)
18.92 %202.83лв.
19.Общо разходи за работодателя (р.3 + р.18)1274.83лв.
20.Общо вноски от служител и работодател (р.9 + р.11 + р.18)442.97лв.
Към калкулатора Свали PDF Изпрати по имейл