Банкови сметки на НАП за данъци и осигуровки за 2012

ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG40BUIB98888592829700
Сметка за НЗОК BG19BUIB98888692829900
Сметка за ДЗПО BG42BUIB98888892830100
Сметка за принудително събиране на публични вземания
 
BG28BUIB98883322943300
 
Сметки за Републикански данъци
офис ЦЕНТЪР BG11BUIB98888193944300
офис СЕРДИКА BG28BUIB98888193943800
офис ИЗТОК BG74BUIB98888193945300
офис ПОДУЯНЕ BG58BUIB98888193945200
офис ИЛИНДЕН BG60BUIB98888193944000
офис НАДЕЖДА BG92BUIB98888193944200
офис ОВЧА КУПЕЛ BG75BUIB98888193944700
офис КРАСНО СЕЛО BG42BUIB98888193945100
офис ВЪЗРАЖДАНЕ BG43BUIB98888193944500
офис ОБОРИЩЕ BG91BUIB98888193944800
офис КРАСНА ПОЛЯНА BG44BUIB98888193943900
офис МЛАДОСТ BG27BUIB98888193944400
офис СТУДЕНТСКА BG76BUIB98888193944100
офис ВИТОША BG59BUIB98888193944600
офис ЛЮЛИН BG10BUIB98888193944900

ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД ДИРЕКЦИЯ СДО

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG52BUIB98888522943700
Сметка за НЗОК BG15BUIB98888622943800
Сметка за ДЗПО BG22BUIB98888822943900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG43BUIB98883322944000
Сметка за Републикански данъци BG12BUIB98888193943700

ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД, офис БЛАГОЕВГРАД

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG13RZBB91558520002016
Сметка за НЗОК BG25RZBB91558620002010
Сметка за ДЗПО BG21RZBB91558820002017
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG86RZBB91553320002004
Сметка за Републикански данъци BG10RZBB91558120002006

ТД на НАП БУРГАС

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG71RZBB91558520019111
Сметка за НЗОК BG07RZBB91558620019115
Сметка за ДЗПО BG79RZBB91558820019112
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20RZBB91553320019100
Сметка за Републикански данъци BG24RZBB91558120019117

ТД на НАП БУРГАС СДО

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG04RZBB91558520019153
Сметка за НЗОК BG22RZBB91558620019136
Сметка за ДЗПО BG94RZBB91558820019133
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG62RZBB91553320019120
Сметка за Републикански данъци BG39RZBB91558120019138

ТД на НАП ВАРНА

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG08IORT73778500350000
Сметка за НЗОК BG03IORT73778600360000
Сметка за ДЗПО BG90IORT73778800380000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG66IORT73773300310003
Сметка за Републикански данъци BG27IORT73778100330000

ТД на НАП ВАРНА СДО

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG90IORT73778500650000
Сметка за НЗОК BG85IORT73778600660000
Сметка за ДЗПО BG75IORT73778800680000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG51IORT73773300610003
Сметка за Републикански данъци BG12IORT73778100630000

ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG18IORT80438525000000
Сметка за НЗОК BG12IORT80438626000000
Сметка за ДЗПО BG97IORT80438828000000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT80433310020000
Сметка за Републикански данъци BG10IORT80438110000000

ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО СДО

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG66IORT80438525010000
Сметка за НЗОК BG60IORT80438626010000
Сметка за ДЗПО BG48IORT80438828010000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG79IORT80433310030000
Сметка за Републикански данъци BG58IORT80438110010000

ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ВИДИН

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG42RZBB91558520020215
Сметка за НЗОК BG75RZBB91558620020219
Сметка за ДЗПО BG50RZBB91558820020216
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG18RZBB91553320020203
Сметка за Републикански данъци BG98RZBB91558120020210

ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ВРАЦА

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG94RZBB91558520008415
Сметка за НЗОК BG30RZBB91558620008419
Сметка за ДЗПО BG05RZBB91558820008416
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG70RZBB91553320008403
Сметка за Републикански данъци BG53RZBB91558120008410

ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ГАБРОВО

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG09BUIB98888593682500
Сметка за НЗОК BG69BUIB98888693682600
Сметка за ДЗПО BG92BUIB98888893682800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG27BUIB98883322798400
Сметка за Републикански данъци BG10BUIB98888193683000

ТД на НАП ВАРНА, офис ДОБРИЧ

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG30BUIB78778515190000
Сметка за НЗОК BG90BUIB78778615190100
Сметка за ДЗПО BG16BUIB78778815190300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG14BUIB78773322799300
Сметка за Републикански данъци BG65BUIB78778114888800

ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис КЪРДЖАЛИ

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG81BUIB78978506839700
Сметка за НЗОК BG44BUIB78978606839800
Сметка за ДЗПО BG67BUIB78978806840000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB78973322798800
Сметка за Републикански данъци BG10BUIB78978106670000

ТД на НАП СОФИЯ, офис КЮСТЕНДИЛ

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД IABGBGSF
Сметка за ДОО BG60IABG74908500357900
Сметка за НЗОК BG23IABG74908600358000
Сметка за ДЗПО BG46IABG74908800358200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG84IABG74903300357800
Сметка за Републикански данъци BG62IABG74908100357800

ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ЛОВЕЧ

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG69IORT80468500084000
Сметка за НЗОК BG32IORT80468600084100
Сметка за ДЗПО BG55IORT80468800084300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG63IORT80463310083200
Сметка за Републикански данъци BG56IORT80468100083200

ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис МОНТАНА

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG81BUIB78908593779300
Сметка за НЗОК BG77BUIB78908693779000
Сметка за ДЗПО BG35BUIB78908893779400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG12BUIB78903322801900
Сметка за Републикански данъци BG28BUIB78908113777500

ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис ПАЗАРДЖИК

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG98RZBB91558520022408
Сметка за НЗОК BG40RZBB91558620022401
Сметка за ДЗПО BG09RZBB91558820022409
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG36RZBB91553320022401
Сметка за Републикански данъци BG57RZBB91558120022403

ТД на НАП СОФИЯ, офис ПЕРНИК

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG07BUIB78378513500500
Сметка за НЗОК BG67BUIB78378613500600
Сметка за ДЗПО BG90BUIB78378813500800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG48BUIB78373322802200
Сметка за Републикански данъци BG32BUIB78378113700000

ТД на НАП ВЕЛИКО ТЪРНОВО, офис ПЛЕВЕН

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG38IORT73808535557500
Сметка за НЗОК BG98IORT73808635557600
Сметка за ДЗПО BG24IORT73808835557800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG58IORT73803335550100
Сметка за Републикански данъци BG20IORT73808135550000

ТД на НАП ПЛОВДИВ

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG39IORT73758550001900
Сметка за НЗОК BG02IORT73758650002000
Сметка за ДЗПО BG25IORT73758850002200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG94IORT73753350002503
Сметка за Републикански данъци BG44IORT73758150000000

ТД на НАП ПЛОВДИВ СДО

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG25IORT73758550020000
Сметка за НЗОК BG20IORT73758650030000
Сметка за ДЗПО BG59IORT73758850040000
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG31IORT73753350050003
Сметка за Републикански данъци BG92IORT73758150010000

ТД на НАП ВАРНА, офис РАЗГРАД

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG10RZBB91558520023507
Сметка за НЗОК BG49RZBB91558620023500
Сметка за ДЗПО BG18RZBB91558820023508
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG45RZBB91553320023500
Сметка за Републикански данъци BG66RZBB91558120023502

ТД на НАП ВАРНА, офис РУСЕ

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG51BUIB71148593583900
Сметка за НЗОК BG14BUIB71148693584000
Сметка за ДЗПО BG37BUIB71148893584200
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG52BUIB71143322797300
Сметка за Републикански данъци BG43BUIB71148112100100

ТД на НАП ВАРНА, офис СИЛИСТРА

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG48IORT73798550012600
Сметка за НЗОК BG11IORT73798650012700
Сметка за ДЗПО BG34IORT73798850012900
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20IORT73793310011800
Сметка за Републикански данъци BG35IORT73798150011800

ТД на НАП БУРГАС, офис СЛИВЕН

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF
Сметка за ДОО BG66UNCR96608512017018
Сметка за НЗОК BG08UNCR96608612017011
Сметка за ДЗПО BG74UNCR96608812017019
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG71UNCR70003319316870
Сметка за Републикански данъци BG25UNCR96608112017013

ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис СМОЛЯН

ИНВЕСТ БАНК АД IORTBGSF
Сметка за ДОО BG19IORT80198500080500
Сметка за НЗОК BG79IORT80198600080600
Сметка за ДЗПО BG05IORT80198800080800
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG39IORT80193300451400
Сметка за Републикански данъци BG71IORT80198100079500

ТД на НАП СОФИЯ-ГРАД, офис СОФИЯ ОБЛАСТ

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG56RZBB91558520025201
Сметка за НЗОК BG89RZBB91558620025205
Сметка за ДЗПО BG64RZBB91558820025202
Сметка за Републикански данъци BG09RZBB91558120025207

ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис СТАРА ЗАГОРА

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG53BUIB79008523913900
Сметка за НЗОК BG16BUIB79008623914000
Сметка за ДЗПО BG23BUIB79008823914100
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG20BUIB79003322803400
Сметка за Републикански данъци BG37BUIB79008193580300

ТД на НАП ВАРНА, офис ТЪРГОВИЩЕ

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG96RZBB91558520017206
Сметка за НЗОК BG11RZBB91558620017200
Сметка за ДЗПО BG07RZBB91558820017207
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG07RZBB91553320017200
Сметка за Републикански данъци BG55RZBB91558120017201

ТД на НАП ПЛОВДИВ, офис ХАСКОВО

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG62RZBB91558520018012
Сметка за НЗОК BG95RZBB91558620018016
Сметка за ДЗПО BG70RZBB91558820018013
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG38RZBB91553320018000
Сметка за Републикански данъци BG15RZBB91558120018018

ТД на НАП ВАРНА, офис ШУМЕН

РАЙФАЙЗЕН БАНК ЕАД RZBBBGSF
Сметка за ДОО BG79RZBB91558520024205
Сметка за НЗОК BG15RZBB91558620024209
Сметка за ДЗПО BG87RZBB91558820024206
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG11RZBB91553320024209
Сметка за Републикански данъци BG38RZBB91558120024200

ТД на НАП БУРГАС, офис ЯМБОЛ

СИБАНК АД BUIBBGSF
Сметка за ДОО BG79BUIB78998593591200
Сметка за НЗОК BG20BUIB78998693604500
Сметка за ДЗПО BG42BUIB78998893605300
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG68BUIB78993322802100
Сметка за Републикански данъци BG72BUIB78998118043200

ТД "ГОЛЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОСИГУРИТЕЛИ" НА НАП СОФИЯ

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД CECBBGSF
Сметка за ДОО BG27CECB97908566981400
Сметка за НЗОК BG71CECB97908666981400
Сметка за ДЗПО BG62CECB97908866981400
Сметка за принудително събиране на публични вземания BG67CECB97903366981400
Сметка за Републикански данъци BG45CECB97908166981400
Последно обновяване на 01.08.2018
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG17UBBS88888588845400
НЗОК
BG77UBBS88888688845500
ДЗПО
BG23UBBS88888892830100
Принудително събиране на публични вземания
BG09UBBS88883322943300
Централния бюджет
Офис Център
BG53UBBS88888188844300
Офис Сердика
BG70UBBS88888188843800
Офис Изток
BG19UBBS88888188845300
Офис Подуяне
BG03UBBS88888188845200
Офис Илинден
BG05UBBS88888188844000
Офис Надежда
BG37UBBS88888188844200
Офис Красно Село
BG84UBBS88888188845100
Офис Оборище
BG36UBBS88888188844800
Офис Красна Поляна
BG86UBBS88888188843900
Офис Младост
BG69UBBS88888188844400
Офис Витоша
BG04UBBS88888188844600
Офис Люлин
BG52UBBS88888188844900
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG59UBBS88888188840700
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG57UBBS88888588840800
НЗОК
BG20UBBS88888688840900
ДЗПО
BG27UBBS88888888841000
Принудително събиране на публични вземания
BG09UBBS88883322943300
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG47IORT80488187372400
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG29IORT80488587372400
НЗОК
BG73IORT80488687372400
ДЗПО
BG64IORT80488887372400
Принудително събиране на публични вземания
BG69IORT80483387372400
Интернешънъл Асет Банк АД
IABGBGSF
Централния бюджет
BG66IABG74908100782200
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG60IABG74908500357900
НЗОК
BG23IABG74908600358000
ДЗПО
BG46IABG74908800358200
Принудително събиране на публични вземания
BG84IABG74903300357800
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG24UBBS88888188842300
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG22UBBS88888588842400
НЗОК
BG82UBBS88888688842500
ДЗПО
BG76UBBS88888813500800
Принудително събиране на публични вземания
BG09UBBS88883322943300
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG54UBBS88888188843700
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG04UBBS88888588843500
НЗОК
BG64UBBS88888688843600
ДЗПО
BG03UBBS88888822943900
Принудително събиране на публични вземания
BG24UBBS88883322944000
Централна кооперативна банка АД
CECBBGSF
Централния бюджет
BG47CECB979081669814F7
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG70CECB97908566981402
НЗОК
BG17CECB97908666981402
ДЗПО
BG62CECB97908866981400
Принудително събиране на публични вземания
BG67CECB97903366981400
Дивидент за държавата и вноски от 50 на сто от наемите в полза на държавата
BG20CECB979081669814F8
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG28IORT80488188800000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG10IORT80488588800000
НЗОК
BG54IORT80488688800000
ДЗПО
BG45IORT80488888800000
Принудително събиране на публични вземания
BG50IORT80483388800000
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG70IORT80488134736100
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG52IORT80488534736100
НЗОК
BG96IORT80488634736100
ДЗПО
BG87IORT80488834736100
Принудително събиране на публични вземания
BG92IORT80483334736100
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG71UBBS88888188843200
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG69UBBS88888588843300
НЗОК
BG32UBBS88888688843400
ДЗПО
BG89UBBS88888893605300
Принудително събиране на публични вземания
BG18UBBS88883322802100
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG28IORT73778100310000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG08IORT73778500350000
НЗОК
BG03IORT73778600360000
ДЗПО
BG90IORT73778800380000
Принудително събиране на публични вземания
BG66IORT73773300310003
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG74UBBS88888188841400
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG72UBBS88888588841500
НЗОК
BG35UBBS88888688841600
ДЗПО
BG57UBBS88888815190300
Принудително събиране на публични вземания
BG55UBBS88883322799300
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG59IORT80488188800800
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG41IORT80488588800800
НЗОК
BG85IORT80488688800800
ДЗПО
BG76IORT80488888800800
Принудително събиране на публични вземания
BG81IORT80483388800800
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG72UBBS88888188842600
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG70UBBS88888588842700
НЗОК
BG33UBBS88888688842800
ДЗПО
BG11UBBS88888893584200
Принудително събиране на публични вземания
BG26UBBS88883322797300
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG32IORT80478150190000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG51IORT80478550012600
НЗОК
BG14IORT80478650012700
ДЗПО
BG37IORT80478850012900
Принудително събиране на публични вземания
BG23IORT80473310011800
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG17IORT80488114291200
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG96IORT80488514291200
НЗОК
BG43IORT80488614291200
ДЗПО
BG34IORT80488814291200
Принудително събиране на публични вземания
BG39IORT80483314291200
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG51IORT80488187370000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG33IORT80488587370000
НЗОК
BG77IORT80488687370000
ДЗПО
BG68IORT80488887370000
Принудително събиране на публични вземания
BG73IORT80483387370000
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG73IORT80438110001000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG18IORT80438525000000
НЗОК
BG12IORT80438626000000
ДЗПО
BG97IORT80438828000000
Принудително събиране на публични вземания
BG31IORT80433310020000
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG42IORT80488187375400
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG24IORT80488587375400
НЗОК
BG68IORT80488687375400
ДЗПО
BG59IORT80488887375400
Принудително събиране на публични вземания
BG64IORT80483387375400
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG52IORT80488187369400
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG34IORT80488587369400
НЗОК
BG78IORT80488687369400
ДЗПО
BG69IORT80488887369400
Принудително събиране на публични вземания
BG74IORT80483387369400
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG26UBBS88888188841100
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG24UBBS88888588841200
НЗОК
BG84UBBS88888688841300
ДЗПО
BG73UBBS88888893682800
Принудително събиране на публични вземания
BG08UBBS88883322798400
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG65IORT80468100407600
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG69IORT80468500084000
НЗОК
BG32IORT80468600084100
ДЗПО
BG55IORT80468800084300
Принудително събиране на публични вземания
BG63IORT80463310083200
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG73UBBS88888188842000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG71UBBS88888588842100
НЗОК
BG34UBBS88888688842200
ДЗПО
BG09UBBS88888893779400
Принудително събиране на публични вземания
BG83UBBS88883322801900
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG17IORT73808137550000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG38IORT73808535557500
НЗОК
BG98IORT73808635557600
ДЗПО
BG24IORT73808835557800
Принудително събиране на публични вземания
BG58IORT73803335550100
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG91IORT73758151000000
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG39IORT73758550001900
НЗОК
BG02IORT73758650002000
ДЗПО
BG25IORT73758850002200
Принудително събиране на публични вземания
BG94IORT73753350002503
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG25UBBS88888188841700
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG23UBBS88888588841800
НЗОК
BG83UBBS88888688841900
ДЗПО
BG87UBBS88888806840000
Принудително събиране на публични вземания
BG72UBBS88883322798800
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG97IORT80488187371500
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG79IORT80488587371500
НЗОК
BG26IORT80488687371500
ДЗПО
BG17IORT80488887371500
Принудително събиране на публични вземания
BG22IORT80483387371500
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG86IORT80198100730100
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG19IORT80198500080500
НЗОК
BG79IORT80198600080600
ДЗПО
BG05IORT80198800080800
Принудително събиране на публични вземания
BG39IORT80193300451400
Обединена българска банка АД
UBBSBGSF
Централния бюджет
BG23UBBS88888188842900
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG21UBBS88888588843000
НЗОК
BG81UBBS88888688843100
ДЗПО
BG35UBBS88888823914100
Принудително събиране на публични вземания
BG32UBBS88883322803400
Инвестбанк АД
IORTBGSF
Централния бюджет
BG96IORT80488187372100
НОИ за социалноосигурителните фондове
BG78IORT80488587372100
НЗОК
BG25IORT80488687372100
ДЗПО
BG16IORT80488887372100
Принудително събиране на публични вземания
BG21IORT80483387372100

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Фактура от Glovo

67
Искам да попитам как да осчетоводя следното нещо:фактурата е инвойс Субтотал-1553,50 евро тотал ват  20%-310.70 евро Invois tot...

Попълване на сд

98
Благодаря , приятна почивка

Закупен лек автомобил от САЩ и последваща продажба

136
Благодаря!

ГДД Чл.92 попълване

489
На какво основание ще намалявате? И като има пари за даване на заеми, няма ли пари за разпределяне на дивидент?
Още от форума