Счетоводна нормативна база

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС25 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2021г.
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС40 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2021г.
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС81 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020г.
ИЗБОРЕН КОДЕКС24 промени, Последно изм. ДВ. бр.58 от 13 Юли 2021г.
КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО23 промени, Последно изм. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)156 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.77 от 16 Септември 2021г.
КОДЕКС НА ТРУДА115 промени, Последно изм. ДВ. бр.109 от 22 Декември 2020г.
КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2002 Г.)39 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС120 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г.
СЕМЕЕН КОДЕКС12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Подаване на ГДД от ЕТ с няколко дейности

99
ЗДДФЛ, чл.26, ал.2, т.2

Работа по две длъжности с един работодател?

11
Здравейте! Шефът се е споразумял със служител да премине от една длъжност на друга такава. Само че така старата длъжност на слу...

Грешна ОКд-5

386
 От една и съща дата са т.к. грешната я подадох сутринта, а правилната няколко часа по-късно. И при  двете само сложих отметка н...

Данъчни облекчения за деца и Справка чл.73 ал.6

446
Цитат на: диана в 21.01.2022, 15:24 " Ако се избира период от 12.2020 до 11.2021 няма как да се генерира правилна справка. Избе...
Още от форума