Счетоводна нормативна база

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС25 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2021г.
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС41 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС82 промени, Последно доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
ИЗБОРЕН КОДЕКС25 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО25 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)159 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
КОДЕКС НА ТРУДА115 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2002 Г.)39 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС120 промени, Последно изм. ДВ. бр.84 от 8 Октомври 2021г.
СЕМЕЕН КОДЕКС12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Самоосигуряване или друг вариант за получени доходи от чужбина

22
Здравейте, бихте ли ми обяснили принципа ако едно лице живее и работи в чужбина. Отделно от това като допълнителна работа иска д...

Електронни услуги към НАП

105
Цитат на: djidja83 в Вчера в 15:29 " Имаше одеве. Сега работят. Работят, но едно към гьотере Аз от 48 часа обратен имейл за ...

Длъжностна характеристика за МАШИНЕН ОПЕРАТОР-смесване в хим.и др.сродни на тях процеси

59
Машинните оператори в химическото производство наблюдават и обслужват машини и съоръжения за смесване, разбъркване, преработване...

Код по КИД на фирма с дейност на Web-site посредник

52
63.12   Web-портали 62.03   Управление и обслужване на компютърни средства и системи 62.09   Други дейности в областта на информ...
Още от форума