Счетоводна нормативна база

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС25 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.15 от 19 Февруари 2021г.
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС42 промени, Последно доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС83 промени, Последно изм. ДВ. бр.56 от 19 Юли 2022г.
ИЗБОРЕН КОДЕКС25 промени, Последно изм. ДВ. бр.15 от 22 Февруари 2022г.
КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО25 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)162 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
КОДЕКС НА ТРУДА118 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.62 от 5 Август 2022г.
КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2002 Г.)39 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС122 промени, Последно изм. ДВ. бр.79 от 4 Октомври 2022г.
СЕМЕЕН КОДЕКС12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Смяна ЕИК

101
Не бих си коригирала дневниците, особено след като са без ДДС. Не е постъпила коректно. Запазете си и старите екземпляри с ЕГН.

Допълнително споразумение по чл. 62 ал.5 от КТ

2853
Цитат на: m.inkv в Днес в 15:10 " Здравейте, имам питане към вас понеже от доста четене изобщо не му хванах края. Фирма ще кома...

Данъчни облекчения и в частност за деца

141
Има.

Болничен с продължение

139
Цитат на: marpan_64 в Днес в 10:15 " При болничен с продължение какви 3 дни от работодател (освен, ако предходния болничен е бил...
Още от форума