Счетоводна нормативна база

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС26 промени, Последно доп. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2022г.
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС44 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2023г.
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС86 промени, Последно доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
ИЗБОРЕН КОДЕКС26 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.104 от 30 Декември 2022г.
КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО25 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.25 от 29 Март 2022г.
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)163 промени, Последно доп. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2023г.
КОДЕКС НА ТРУДА121 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.14 от 10 Февруари 2023г.
КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2002 Г.)39 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.108 от 22 Декември 2020г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС123 промени, Последно изм. ДВ. бр.10 от 31 Януари 2023г.
СЕМЕЕН КОДЕКС12 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.103 от 4 Декември 2020г.

Статии от КиК

Актуализация 2023

Актуализация 2023

15750
Уважаеми потребители, В процес сме на актуализация на сайта за 2023 година. Добавили сме новата...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Как се изчислява заплащането на работа в почивни дни / официален празници

3517
Цитат на: t.trifonov66 в 18.08.2021, 12:52 " първо изчислявате възнаграждението за тези часове. Да речем, че е работи 6 часа в ...

Фирма без дейност

1982
Съгласно допълнителните разпоредби от 01.01.2017 г. се изясни какво означава понятието “Предприятия, които не са осъществявали д...

ГФО - кой следва да го подпише при смяна на изп.директор

83
За отговорността не знам, тя не се ли сваля по друг начин, но в момента старият изп. директор не е лицето, които има право да по...

Породени деца-болничен?

185
Цитат на: Happy1 в Днес в 09:20 " Никой ли не знае?😟 В НОИ има калкулатор за изчисляване на прогнозен размер на паричното обещет...
Още от форума