Счетоводна нормативна база

АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС28 промени, Последно изм. ДВ. бр.102 от 8 Декември 2023г.
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС50 промени, Последно изм. ДВ. бр.57 от 5 Юли 2024г.
ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС92 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.36 от 23 Април 2024г.
ИЗБОРЕН КОДЕКС27 промени, Последно изм. ДВ. бр.104 от 15 Декември 2023г.
КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО30 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.85 от 10 Октомври 2023г.
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.)171 промени, Последно изм. ДВ. бр.27 от 29 Март 2024г.
КОДЕКС НА ТРУДА127 промени, Последно изм. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 113 ОТ 2002 Г.)41 промени, Последно изм. ДВ. бр.41 от 10 Май 2024г.
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС130 промени, Последно изм. ДВ. бр.42 от 14 Май 2024г.
СЕМЕЕН КОДЕКС14 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2023г.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11459
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Физическо лице, регистрирано като ЗП и доходи от ФВЦ, декларация по чл.55

210
Аз мисля , че данък върху данъка не се начислява

Попълване на трудова книжка при трудови договори с трима работодатели и променинв работното време

160
Какво значи "неточен"? В ТК се вписва само основния ТД. Когато за нещо му трябва даказване на трудов стаж (освен за изчисляване ...

Осигуряване на управител в ЕООД и трудов договор при друг работодател

1083
Цитат на: ХХХХХ в 22.07.2024, 19:26 " Понеже вече не мога да редактирам, да уточня: СОЛ, които се осигуряват на "ниския процент...

Три месеца предизвестие за напускане и неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г.

147
Отпускът НЕ удължава срока на предизвестието
Още от форума