Контакти с офисите на НАП

Централно управление на НАП

София 1000, бул."Дондуков" № 52
nap@nra.bg
0700 18700
София 1000, ул."Аксаков" № 21
02/98593821;
Отдел "Обработка на плащания и задължения" -
02/9608865;
За регистрация по ЗДДС -
02/98596789; 02/98593399;
Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - София
София 1000, ул."Аксаков" № 21
02/98593759;
Офис - Център
София 1000, ул."Шести септември" № 10
02/8106603;
02/8106648;
Офис - Сердика
София 1202, бул."Кн. Мария Луиза" № 88
02/8130612;
02/8130614;
Офис - Изток
София 1574, бул."Шипченски проход" № 69А
02/9703401;
02/9703586;
Офис - Подуяне
София 1517, ул."Константин Фотинов" № 2
02/9655873;
02/9655812;
Офис - Илинден
София 1309, ул."Билянини извори" № 10, вх.Б
02/9217827;
02/9217826;
Офис - Надежда
София 1220, ул."Илиeнско шосе" № 8 (в бившата административна сграда на ЗММ)
02/8927637;
02/8376425;
Офис - Красно Село
София 1606, бул."Македония" № 3 /в сградата на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"; сектор "Проверки" - бул."Ал. Стамболийски" № 205, ет. 3
02/9150449;
02/9150448;
02/9150468;
Офис - Възраждане
София 1309, бул."Димитър Петков" № 107
02/8120013;
02/8120032;
Офис - Оборище
София 1504, ул."Силистра" № 8
02/9211844;
02/9211854;
Офис - Красна Поляна
София 1330, бул."Възкресение" № 1А
02/8129107;
02/8129126;
Офис - Младост
София 1784, бул."Цариградско шосе" № 111 (в сградата на Изпълнителна агенция "Държавна собственост" към Министерство на отбраната)
02/9760446;
02/9760488;
Офис - Витоша
София 1618, бул."Цар Борис III" № 215
02/9179124;
02/9179109:
Офис - Люлин
София 1336, бул."Захари Стоянов" № 15
02/9211728;
02/9211765;
Офис - София - област
София 1040, бул."Витоша" № 6
02/9334042;
02/9334027;
Изнесено работно място - Ботевград
Ботевград 2140, бул."Трети март" № 61
0723/68189;
0723/68184;
Изнесено работно място - Елин Пелин
Елин Пелин 2100, пл."Независимост" № 1
0725/60401;
Изнесено работно място - Ихтиман
Ихтиман 2050, ул."Полк.Дрангов" № 4
0724/82367;
Изнесено работно място - Костинброд
Костинброд 2230, ул."Славянска" № 23А
0721/66291;
Изнесено работно място - Пирдоп
Пирдоп 2070, ул."Цар Освободител" № 39
07181/5609;
Изнесено работно място - Самоков
Самоков 2000, ул."Македония" № 34
0722/68307;
0722/68312;
Изнесено работно място - Своге
Своге 2260, ул."Ал. Стамболийски" № 3
0726/22467;
0726/22279;
Офис - Благоевград
Благоевград 2700, ул. "Гьорче Петров" № 2
073/889101;
Изнесено работно място - Гоце Делчев
Гоце Делчев 2900, ул."Търговска" № 20
0751/60388;
Изнесено работно място - Петрич
Петрич 2850, ул."Борис ІІІ" № 11
0745/66596;
Изнесено работно място - Разлог
Разлог 2760, ул."Преображение" № 1
0747/80225;
Изнесено работно място - Сандански
Сандански 2800, ул."Свобода" № 3
0746/30542;
Офис - Кюстендил
Кюстендил 2500, ул."Демокрация" № 55
078/559144;
078/559148;
Изнесено работно място - Дупница
Дупница 2600, пл."Свобода" № 1
0701/50323;
Офис - Перник
Перник 2300, пл."Свети Иван Рилски" № 1Б
076/647170;
076/647164;
София 1000, ул."Гурко" № 12
02/9859 6033;
02/9859 6013;
Отдел "Обработка на плащания и задължения" - 02/98596005; 02/98596017;
София 1000, ул."Аксаков" № 29
02/98593910;
02/98593915;
Бургас 8000, ул."Цар Петър" № 5Б
056/878129;
056/878156;
Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Бургас
Бургас 8000, ул."Цар Петър" № 5Б
056/878251;
Офис - Сливен
Сливен 8800, ул."Ген. Столипин" № 19
044/610100;
Офис - Ямбол
Ямбол 8600, ул."Търговска" № 2
Администрация:
046/686115;
046/686134;
Салон за обслужване: ул. "Кабиле" № 1
046/686104;
Варна 9000, бул."Осми приморски полк" № 128
052/360885;
052/360888;
Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Варна
Варна 9000, ул."Осми приморски полк" № 128
052/360401;
Офис - Добрич
Добрич 9300, ул."Независимост" № 7
За въпроси свързани с регистрация
058/653517;
За въпроси свързани с данъчното законодателство
058/653544;
058/653612;
За въпроси свързани с осигурителното законодателство
058/653612;
058/653616;
За въпроси свързани със здравното осигуряване
058/653616;
058/653611;
Офис - Разград
Разград 7200, пл."Независимост" № 1
Деловодство:
084/617102;
Салон за обслужване на клиенти /приемане на данъчни и осигурителни декларации, регистрация на трудови договори, приемане на искания за издаване на удостоверения и др.документи/:
084/617103;
Здравен статус:
084/617110;
Издаване на удостоверения:
084/617111;
Обслужване на плащанията, информация за банкови сметки и код плащане на данъци и осигурителни вноски:
084/617108;
Офис - Русе
Русе 7002, ул."Майор Атанас Узунов" № 19
Телефони за информация:
082/808161;
082/808162;
Телефони за информация по здравноосигурителен статус:
082/808151;
082/808168;
Телефони за информация за банкови сметки:
082/808191;
082/808189;
082/808199;
Офис - Силистра
Силистра 7500, ул."Скобелев" № 8
Телефон:Регистрация:
086/815252;
086/815253;
За въпроси по данъчно законодателство:
086/815266;
086/815103;
За въпроси по осигурително законодателство:
086/815261;
086/815263;
За въпроси по здравно осигуряване:
086/815260;
086/815129;
Офис - Търговище
Търговище 7700, пл."Свобода" № 1
Телефони за информация и консултации:
0601/690474;
0601/690475;
Деловодство:
0601/690110;
Офис - Шумен
Шумен 9700, пл."Освобождение" № 2
054/856460;
054/856413;
Велико Търново 5000, пл."Център" № 2
Информация за предоставяне на услуги за бизнеса и гражданите:
062/617172;
Информация за извършени плащания по сметките на ТД на НАП:
062/617196;
Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Велико Търново
Велико Търново 5000, пл."Център" № 2, ет.4
062/617104;
Изнесено работно място - Свищов
Свищов 5250, ул."Цар Освободител" № 74
0631/60174;
Офис - Видин
Видин 3700, ул."Шести септември" № 12
За въпроси по данъчно и осигурително законодателство:
094/690404;
094/690401;
094/690420;
За справки за здравен статус:
094/690478;
094/690466;
За справки по направени плащания:
094/690417;
094/690415;
Офис - Враца
Враца 3000, ул."Васил Кънчов" № 86
092/6684114;
092/6684115;
Офис - Габрово
Габрово 5300, ул."Априловска" № 7
За въпроси по данъчно законодателство:
066/815221;
Справки за здравен статус:
066/815219;
Салон за обслужване: ул."Радецка" № 11
066/815219;
Изнесено работно място - Севлиево
Севлиево 5400, пл."Свобода" № 1, стая 111
0675/396181;
Офис - Ловеч
Ловеч 5500, ул."Търговска" № 43
068/685101;
Салон за обслужване: ул."Търговска" № 24, дом "Преслав"
Отчитане на плащанията и задълженията:
068/685162;
За консултации по данъчно законодателство:
068/685118;
За консултации по осигурително и здравно–осигурително законодателство:
068/685157;
Изнесено работно място - Троян
Троян 5600, ул."Раковска" № 55
0670/60856;
0670/63137;
Офис - Монтана
Монтана 3400, ул."Л.Каравелов" № 11
Деловодство:
096/390105;
Салон за обслужване на клиенти:
За въпроси по данъчно и осигурително законодателство:
096/390210;
096/390220;
096/390235;
Справки за здравен статус:
096/390211;
Офис - Плевен
Плевен 5800, ул."Дойран" № 43
Услуги за клиенти:
064/898336;
Пловдив 4004, ул."Скопие" № 106
Данъчно облагане и осигуряване, прием на декларации
032/935681;
032/935452;
032/935678.;
032/935447;
Справки за здравно осигуряване 032/935719;
Издаване на удостоверения 032/935449;
Възстановяване на надвнесени суми 032/935453;
Изнесено работно място - Асеновград
Асеновград 4230, пл."Академик Николай Хайтов" № 9
0331/60004;
0331/60005;
0331/60006;
Изнесено работно място - Карлово
Карлово 4300, ул."Тодор и Ана Пулеви" № 1
0335/90003;
0335/90004;
0335/90005;
Дирекция "Обжалване и данъчно-осигурителна практика" - Пловдив
Пловдив 4004, ул."Скопие" № 106
032/935411;
Офис - Кърджали
Кърджали 6600, ул."Деспот Слав" № 1
0361/66300;
За въпроси по данъчно–осигурително законодателство:
0361/66355;
Офис - Пазарджик
Пазарджик 4400, ул."Асен Златаров" № 7
За въпроси по данъчно законодателство:
034/403234;
За въпроси по осигурително законодателство:
034/403246;
За въпроси за здравно осигуряване:
034/403106;
За справка плащания:
034/403220;
034/403230;
Офис - Смолян
Смолян 4700, бул."България" № 12
0301/60200;
За въпроси по данъчно–осигурително законодателство:
0301/60215;
0301/60249;
Изнесено работно място - Девин
Девин 4800, ул."Васил Левски" № 1
03041/2684;
Офис - Стара Загора
Стара Загора 6000, ул."Кенали" № 1, п.к.339
За информация: 042/692302;
За въпроси по данъчно–осигурително законодателство: 042/692639;
За въпроси по здравно осигуряване: 042/692628;
Изнесено работно място - Казанлък
Казанлък 6100, ул."Кн. Ал. Батенберг" № 4, етаж 5
0431/62509;
Офис - Хасково
Хасково 6300, пл."Свобода" № 2
Деловодство на отдел "Услуги за клиенти": 038/609454;
"Прием на декларации": 038/609232;
"Обработка на декларации": 038/609232;
"Регистрация по ДДС": 038/609450;
"Издаване на удостоверения": 038/609223;
"Здравен статус": 038/609223;

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Болничен и мярка заетост за теб

1279
Здравейте,                     Заплашиха, че ще спрат всички плащания, а се бяха натрупали 4 месеца без да платят... Така че ням...

Майчинство и срочен трудов договор

11608
Цитат на: Koleva83 в Вчера в 14:44 " Здравейте мога ли да заитам тай като договаря ми е срочен и сам вече сакратрна 31 декември ...

Програма от БТ "Заетост за теб"

118
Много благодаря!

Плащане в евро по OSS

76
И аз това се чудих. Мисля като валутен превод. В инструкцията за плащането към НАП се изисква след вх. номер на подадената декла...
Още от форума