Стоки с висок финансов риск (Списък на стоки с висок финансов риск за 2024)

Можете да търсите по име, част от име, код, част от код.
актуална версия
КодНаименование
0201 10 00Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Цели или половин трупове
0201 20 20Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Компенсирани четвъртинки
0201 20 30Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0201 20 50Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0201 20 90Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Други
0201 30 00Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Обезкостени
0202 10 00Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Цели и половин трупове
0202 20 10Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други необезкостени разфасовки: Компенсирани четвъртинки
0202 20 30Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други необезкостени разфасовки: Предни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0202 20 50Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други необезкостени разфасовки: Задни четвъртинки, разфасовани или неразфасовани
0202 20 90Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други необезкостени разфасовки: Други
0202 30 10Меса от животни от едрия рогат добитък, замразени: Обезкостени: Предни четвъртинки, цели или нарязани максимум на пет парчета, като всяка предна четвъртинка е замразена поотделно; „компенсирани“ четвъртинки, замразени на два блока, единият от които съдържа предната четвъртинка, цяла или нарязана на максимум пет парчета, а другият — задната четвъртинка без филето, в едно цяло парче
0202 30 50Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Обезкостени: Разфасовки от предни четвъртинки и от гърди, наречени „австралийски“
0202 30 90Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Обезкостени: Други
0203 11 10Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Цели или половин трупове: От домашни свине
0203 11 90Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Цели или половин трупове: Други
0203 12 11Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: От домашни свине: Бутове и разфасовки от тях
0203 12 19Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: От домашни свине: Плешки и разфасовки от тях
0203 12 90Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: Други
0203 19 11Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Предни части и разфасовки от тях
0203 19 13Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Котлети и разфасовки от тях
0203 19 15Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
0203 19 55Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Обезкостени
0203 19 59Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други: От домашни свине: Други
0203 19 90Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени: Други
0203 21 10Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Цели или половен трупове: От домашни cвине
0203 21 90Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Цели или половен трупове: Други
0203 22 11Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: От домашни свине: Бутове и разфасовки от тях
0203 22 19Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: От домашни свине: Плешки и разфасовки от тях
0203 22 90Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Бутове, плешки и техните разфасовки, необезкостени: Други
0203 29 11Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Предни части и разфасовки от тях
0203 29 13Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Котлети и разфасовки от тях
0203 29 15Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях
0203 29 55Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Други: Обезкостени
0203 29 59Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други: От домашни cвине: Други
0203 29 90Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени: Замразени: Други
0204 10 00Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Цели и половин трупове от агнета, пресни или охладени
0204 21 00Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Цели или половин трупове
0204 22 10Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Предна част или половин предна част
0204 22 30Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 22 50Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Задна част и половин задна част
0204 22 90Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Други необезкостени разфасовки: Други
0204 23 00Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, пресни или охладени: Oбезкостени
0204 30 00Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Цели и половин трупове от агнета, замразени
0204 41 00Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Цели или половин трупове
0204 42 10Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Други необезкостени разфасовки: Предна част или половин предна част
0204 42 30Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Други необезкостени разфасовки: Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 42 50Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Други необезкостени разфасовки: Задна част и половин задна част
0204 42 90Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Други необезкостени разфасовки: Други
0204 43 10Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Обезкостени: От агнета
0204 43 90Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Други меса от животни от рода на овцете, замразени: Обезкостени: Други
0204 50 11Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Меса от животни от рода на козите: Пресни или охладени: Цели или половин трупове
0204 50 13Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Меса от животни от рода на козите: Пресни или охладени: Предна част или половин предна част
0204 50 15Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Меса от животни от рода на козите: Пресни или охладени: Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 50 19Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Меса от животни от рода на козите: Пресни или охладени: Задна част и половин задна част
0204 50 31Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Меса от животни от рода на козите: Пресни или охладени: Други: Необезкостени разфасовки
0204 50 39Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Меса от животни от рода на козите: Пресни или охладени: Други: Обезкостени разфасовки
0204 50 51Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Замразени: Цели или половин трупове
0204 50 53Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Замразени: Предна част или половин предна част
0204 50 55Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Замразени: Карета и/или седло или половин каре и/или половин седло
0204 50 59Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Замразени: Задна част и половин задна част
0204 50 71Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Меса от животни от рода на козите: Замразени: Други: Необезкостени разфасовки
0204 50 79Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени: Меса от животни от рода на козите: Замразени: Други: Обезкостени разфасовки
0205 00 20Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулета или катърите, пресни, охладени или замразени: Пресни или охладени
0205 00 80Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулета или катърите, пресни, охладени или замразени: Замразени
0206 10 95Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други: Месести части от диафрагмата
0206 10 98Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени: Други
0206 21 00Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Езици
0206 22 00Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Черен дроб
0206 29 91Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други: Месести части от диафрагмата
0206 29 99Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на едрия рогат добитък, замразени: Други
0206 30 00Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на свинете, пресни или охладени
0206 41 00Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на свинете, замразени: Черен дроб
0206 49 00Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: От животни от рода на свинете, замразени: Други
0206 80 91Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: Други пресни или охладени: Други: От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите
0206 80 99Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: Други пресни или охладени: Други: От рода на овцете или козите
0206 90 91Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: Други, замразени: От рода на конете, магаретата, мулетата или катърите
0206 90 99Карантии, годни за консумация от животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите, конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени: Други, замразени: От рода на овцете и козите
0207 11 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, без черва, с глави и крака, наречени „пилета 83%“
0207 11 30Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70%“
0207 11 90Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени:От петли и кокошки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65%“ или представени по друг начин
0207 12 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Неразфасовани, замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 70%“
0207 12 90Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Неразфасовани, замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пилета 65%“ или представени по друг начин
0207 13 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Обезкостени
0207 13 20Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
0207 13 30Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата
0207 13 40Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 13 50Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
0207 13 60Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях
0207 13 70Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Разфасовки: Необезкостени: Други
0207 13 91Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Карантии: Черен дроб
0207 13 99Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Други карантии
0207 14 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Обезкостени pазфасовки
0207 14 20Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Половинки или четвъртинки
0207 14 30Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Цели крилца, дори без връхчетата
0207 14 40Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 14 50Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Гърди и разфасовки от тях
0207 14 60Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Бутчета и разфасовки от тях
0207 14 70Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени pазфасовки: Други
0207 14 91Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Карантии: Черен дроб
0207 14 99Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От петли и кокошки: Разфасовки и карантии, замразени: Други карантии
0207 24 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени ,без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80%“
0207 24 90Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени ,без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73%“ или представени по друг начин
0207 25 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Неразфасовани, замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 80%“
0207 25 90Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Неразфасовани, замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без шийки, без крака, сърца, черен дроб и воденички, наречени „пуйки 73%“ или представени по друг начин
0207 26 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки и карантии, пресни или охладени: Обезкостени разфасовки
0207 26 20Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
0207 26 30Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчета
0207 26 40Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 26 50Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
0207 26 60Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Кълки и разфасовки от тях
0207 26 70Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Други
0207 26 80Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Необезкостени: Други
0207 26 91Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Карантии: Черен дроб
0207 26 99Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, пресни или охладени: Карантии: Други
0207 27 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки и карантии, замразени: Обезкостени разфасовки
0207 27 20Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
0207 27 30Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки и карантии, замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчета
0207 27 40Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 27 50Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
0207 27 60Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Кълки и разфасовки от тях
0207 27 70Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях: Други
0207 27 80Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Разфасовки, замразени: Необезкостени: Други
0207 27 91Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Карантии, замразени: Карантии: Черен дроб
0207 27 99Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От пуйки: Карантии, замразени: Други
0207 41 20Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Неразфасовани пресни или охладени: Оскубани, обезкървени, но неизкормени, с главите и краката, наречени „патици 85%“
0207 41 30Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Неразфасовани пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, но с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70%“
0207 41 80Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Неразфасовани пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63%“ или представени по друг начин
0207 42 30Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, с шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 70%“
0207 42 80Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Неразфасовани замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака и без шийки, сърца, черен дроб и воденички, наречени „патици 63%“ или представени по друг начин
0207 43 00Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Тлъст черен дроб, пресен или охладен
0207 44 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Обезкостени
0207 44 21Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
0207 44 31Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата
0207 44 41Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 44 51Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
0207 44 61Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях
0207 44 71Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Разфасовки, наречени „палта“
0207 44 81Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Други
0207 44 91Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени карантии: Черен дроб, различен от тлъстия
0207 44 99Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други пресни или охладени карантии: Карантии: Други
0207 45 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Обезкостени
0207 45 21Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
0207 45 31Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата
0207 45 41Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 45 51Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
0207 45 61Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях
0207 45 71Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени: Необезкостени: Разфасовки, наречени „палта“
0207 45 81Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Други
0207 45 93Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени карантии: Тлъст черен дроб
0207 45 95Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени карантии: Черен дроб: Друг
0207 45 99Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От патици: Други замразени карантии: Други
0207 51 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82%“
0207 51 90Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Неразфасовани, пресни или охладени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75%“ или представени по друг начин
0207 52 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Неразфасовани, замразени: Оскубани, обезкървени, неизкормени, с глави и крака, наречени „гъски 82%“
0207 52 90Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Неразфасовани, замразени: Оскубани, изкормени, без глави и без крака, със или без сърца и воденички, наречени „гъски 75%“ или представени по друг начин
0207 53 00Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Тлъст черен дроб, пресен или охладен
0207 54 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други, пресни или охладени разфасовки: Обезкостени
0207 54 21Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други, пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
0207 54 31Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други, пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата
0207 54 41Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 54 51Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
0207 54 61Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях
0207 54 71Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Разфасовки, наречени „палта“
0207 54 81Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други пресни или охладени разфасовки: Необезкостени: Други
0207 54 91Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други пресни или охладени карантии: Черен дроб различен от тлъстия
0207 54 99Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други пресни или охладени карантии: Други
0207 55 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразен разфасовки: Обезкостени
0207 55 21Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
0207 55 31Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата
0207 55 41Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 55 51Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
0207 55 61Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях
0207 55 71Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Разфасовки, наречени „палта“
0207 55 81Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени разфасовки: Необезкостени: Други
0207 55 93Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени карантии: Тлъст черен дроб
0207 55 95Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени карантии: Черен дроб: Друг
0207 55 99Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От гъски: Други замразени карантии: Други
0207 60 05Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Неразфасовани, пресни, охладени или замразени
0207 60 10Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Други, пресни, охладени или замразени разфасовки: Обезкостени
0207 60 21Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Други, пресни, охладени или замразени разфасовки: Необезкостени: Половинки или четвъртинки
0207 60 31Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Други, пресни, охладени или замразени разфасовки: Необезкостени: Цели крилца, дори без връхчетата
0207 60 41Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Други, пресни, охладени или замразени: Разфасовки: Необезкостени: Гръбчета, шийки, гръбчета с шийки, трътки, връхчета на крилца
0207 60 51Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Други, пресни, охладени или замразени разфасовки: Необезкостени: Гърди и разфасовки от тях
0207 60 61Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Други, пресни, охладени или замразени разфасовки: Необезкостени: Бутчета и разфасовки от тях
0207 60 81Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Други, пресни, охладени или замразени разфасовки: Необезкостени: Други
0207 60 91Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Пресни, охладени или замразени карантии: Черен дроб
0207 60 99Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици от № 0105, пресни, охладени или замразени: От токачки: Пресни, охладени или замразени карантии: Други
0209 10 11Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени: От свине: Сланина: Прясна, охладена, замразена, осолена или в саламура
0209 10 19Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени: От свине: Сланина: Сушена или пушена
0209 10 90Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени: От свине: Свинско сало
0209 90 00Сланина, с изключение на шарената сланина, свинско сало и мазнина от птици, неразтопени, нито по друг начин извлечени, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени: Други
0401 10 10Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 10 90Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1%: Други
0401 20 11Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1%, но непревишаващо 6%: Непревишаващо 3%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 20 19Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1%, но непревишаващо 6%: Непревишаващо 3%: Други
0401 20 91Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1%, но непревишаващо 6%: Превишаващо 3%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 20 99Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1%, но непревишаващо 6%: Превишаващо 3%: Други
0401 40 10Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6%, но непревишаващо 10%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 40 90Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 6%, но непревишаващо 10%: Други
0401 50 11Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10%: Непревишаващо 21%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 50 19Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10%: Непревишаващо 21%: Други
0401 50 31Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10%: Превишаващо 21%, но непревишаващо 45%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 50 39Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10%: Превишаващо 21%, но непревишаващо 45%: Други
0401 50 91Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10%: Превишаващо 45%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2 l
0401 50 99Мляко и сметана, неконцентрирани, нито с прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10%:П ревишаващо 45%: Други
0402 10 11Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах,гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или други подсладители: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5kg
0402 10 19Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или други подсладители: Други
0402 10 91Мляко и сметана,концентрирани или с прибавка на захар или подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5%: Други: В директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващи 2,5kg
0402 10 99Мляко и сметана,концентрирани или с прибавка на захар или подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5%: Други: Други
0402 21 11Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 21 18Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27%: Други
0402 21 91Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 21 99Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5%: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27%: Други
0402 29 11Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5%: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27%: Специални млека за кърмачета, в херметически затворени съдове, с нетно съдържание, непревишаващо 500 g, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10%
0402 29 15Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5%: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27%: Други: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 29 19Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5%: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 27%: Други: Други
0402 29 91Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5%: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 29 99Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или други твърди форми, с тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 1,5%: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 27%: Други
0402 91 10Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 8%
0402 91 30Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар или други подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 8%, но непревишаващо 10%
0402 91 51Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10%, но непревишаващо 45%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 91 59Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 10%, но непревишаващо 45%: Други
0402 91 91Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 91 99Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Без прибавка на захар и подсладители: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45%: Други
0402 99 10Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Други: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 9,5%
0402 99 31Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5%, но непревишаващо 45%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 99 39Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 9,5%, но непревишаващо 45%: Други
0402 99 91Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45%: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 2,5 kg
0402 99 99Мляко и сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители: Други: С тегловно съдържание на мазнини, превишаващо 45%: Други
0404 10 02Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 10 04Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 10 06Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0404 10 12Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 10 14Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 10 16Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0404 10 26Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 10 28Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 10 32Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0404 10 34Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 10 36Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 10 38Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: На прах, гранули или в други твърди форми: Друга, с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0404 10 48Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 10 52Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 10 54Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0404 10 56Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 10 58Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 10 62Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0404 10 72Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 10 74Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 10 76Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Непревишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0404 10 78Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 10 82Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 10 84Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Суроватка, видоизменена или не, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители: Друга: Друга с тегловно съдържание на протеини (азотно съдържание х 6,38): Превишаващо 15% и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0404 90 21Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 90 23Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 90 29Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Без прибавка на захар или други подсладители и с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0404 90 81Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Непревишаващо 1,5%
0404 90 83Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 1,5%, но непревишаващо 27%
0404 90 89Суроватка, дори концентрирана или с прибавка на захар или други подсладители; продукти от естествени съставки на млякото, дори с прибавка на захар или други подсладители, неупоменати, нито включени другаде: Други: Други, с тегловно съдържание на мазнини: Превишаващо 27%
0405 10 11Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85%: Натурално масло: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 кg
0405 10 19Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85%: Натурално масло: Други
0405 10 30Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85%: Възстановено масло
0405 10 50Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: С тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 85%: Масло от суроватка
0405 10 90Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Масло: Друго
0405 90 10Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Други: С тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 99,3% и с тегловно съдържание на вода, непревишаващо 0,5%
0405 90 90Масло и други млечни мазнини; млечни пасти за намазване: Други: Други
0407 11 00Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Оплодени яйца за инкубиране: От кокошки (Gallus domesticus)
0407 19 11Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Оплодени яйца за инкубиране: Други: От домашни птици, разични от кокошки (Gallus domesticus): От пуйки или от гъски
0407 19 90Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Оплодени яйца за инкубиране: Други
0407 21 00Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други пресни яйца: От кокошки (Gallus domesticus)
0407 29 10Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други пресни яйца: Други: От домашни птици, различни от кокошки (Gallus domesticus)
0407 29 90Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други пресни яйца: Други
0407 90 10Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други: От домашни птици
0407 90 90Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени: Други
0504 00 00Черва, пикочни мехури и стомаси на животни, цели или на парчета, различни от тези на рибите, пресни, охладени, замразени, осолени или в саламура, сушени или пушени
0701 10 00Картофи, пресни или охладени: За посев
0701 90 10Картофи, пресни или охладени: Други: Предназначени за производство на нишесте
0701 90 50Картофи, пресни или охладени: Други: Ранни картофи, от 1 януари до 30 юни
0701 90 90Картофи, пресни или охладени: Други
0702 00 00Домати, пресни или охладени
0703 10 11Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Лук и шалот: Лук за посев
0703 10 19Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Лук и шалот: Лук: Друг
0703 10 90Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Лук и шалот: Шалот
0703 20 00Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Чесън
0703 90 00Лук, шалот, чесън, праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени: Праз и други лукови зеленчуци
0706 10 00Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени: Моркови и репи
0706 90 10Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени: Други: Целина с едри глави
0706 90 30Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени: Други: Хрян (Cochlearia armoracia)
0706 90 90Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени: Други
0707 00 05Краставици и корнишони, пресни или охладени: Краставици
0707 00 90Краставици и корнишони, пресни или охладени: Корнишони
0708 10 00Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Грах (Pisum sativum)
0708 20 00Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.)
0708 90 00Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени: Други бобови зеленчуци
0709 20 00Други зеленчуци, пресни или охладени: Аспержи
0709 30 00Други зеленчуци, пресни или охладени: Патладжани
0709 40 00Други зеленчуци, пресни или охладени: Целина, различна от целината с едри глави
0709 51 00Други зеленчуци, пресни или охладени: Гъби и трюфели: Гъби от рода Agaricus
0709 60 10Други зеленчуци, пресни или охладени: Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Сладки пиперки
0709 60 99Други зеленчуци, пресни или охладени: Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta: Други
0709 70 00Други зеленчуци, пресни или охладени: Други: Спанак, новозеландски спанак и лобода
0709 91 00Други зеленчуци, пресни или охладени: Други: Артишок (ангинарии)
0709 93 10Други зеленчуци, пресни или охладени: Други: Тикви: Тиквички
0713 10 10Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Грах: За посев
0713 10 90Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Грах: Друг
0713 20 00Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Нахут (Garbanzos)
0713 31 00Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.): Фасул от видовете Vigna mungo (L.) Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek
0713 32 00Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.): Ситен червен фасул от вида Adzuki (Phaseolus или Vigna angularis)
0713 33 10Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.): Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris): за посев
0713 33 90Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.): Фасул, обикновен (Phaseolus vulgaris): Друг
0713 34 00Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.): Бобови растения от видовете Vigna subterranea или Voandzeia subterranea
0713 35 00Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.): Папуда (Vigna unguiculata)
0713 39 00Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Фасул (Vigna spp., Phaseolus spp.): Друг
0713 40 00Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени: Леща
0801 21 00Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бразилски орехи: С черупки
0801 22 00Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бразилски орехи: Без черупки
0801 31 00Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Кашу: С черупки
0801 32 00Кокосови орехи, бразилски орехи, кашу, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Кашу: Без черупки
0802 11 10Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бадеми: С черупки: Горчиви
0802 11 90Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бадеми: С черупки: Други
0802 12 10Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бадеми: Без черупки: Горчиви
0802 12 90Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Бадеми: Без черупки: Други
0802 21 00Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Лешници (Corylus spp.): С черупки
0802 22 00Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Лешници (Corylus spp.): Без черупки
0802 31 00Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Обикновени орехи: С черупки
0802 32 00Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Обикновени орехи: Без черупки
0802 51 00Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Шамфъстък: С черупки
0802 52 00Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Шамфъстък: Без черупки
0802 61 00Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Орехи макадамия: С черупки
0802 62 00Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Орехи макадамия: Без черупки
0802 99 10Други черупкови плодове, пресни или сушени, дори без черупките им или обелени: Други: Пеканови орехи
0803 10 10Банани, включително хлебните, пресни или сушени: Хлебни банани: Пресни
0803 90 11Банани, включително хлебните, пресни или сушени: Други: Пресни: Plátano de Canarias
0803 90 19Банани, включително хлебните, пресни или сушени: Други: Пресни: Други
0804 30 00Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени: Ананаси
0804 40 00Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени: Авокадо
0804 50 00Фурми, смокини, ананаси, авокадо, гуаяви, манго и мангустани, пресни или сушени: Гуаяви, манго и мангустани
0805 10 22Цитрусови плодове, пресни или сушени: Сладки портокали, пресни: Пъпови портокали (Navel oranges)
0805 10 24Цитрусови плодове, пресни или сушени: Сладки портокали, пресни: Персийски (обикновени) портокали (White oranges)
0805 10 28Цитрусови плодове, пресни или сушени: Сладки портокали, пресни: Други
0805 10 80Цитрусови плодове, пресни или сушени: Портокали: Други
0805 21 10Цитрусови плодове, пресни или сушени: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси): Сатсумаси
0805 21 90Цитрусови плодове, пресни или сушени: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси): Други
0805 22 00Цитрусови плодове, пресни или сушени: Мандарини (вкл. тангерини и сатсумаси); клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди: Климентинки
0805 40 00Цитрусови плодове, пресни или сушени: Грейпфрути и помело
0805 50 10Цитрусови плодове, пресни или сушени: Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): Лимони (Citrus limon, Citrus limonum)
0805 50 90Цитрусови плодове, пресни или сушени: Лимони (Citrus limon, Citrus limonum) и зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia): Зелени лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0806 10 10Грозде, прясно или сушено: Прясно: Трапезно
0806 10 90Грозде, прясно или сушено: Прясно: Друго
0808 10 10Ябълки, круши и дюли, пресни: Ябълки: Предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 16 септември до 15 декември
0808 10 80Ябълки, круши и дюли, пресни: Ябълки: Други
0808 30 10Ябълки, круши и дюли, пресни: Круши: Предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 1 август до 31 декември
0808 30 90Ябълки, круши и дюли, пресни: Круши: Други
0808 40 00Ябълки, круши и дюли, пресни: Дюли
0809 10 00Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Кайсии
0809 21 00Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Череши: Вишни
0809 29 00Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Череши: Други
0809 30 20Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Праскови, вкл. брюнони и нектарини: Плоски праскови (Prunus persica var. platycarpa) и плоски нектарини (Prunus persica var. platerina)
0809 30 30Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Праскови, вкл. брюнони и нектарини: Други: Брюнони и нектарини
0809 30 80Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Праскови, вкл. брюнони и нектарини: Други:
0809 40 05Кайсии, череши, праскови (вкл. брюнони и нектарини), сливи и трънки, пресни: Сливи и трънки: Сливи
0810 10 00Други плодове, пресни: Ягоди
0810 20 10Други плодове, пресни: Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина: Малини
0810 20 90Други плодове, пресни: Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина: Други
0810 40 10Други плодове, пресни: Боровинки и други плодове от рода Vaccinium: Боровинки от вида Vaccinium vitis-idaea
0810 40 30Други плодове, пресни: Боровинки и други плодове от рода Vaccinium: Боровинки от вида Vaccinium myrtillus
0810 40 50Други плодове, пресни: Боровинки и други плодове от рода Vaccinium: Плодове от висока боровинка (от видовете Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum)
0810 40 90Други плодове, пресни: Боровинки и други плодове от рода Vaccinium: Други
0810 50 00Други плодове, пресни: Киви
0810 70 00Други плодове, пресни: Райски ябълки
0901 11 00Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Кафе сурово: Недекофеинизирано
0901 12 00Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Кафе сурово: Декофеинизирано
0901 21 00Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Кафе печено: Недекофеинизирано
0901 22 00Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Кафе печено: Декофеинизирано
0901 90 90Кафе, дори печено или декофеинизирано; черупки и люспи от кафе; заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа: Други: Заместители на кафе, съдържащи кафе
1202 41 00Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени: С черупки
1202 42 00Фъстъци непечени, нито претърпели друга топлинна обработка, дори обелени или натрошени: Без черупки, дори натрошени
1501 10 90Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в № 0209 или 1503: Свинска мас: Други
1501 20 90Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в № 0209 или 1503: Други мазнини от свине: Други
1501 90 00Мазнини от свине (включително свинската мас) и мазнини от домашни птици, различни от включените в № 0209 или 1503: Други
1502 10 90Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503: Лой: Други
1502 90 90Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от включените в № 1503: Други
1509 20 00Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Необработено маслиново масло „Extra virgin“
1509 30 00Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Необработено (Virgin) маслиново масло
1509 40 00Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Други необработени (Virgin) маслинови масла
1509 90 00Маслиново масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Други
1510 10 00Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени, и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от № 1509: Нерафинирано масло от маслинено кюспе
1510 90 00Други масла и техните фракции, получени изключително от маслини, дори рафинирани, но не химически променени, и смеси от тези масла или фракции с масла или фракции от № 1509: Друго
1511 10 90Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Сурово масло: Друго
1511 90 11Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Твърди фракции: Представени в директни опаковки, с нетно съдържание 1 kg или по-малко
1511 90 19Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Търди фракции: Представени по друг начин
1511 90 99Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Други
1512 11 91Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Слънчогледово масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции: Сурови масла: Други: От слънчоглед
1512 11 99Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Слънчогледово масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции: Сурови масла: Други: От шафранка (safflower)
1512 19 90Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Слънчогледово масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции: Други
1512 21 90Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Памучно масло и неговите фракции: Сурово масло, дори с премахнат госипол: Друго
1512 29 90Слънчогледово масло, памучно масло или масло от шафранка (safflower) и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени: Памучно масло и неговите фракции: Други
1701 12 10Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние: Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки: От захарно цвекло: Предназначена за рафиниране
1701 12 90Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние: Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки: От захарно цвекло: Друга
1701 13 90Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние: Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки: От захарна тръстика, упомената в забележка 2 към подпозициите към настоящата глава: Друга
1701 14 90Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние: Сурова захар без ароматизиращи или оцветяващи добавки: Друга захар от захарна тръстика: Друга
1701 91 00Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние: Други: С ароматизиращи или оцветяващи добавки
1701 99 10Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние: Други: Бяла захар
1701 99 90Захар от захарна тръстика или от цвекло и химически чиста захароза, в твърдо състояние: Други
1702 30 10Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20% фруктоза: Изоглюкоза
1702 30 50Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20% фруктоза: Други: Под формата на бял кристален прах, дори агломерирани
1702 30 90Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Глюкоза и сироп от глюкоза, несъдържащи фруктоза или съдържащи тегловно в сухо състояние по-малко от 20% фруктоза: Други
1702 40 10Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20% или повече, но по-малко от 50% фруктоза, различни от инвертната захар: Изоглюкоза
1702 40 90Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Глюкоза и сироп от глюкоза, съдържащи тегловно в сухо състояние 20% или повече, но по-малко от 50% фруктоза, различни от инвертната захар: Други
1702 50 00Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Фруктоза, химически чиста
1702 60 10Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50% фруктоза, различни от инвертната захар: Изоглюкоза
1702 60 95Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Други видове фруктоза и сироп от фруктоза, съдържащи тегловно в сухо състояние повече от 50% фруктоза, различни от инвертната захар: Други
1702 90 10Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Други, включително инвертна захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза: Химически чиста малтоза
1702 90 30Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза: Изоглюкоза
1702 90 50Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза: Малтодекстрин и сироп от малтодекстрин
1702 90 71Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза: Карамелизирани захари и меласи: Съдържащи тегловно в сухо състояние 50% или повече захароза
1702 90 75Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза: Карамелизирани захари и меласи: Други: На прах, дори агломерирани
1702 90 79Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза: Карамелизирани захари и меласи: Други
1702 90 95Други видове захар, вкл. лактоза, малтоза, глюкоза и фруктоза (левулоза), химически чисти, в твърдо състояние; захарни сиропи без ароматизиращи или оцветяващи добавки; заместители на мед, дори смесени с естествен мед; карамелизирана захар и карамелизирани меласи: Други, включително инвертната захар и другите захари и захарни сиропи, съдържащи тегловно в сухо състояние 50% фруктоза: Други
1703 10 00Меласи, получени в резултат на извличането или рафирането на захарта: Меласа от захарна тръстика
1703 90 00Други меласи, получени в резултат на извличането или рафинирането на захарта: Други
2710 12 31Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Леки масла и препарати: Предназначени за други цели: Други: Бензин за двигатели: Авиационен бензин
2710 12 41Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Леки масла и препарати: Предназначени за други цели: Други: Бензин за двигатели: Други, със съдържание на олово: Непревишаващо 0,013 g/l: С октаново число (RON), по-малко от 95
2710 12 45Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Леки масла и препарати: Предназначени за други цели: Други: Бензин за двигатели: Други, със съдържание на олово: Непревишаващо 0,013 g/l: С октаново число (RON) 95 или повече, но по-малко от 98
2710 12 49Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Леки масла и препарати: Предназначени за други цели: Други: Бензин за двигатели: Други, със съдържание на олово: Непревишаващо 0,013 g/l: С октаново число (RON) 98 или повече
2710 12 70Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Леки масла и препарати: Предназначени за други цели: Други: Горива за реактивни двигатели, тип бензин
2710 19 21Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Други: Средни масла: Предназначени за други цели: Керосин: За реактивни двигатели
2710 19 25Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Други: Средни масла: Предназначени за други цели: Керосин: Друг
2710 19 29Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Други: Средни масла: Предназначени за други цели: Други
2710 19 43Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Други: Средни масла: Предназначени за други цели: Газьол: С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001%
2710 19 46Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Други: Средни масла: Предназначени за други цели: Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001%, но непревишаващо 0,002%
2710 19 47Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Други: Средни масла: Предназначени за други цели: Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,002%, но непревишаващо 0,1%
2710 19 48Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Други: Средни масла: Предназначени за други цели: Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1%
2710 19 62Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, различни от съдържащите биодизел и различни от отпадъчните масла: Други: Средни масла: Предназначени за други цели: Тежки горива (fuel oils): С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,1%
2710 20 11Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, съдържащи биодизел, различни от отпадъчните масла: Газьол: С тегловно съдържание на сяра, непревишаващо 0,001%
2710 20 16Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, съдържащи биодизел, различни от отпадъчните масла: Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,001%, но непревишаващо 0,1%
2710 20 19Нефтени масла или масла от битуминозни минерали (различни от суровите) и неупоменати, нито включени другаде препарати, съдържащи тегловно 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, които масла са основен компонент на тези препарати, съдържащи биодизел, различни от отпадъчните масла: Газьол: С тегловно съдържание на сяра, превишаващо 0,1%

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11313
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Физическо лице, регистрирано като ЗП и доходи от ФВЦ, декларация по чл.55

39
Тези доходи къде смятате да ги отразите в ГДД? Ако е в прил.2 - включвате ги в Д55. Ако е в прил.3 - също. Ако е в друго приложе...

Оборот ДДС

30
Здравейте, имаме следния казус: Оборот за регистрация по ЗДДС чл.96 е достигнат на 17,07,2024г. В следващите дни фирмата е прод...

Майчинство

53
Първи и втори болничен - по колкото дни се полагат.  С третия се изравнява до 135. 135-ия ден се брои от първшя ден болничен. В ...

Осигуряване на управител в ЕООД и трудов договор при друг работодател

467
  Вие прочетохте ли чл.4, ал.9 т. 2 от Наредбата? Във връзка с чл.4, ал.8 осигуряването обаче започва през юни - не Ви е това ...
Още от форума