Счетоводна нормативна база

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"Последно Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ27 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ27 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ31 промени, Последно изм. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИПоследно Обн. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ3 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА14 промени, Последно изм. ДВ. бр.70 от 7 Август 2020г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА23 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ42 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.101 от 27 Ноември 2020г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ15 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД3 промени, Последно изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ30 промени, Последно изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

Viagra online"Buy viagra online

16
vardenafilo cinfa 10 mg 4 comprimidos bucodispersables precio comprar viagra entrega en mano [url=https://www.grupopenascal.com/...

Данъчна загуба

30
Попълвате справка 5. 

СОЛ,ТД и личен труд в 3 различни фирми

164
 Някой подавал ли е с ел.подпис ОКД5 на малкия процент с по-стара дата -повече от 7дни /от миналия месец/

Отново за осчетоводяване на финансиране по ОПИК

107
Има значение дали получената сума по финансирането и разходите по отчитането са от една календарна година или в две различни. Им...
Още от форума