Счетоводна нормативна база

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"Последно Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ21 промени, Последно изм. ДВ. бр.36 от 13 Май 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ30 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.36 от 21 Април 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ29 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.55 от 27 Юни 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ34 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.55 от 15 Юли 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИПоследно Обн. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ3 промени, Последно изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ3 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА16 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.6 от 20 Януари 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА24 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.29 от 31 Март 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ44 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.44 от 19 Май 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.37 от 25 Април 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ОТ 2006 Г.4 промени, Последно отм. ДВ. бр.71 от 27 Август 2021г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ30 промени, Последно изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Работа по график и ползване на отпуска

64
1. има график, в който е посочено кога работите 2. можете да ползвате 14 дни отпуск непрекъснато след като  ви се разреши 3. за ...

Болничен по време на майчинство ?

28
Здравейте , Предстои ми да изляза в 45 -дневния болничен поради майчинство на 24.10,но работодателя изисква от мен да използвам ...

ЗП с облагане 60/40

28
Здравейте, предстои да поема едно ЗП,което отглежда крави и е регистрирано по ЗДДС. Облага се 60/40. За целите на проверките от...

Фактура за услуга - нужен ли е договор или протокол?

28
Собственик на ЕООД предлага услуги на различни клиенти (ЮЛ и ФЛ) в България и Европа и се издават редовно фактури от двуцифрена ...
Още от форума