Счетоводна нормативна база

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"Последно Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ20 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.66 от 10 Август 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ27 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ27 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ31 промени, Последно изм. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИПоследно Обн. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ3 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА15 промени, Последно изм. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА23 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ43 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ16 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.57 от 9 Юли 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ОТ 2006 Г.4 промени, Последно отм. ДВ. бр.71 от 27 Август 2021г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ30 промени, Последно изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

СОЛ в майчинство, прехвърля ЕООД

741
Имате право на борса (регистрация), но няма да получавате обезщетение, защото вече получавате друг вид обезщетение (за бременнос...

Майчинство и срочен трудов договор

11209
Цитат на: PinkYsS в Вчера в 21:52 " Мисълта ми е могат ли предсрочно да ме освебодят, като разберат? Може и да могат - ако сте ...

Собственик на фирма - дивиденти

287
ГД е  договор между 2 или повече лица за нещо, не само трудови отношения. Това се дава от конституцията с гражданските права и е...

Регистрация по режима OSS на фирма регистрирана по ДДС по чл.97а

77
Моля, някой да ми отговори
Още от форума