Счетоводна нормативна база

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"Последно Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ22 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.107 от 29 Декември 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ11 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.107 от 29 Декември 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ30 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.36 от 21 Април 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ30 промени, Последно доп. ДВ. бр.99 от 28 Ноември 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ34 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.55 от 15 Юли 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ2 промени, Последно изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ3 промени, Последно изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ4 промени, Последно изм. ДВ. бр.89 от 24 Октомври 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.26 от 26 Март 2024г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА24 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.29 от 31 Март 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ44 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.44 от 19 Май 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.37 от 25 Април 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ОТ 2006 Г.4 промени, Последно отм. ДВ. бр.71 от 27 Август 2021г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ31 промени, Последно изм. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 2024г.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

6929
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Деклариране на застрахователно обезщетение

114
Само като вметка за приложение 13. На семинар коментираха, че едва ли не всичко необлагаемо за годината трябва да бъде вписано в...

Преизчисляване на пенсия - служебно или заявление

424
Колеги, изникна ми още един въпрос. Понеже при мен става въпрос за СОЛ. И лицето се осигурява на един доход, а след подаването н...

СОЛ и Таблица 1 и 2

183
Тя не се ли вписва в кол.3 на ред 12, заедно с трудовия договор.

ТЕЛК при заплата над тавана на осигуряване

86
Здравейте, наскоро ми смениха тазобедрена става. Разбрах, че могат да ми дадат 50% телк. Въпросът ми е какви облекчения ще получ...
Още от форума