Счетоводна нормативна база

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"Последно Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ20 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.66 от 10 Август 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ27 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ27 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ31 промени, Последно изм. ДВ. бр.40 от 5 Май 2020г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИПоследно Обн. ДВ. бр.72 от 31 Август 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2017г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ3 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА15 промени, Последно изм. ДВ. бр.52 от 22 Юни 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.24 от 23 Март 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА23 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.22 от 16 Март 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ43 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.64 от 3 Август 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ4 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ16 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.57 от 9 Юли 2021г.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ОТ 2006 Г.4 промени, Последно отм. ДВ. бр.71 от 27 Август 2021г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ30 промени, Последно изм. ДВ. бр.27 от 2 Април 2021г.

Новини от КиК

Новини от КиК (виж още)

Последно от форума

ДДС за гориво

39
Здравейте, Искам да попитам, закупен е автомобил от частно лице от ЕС, който е прехвърлен на името на фирма в България. Автомоб...

Плащане на осигуровки -СОЛ с личен труд към ЕООД

174
Може ли да си позволя да задам същия казус, но не за осигуровките, ами за данъка печалба (знам,че не е за тук, но да не отварям ...

Собственик на 3 ЕООД-та и осигуряване

431
Здравейте! Обещах да пиша за резултата от подаването на Окд-5. Първо направих опит да подам от Булстата на фирмата , в която ме...

Закупуване на ДМА

126
Всичко се сумира, без ГТП-18 лв., според мен.
Още от форума