Счетоводна нормативна база

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОМИРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЛАТЕЖНИ СПОРОВЕ2 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"Последно Обн. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ23 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.46 от 31 Май 2024г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ11 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.107 от 29 Декември 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ31 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.59 от 12 Юли 2024г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ31 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.54 от 25 Юни 2024г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ34 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.55 от 15 Юли 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНАТА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ6 промени, Последно изм. ДВ. бр.63 от 1 Август 2014г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ2 промени, Последно изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2024г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ3 промени, Последно изм. ДВ. бр.47 от 24 Юни 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 Май 2024г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА17 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.26 от 26 Март 2024г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.82 от 14 Октомври 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА24 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.29 от 31 Март 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ44 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.44 от 19 Май 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ5 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2022г.
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧУЖДЕНЦИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ19 промени, Последно изм. и доп. ДВ. бр.37 от 25 Април 2023г.
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ГАРАНЦИОННИЯ ФОНД ОТ 2006 Г.4 промени, Последно отм. ДВ. бр.71 от 27 Август 2021г.
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ31 промени, Последно изм. ДВ. бр.10 от 2 Февруари 2024г.

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11372
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Кредитно за цена

15
Да, ето ви  302 0 бр.                    302 -5лв                                                 4531-1лв / 401 -6лв Тиретата...

2022-2024: Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

47077
Да използвам темата и аз - от кога НАП не приемат Д1 след срока? Днес установих, че на СОЛ е пропусната Д1 за ноември 2023 г. По...

Договор по чл114 ог КТ

38
Този договор не е на повикване. Прочетете и чл.115 от КТ.

Майчинство след обезщетение за безработица

129
Здравейте, Много Ви благодаря за бързите и изчерпателни отговори! На въпрос 5 - МОД имах предвид максималния. Ще изчисля, ка...
Още от форума