Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ)

Състояние към: 08.07.2022 г.
ЕКАТТЕНаселено място
Област Благоевград (BLG)
Община Банско (BLG01)
02676гр. Банско
17381с. Гостун
21498гр. Добринище
39614с. Кремен
47857с. Места
53059с. Обидим
54136с. Осеново
76090с. Филипово
Община Белица (BLG02)
02107с. Бабяк
03504гр. Белица
77596с. Горно Краище
15638с. Гълъбово
20064с. Дагоново
14521с. Златарица
39270с. Краище
40453с. Кузьово
44762с. Лютово
53998с. Орцево
59330с. Палатик
80649с. Черешово
Община Благоевград (BLG03)
03664с. Бело поле
04217с. Бистрица
04279гр. Благоевград
07168с. Бучино
07377с. Българчево
14204с. Габрово
17004с. Горно Хърсово
20328с. Дебочица
20540с. Делвино
23652с. Дренково
24367с. Дъбрава
27231с. Еленово
30702с. Зелендол
00134с. Изгрев
37263с. Клисура
43520с. Лешко
43863с. Лисия
68792с. Логодаж
47370с. Марулево
49179с. Мощанец
53031с. Обел
55107с. Падеш
57159с. Покровник
62699с. Рилци
66055с. Селище
78464с. Церово
Община Гоце Делчев (BLG11)
02600с. Баничан
05606с. Борово
06306с. Брезница
07003с. Буково
17347с. Господинци
17395гр. Гоце Делчев
20585с. Делчево
21680с. Добротино
38666с. Корница
44416с. Лъжница
49432с. Мосомище
87802с. Попови ливади
Община Гърмен (BLG13)
02381с. Балдево
16763с. Горно Дряново
18366с. Гърмен
20331с. Дебрен
22616с. Долно Дряново
24267с. Дъбница
37472с. Ковачевица
40138с. Крушево
43606с. Лещен
47408с. Марчево
53326с. Огняново
53727с. Ореше
54184с. Осиково
62640с. Рибново
66874с. Скребатно
77222с. Хвостяне
Община Кресна (BLG28)
11569с. Влахи
16136с. Горна Брезница
22068с. Долна Градешница
14492гр. Кресна
54537с. Ощава
67369с. Сливница
39699с. Стара Кресна
Община Петрич (BLG33)
02806с. Баскалци
03294с. Беласица
66322с. Богородица
05596с. Боровичене
11358с. Вишлене
12036с. Волно
14091с. Габрене
14581с. Гега
58390с. Генерал Тодоров
17302с. Горчево
21885с. Долене
22143с. Долна Крушица
22246с. Долна Рибница
22842с. Долно Спанчево
23488с. Драгуш
23563с. Дрангово
23683с. Дреновица
23697с. Дреново
31317с. Зойчене
32086с. Иваново
35081с. Кавракирово
35688с. Камена
36083с. Капатово
37143с. Кладенци
37349с. Ключ
37989с. Коларово
39935с. Кромидово
40302с. Крънджилица
40508с. Кукурахцево
40539с. Кулата
40912с. Кърналово
47189с. Марикостиново
47247с. Марино поле
47799с. Мендово
48458с. Митино
48578с. Михнево
52091с. Ново Кономлади
56126гр. Петрич
58061с. Право бърдо
59077с. Първомай
62623с. Рибник
49312с. Рупите
63542с. Ръждак
65288с. Самуилова крепост
65293с. Самуилово
66901с. Скрът
69119с. Старчево
69941с. Струмешница
72672с. Тонско дабе
72744с. Тополница
81788с. Чурилово
81791с. Чуричени
81832с. Чучулигово
87134с. Яворница
87312с. Яково
Община Разлог (BLG37)
02693с. Баня
02960с. Бачево
15326с. Годлево
16754с. Горно Драглище
21748с. Добърско
22602с. Долно Драглище
27293с. Елешница
61813гр. Разлог
Община Сандански (BLG40)
03335с. Белевехчево
03784с. Бельово
04933с. Бождово
11168с. Виногради
11315с. Вихрен
12200с. Враня
12471с. Вълково
15549с. Голем Цалим
15583с. Голешово
16403с. Горна Сушица
16969с. Горно Спанчево
20105с. Дамяница
20345с. Дебрене
20780с. Джигурово
21909с. Долени
31139с. Златолист
20910с. Зорница
35362с. Калиманци
36693с. Катунци
36734с. Кашина
37486с. Ковачево
40378с. Кръстилци
40926с. Кърланово
43030с. Ладарево
43150с. Ласкарево
43181с. Лебница
43243с. Левуново
43503с. Лехово
43565с. Лешница
43699с. Лиляново
44121с. Лозеница
44625с. Любовище
44639с. Любовка
46526с. Малки Цалим
47754гр. Мелник
52074с. Ново Делчево
52307с. Ново Ходжово
56174с. Петрово
56352с. Пиперица
56410с. Пирин
56839с. Плоски
57176с. Поленица
62918с. Рожен
65334гр. Сандански
66785с. Склаве
68223с. Спатово
69290с. Стожа
69938с. Струма
70189с. Сугарево
77361с. Хотово
77414с. Храсна
77565с. Хърсово
80618с. Черешница
87446с. Яново
Община Сатовча (BLG42)
04707с. Боголин
10046с. Ваклиново
12499с. Вълкосел
15312с. Годешево
21868с. Долен
29372с. Жижево
39089с. Кочан
39726с. Крибул
54225с. Осина
56740с. Плетена
65440с. Сатовча
67270с. Слащен
73519с. Туховища
76203с. Фъргово
Община Симитли (BLG44)
06238с. Брежани
06522с. Брестово
16870с. Горно Осеново
17405с. Градево
21837с. Докатичево
22753с. Долно Осеново
29146с. Железница
40052с. Крупник
48012с. Мечкул
57162с. Полена
57203с. Полето
61978с. Ракитна
66247с. Сенокос
66460гр. Симитли
70370с. Сухострел
35105с. Сушица
73184с. Тросково
81013с. Черниче
Община Струмяни (BLG49)
10608с. Велющец
12142с. Вракуповица
16033с. Гореме
16273с. Горна Крушица
16362с. Горна Рибница
21467с. Добри лаки
23532с. Драката
32322с. Игралище
32665с. Илинденци
35818с. Каменица
37191с. Клепало
38056с. Колибите
40957с. Кърпелево
47473с. Махалата
49686с. Микрево
51737с. Никудин
55227с. Палат
61772с. Раздол
65930с. Седелец
69969с. Струмяни
78046с. Цапарево
Община Хаджидимово (BLG52)
00014с. Абланица
03976с. Беслен
04399с. Блатска
14341с. Гайтаниново
32648с. Илинден
38532с. Копривлен
44464с. Лъки
51860с. Нова Ловча
52101с. Ново Лески
55467с. Парил
56109с. Петрелик
65108с. Садово
72268с. Теплен
72374с. Тешово
77058гр. Хаджидимово
Община Якоруда (BLG53)
00059с. Аврамово
03561с. Бел камен
07822с. Бунцево
38220с. Конарско
32603с. Смолево
81850с. Черна Места
86101с. Юруково
87338гр. Якоруда
Област Бургас (BGS)
Община Айтос (BGS01)
00151гр. Айтос
23889с. Дрянковец
30805с. Зетьово
36227с. Карагеоргиево
36381с. Караново
44817с. Лясково
46440с. Малка поляна
49477с. Мъглен
56321с. Пещерско
56438с. Пирне
57426с. Поляново
62013с. Раклиново
70473с. Съдиево
72727с. Тополица
80813с. Черна могила
81102с. Черноград
81640с. Чукарка
Община Бургас (BGS04)
06152с. Братово
06776с. Брястовец
07079гр. Бургас
07332гр. Българово
21141с. Димчево
23090с. Драганово
32367с. Извор
32425с. Изворище
47202с. Маринка
48409с. Миролюбово
61145с. Равнец
72151с. Твърдица
Община Камено (BGS08)
11096с. Винарско
12245с. Вратица
29249с. Желязово
35883гр. Камено
52279с. Константиново
40381с. Кръстина
43623с. Ливада
57337с. Полски извор
63478с. Русокастро
65783с. Свобода
73211с. Трояново
73388с. Тръстиково
80916с. Черни връх
Община Карнобат (BGS09)
00775с. Аспарухово
10625с. Венец
15182с. Глумче
20417с. Деветак
20448с. Деветинци
02765с. Детелина
21508с. Добриново
23176с. Драганци
23306с. Драгово
27169с. Екзарх Антимово
29129с. Железник
29492с. Житосвят
30853с. Зимен
32809с. Искра
36525гр. Карнобат
37201с. Кликач
37650с. Козаре
40021с. Крумово градище
40230с. Крушово
49549с. Мъдрино
51202с. Невестино
53312с. Огнен
62027с. Раклица
65351с. Сан-Стефано
66408с. Сигмен
72080с. Смолник
67920с. Соколово
70576с. Сърнево
77089с. Хаджиите
78416с. Церковски
80755с. Черково
Община Малко Търново (BGS12)
04412с. Близнак
06687с. Бръшлян
07627с. Бяла вода
11051с. Визица
17693с. Граматиково
27022с. Евренозово
30020с. Заберново
30483с. Звездец
35451с. Калово
46663гр. Малко Търново
48667с. Младежко
67307с. Сливарово
69328с. Стоилово
Община Несебър (BGS15)
02703с. Баня
18469с. Гюльовца
27454с. Емона
37825с. Козница
39164с. Кошарица
51500гр. Несебър
53045гр. Обзор
53822с. Оризаре
55350с. Паницово
58431с. Приселци
61056с. Равда
62102с. Раковсково
11538гр. Свети Влас
73571с. Тънково
Община Поморие (BGS17)
00271с. Александрово
00833гр. Ахелой
02810с. Бата
27440с. Белодол
14057с. Габерово
16064с. Горица
18229с. Гълъбец
24253с. Дъбник
35033гр. Каблешково
37753с. Козичино
38769с. Косовец
44425с. Лъка
47651с. Медово
57491гр. Поморие
57790с. Порой
69746с. Страцин
Община Приморско (BGS27)
10731с. Веселие
37023гр. Китен
52129с. Ново Паничарево
56513с. Писменово
58356гр. Приморско
87655с. Ясна поляна
Община Руен (BGS18)
04056с. Билка
11363с. Вишна
12303с. Вресово
21333с. Добра поляна
21614с. Добромир
23755с. Дропла
24699с. Дъскотна
24757с. Дюля
30234с. Заимчево
30243с. Зайчар
30435с. Звезда
35955с. Каменяк
36213с. Каравельово
43880с. Листец
44690с. Люляково
49254с. Мрежичко
56647с. Планиница
15967с. Подгорец
51055с. Преображенци
46930с. Припек
58640с. Просеник
61666с. Разбойна
62548с. Речица
62904с. Рожден
63166с. Рудина
63224с. Руен
63375с. Рупча
63598с. Ръжица
80296с. Сини рид
66706с. Скалак
67725с. Снежа
67767с. Снягово
67876с. Соколец
68401с. Средна махала
69990с. Струя
72864с. Топчийско
73287с. Трънак
80563с. Череша
83154с. Шиварово
87093с. Ябълчево
87638с. Ясеново
Община Созопол (BGS21)
63015с. Атия
12975с. Вършило
14249с. Габър
30822с. Зидарово
32737с. Индже войвода
40124с. Крушевец
58400с. Присад
61042с. Равадиново
61114с. Равна гора
63029с. Росен
67800гр. Созопол
81178гр. Черноморец
Община Средец (BGS06)
03349с. Белеврен
03455с. Белила
04176с. Бистрец
04621с. Богданово
10166с. Варовник
72059с. Вълчаново
15816с. Голямо Буково
17035с. Горно Ябълково
17720с. Гранитец
17779с. Граничар
20273с. Дебелт
22914с. Долно Ябълково
23529с. Драка
23604с. Драчево
24712с. Дюлево
30168с. Загорци
31379с. Зорница
36938с. Кирово
40419с. Кубадин
46348с. Малина
29221с. Момина църква
53984с. Орлинци
58712с. Проход
59015с. Пънчево
61563с. Радойново
63055с. Росеново
65560с. Светлина
66585с. Синьо камене
67413с. Сливово
17974гр. Средец
70322с. Суходол
72967с. Тракийци
76039с. Факия
Община Сунгурларе (BGS23)
03959с. Бероново
05726с. Босилково
10313с. Ведрово
10327с. Везенково
76056с. Велислав
12591с. Вълчин
17049с. Горово
17909с. Грозден
83137с. Дъбовица
27615с. Есен
30051с. Завет
36004с. Камчия
37215с. Климаш
38889с. Костен
44029с. Лозарево
44149с. Лозица
47096с. Манолич
56959с. Подвис
58325с. Прилеп
58857с. Пчелин
65111с. Садово
66682с. Скала
67115с. Славянци
70247гр. Сунгурларе
70514с. Съединение
72299с. Терзийско
81006с. Черница
81582с. Чубра
Община Царево (BGS13)
00878гр. Ахтопол
06553с. Бродилово
07291с. Българи
10094с. Варвара
10361с. Велика
32514с. Изгрев
38251с. Кондолово
38947с. Кости
44094с. Лозенец
62459с. Резово
66528с. Синеморец
76025с. Фазаново
48619гр. Царево
Област Варна (VAR)
Община Аврен (VAR01)
00084с. Аврен
03811с. Бенковски
04426с. Близнаци
05311с. Болярци
21419с. Добри дол
24400с. Дъбравино
30627с. Здравец
35208с. Казашка река
37068с. Китка
40066с. Круша
58445с. Приселци
61128с. Равна гора
65125с. Садово
66490с. Синдел
73393с. Тръстиково
70220с. Царевци
86057с. Юнак
Община Аксаково (VAR02)
00182гр. Аксаково
05829с. Ботево
11702с. Водица
12406с. Въглен
14653с. Генерал Кантарджиево
21587с. Доброглед
21988с. Долище
30363с. Засмяно
31334с. Зорница
32278гр. Игнатиево
32490с. Изворско
37099с. Кичево
37246с. Климентово
39983с. Крумово
40590с. Куманово
44519с. Любен Каравелово
51826с. Новаково
53691с. Орешак
54145с. Осеново
58373с. Припек
61306с. Радево
67489с. Слънчево
87518с. Яребична
Община Белослав (VAR04)
03719гр. Белослав
27125с. Езерово
61741с. Разделна
69763с. Страшимирово
Община Бяла (VAR05)
07598гр. Бяла
16078с. Горица
17323с. Господиново
24739с. Дюлино
57635с. Попович
65259с. Самотино
Община Варна (VAR06)
10135гр. Варна
Райони:
10135-05 - Аспарухово
10135-04 - Владислав Варненчик
10135-03 - Младост
10135-01 - Одесос
10135-02 - Приморски
30497с. Звездица
35211с. Казашко
35701с. Каменар
38354с. Константиново
72709с. Тополи
Община Ветрино (VAR08)
03602с. Белоградец
10865с. Ветрино
14252с. Габърница
21645с. Доброплодно
48653с. Млада гвардия
49000с. Момчилово
51233с. Невша
51487с. Неофит Рилски
68480с. Средно село
87206с. Ягнило
Община Вълчи дол (VAR09)
05978с. Бояна
06416с. Брестак
11836с. Войводино
12574гр. Вълчи дол
14667с. Генерал Киселово
14670с. Генерал Колево
21717с. Добротич
27629с. Есеница
30555с. Звънец
32442с. Изворник
32860с. Искър
35506с. Калоян
36302с. Караманите
39373с. Кракра
47874с. Метличина
48524с. Михалич
53093с. Оборище
61265с. Радан войвода
69170с. Стефан Караджа
69701с. Страхил
80529с. Червенци
84022с. Щипско
Община Девня (VAR14)
20482гр. Девня
36868с. Кипра
55110с. Падина
Община Долни чифлик (VAR13)
07034с. Булаир
07394с. Бърдарево
10611с. Венелин
15597с. Голица
16050с. Горен чифлик
17912с. Гроздьово
20701с. Детелина
21912гр. Долни чифлик
39801с. Кривини
51963с. Нова Шипка
52115с. Ново Оряхово
58921с. Пчелник
63197с. Рудник
68028с. Солник
68998с. Старо Оряхово
83404с. Шкорпиловци
86088с. Юнец
Община Дългопол (VAR16)
00624с. Арковна
00789с. Аспарухово
05699с. Боряна
10495с. Величково
20599с. Дебелец
24565гр. Дългопол
35777с. Камен дял
38162с. Комунари
39551с. Красимир
44294с. Лопушна
47620с. Медовец
55470с. Партизани
57457с. Поляците
63135с. Рояк
65019с. Сава
67129с. Сладка вода
78519с. Цонево
Община Провадия (VAR24)
04457с. Блъсково
05102с. Бозвелийско
07507с. Бързица
10663с. Венчан
17508с. Градинарово
21484с. Добрина
29458с. Житница
31005с. Златина
37037с. Китен
38114с. Комарево
39829с. Кривня
46975с. Манастир
51456с. Неново
53182с. Овчага
56143с. Петров дол
58503гр. Провадия
61073с. Равна
66963с. Славейково
67739с. Снежина
69020с. Староселец
73506с. Тутраканци
77387с. Храброво
80073с. Чайка
80710с. Черковна
81195с. Черноок
Община Суворово (VAR26)
02662с. Баново
23858с. Дръндар
32528с. Изгрев
35376с. Калиманци
43222с. Левски
51584с. Николаевка
58654с. Просечен
70175гр. Суворово
80861с. Чернево
Област Велико Търново (VTR)
Община Велико Търново (VTR04)
00583с. Арбанаси
02364с. Балван
03753с. Белчевци
03798с. Беляковец
04011с. Бижовци
05222с. Бойчеви колиби
05240с. Бойчовци
05935с. Бочковци
06015с. Бояновци
06118с. Бранковци
06940с. Буковец
10447гр. Велико Търново
10553с. Велчево
10879с. Ветринци
11065с. Виларе
11795с. Водолей
11898с. Войнежа
12098с. Вонеща вода
12396с. Въглевци
12913с. Върлинка
14235с. Габровци
14578с. Гащевци
15401с. Големаните
16016с. Горановци
16047с. Горен Еневец
20242гр. Дебелец
20434с. Деветаците
20715с. Дечковци
21066с. Димитровци
21110с. Димовци
21244с. Дичин
21796с. Дойновци
21899с. Долен Еневец
22383с. Долни Дамяновци
24058с. Дунавци
27423с. Емен
32127с. Ивановци
32617с. Илевци
34076с. Йовчевци
36837гр. Килифарево
37006с. Кисьовци
37160с. Кладни дял
37335с. Клъшка река
40779с. Куцаровци
36107с. Къпиново
43013с. Лагерите
43253с. Леденик
46532с. Малки чифлик
46855с. Малчовци
47175с. Марговци
48278с. Миндя
48636с. Мишеморков хан
48951с. Момин сбор
51175с. Нацовци
51740с. Никюп
52177с. Ново село
54095с. Осенарите
56383с. Пирамидата
56602с. Плаково
57114с. Пожерник
57666с. Поповци
58459с. Присово
58520с. Продановци
58791с. Пушево
58918с. Пчелище
59121с. Пъровци
61435с. Радковци
61861с. Райковци
62270с. Рашевци
62517с. Ресен
63416с. Русаля
63464с. Русковци
65200с. Самоводене
65262с. Самсиите
66010с. Сеймените
66189с. Семковци
70264с. Суха река
70603с. Сърненци
72312с. Терзиите
72583с. Тодоровци
75229с. Ушевци
77356с. Хотница
78389с. Цепераните
78428с. Церова кория
78536с. Цонковци
83586с. Шемшево
83123с. Шереметя
83418с. Шодековци
87360с. Ялово
Община Горна Оряховица (VTR06)
12735с. Върбица
16359гр. Горна Оряховица
17107с. Горски горен Тръмбеш
17124с. Горски долен Тръмбеш
22232гр. Долна Оряховица
23100с. Драганово
40172с. Крушето
55196с. Паисий
56472с. Писарево
57217с. Поликраище
57981с. Правда
59094с. Първомайци
69780с. Стрелец
87453с. Янтра
Община Елена (VTR13)
00521с. Аплаци
02110с. Багалевци
02169с. Бадевци
02191с. Баевци
02213с. Баждари
02498с. Балуци
03054с. Беброво
03232с. Бейковци
03945с. Берковци
04460с. Блъсковци
04652с. Богданско
05164с. Бойковци
05709с. Босевци
06344с. Брезово
06662с. Бръчковци
06896с. Буйновци
07805с. Бялковци
10063с. Валето
10522с. Велковци
10598с. Велювци
10745с. Веселина
11274с. Високовци
12615с. Вълчовци
12629с. Вълчовци
12855с. Вързилковци
14088с. Габрака
14430с. Ганев дол
15120с. Глоговец
15391с. Големани
16568с. Горни край
16626с. Горни Танчевци
17083с. Горска
17703с. Граматици
18335с. Гърдевци
20027с. Давери
20081с. Дайновци
20268с. Дебели рът
21364с. Добревци
22455с. Долни Марян
22513с. Долни Танчевци
22976с. Донковци
23131с. Драгановци
23162с. Драганосковци
23220с. Драгийци
23265с. Драгневци
23710с. Дрента
24027с. Дуковци
24654с. Дърлевци
27190гр. Елена
30721с. Зеленик
32055с. Иванивановци
32305с. Игнатовци
32593с. Илаков рът
32682с. Илиювци
35729с. Каменари
36052с. Кантари
36275с. Караиванци
36378с. Карандили
36871с. Киревци
37616с. Кожлювци
37842с. Козя река
37976с. Колари
38337с. Константин
38738с. Косевци
38861с. Костел
39075с. Котуци
39880с. Крилювци
40035с. Крумчевци
43061с. Лазарци
43342с. Лесиче
46125с. Майско
47158с. Марафелци
47227с. Мариновци
47425с. Марян
47487с. Махалници
48057с. Мийковци
48283с. Миневци
48430с. Мирчовци
49583с. Мъртвината
51367с. Недялковци
51531с. Нешевци
51696с. Николовци
51706с. Николчовци
51771с. Ничовци
52386с. Нюшковци
55261с. Палици
55442с. Папратлива
55693с. Пейковци
56011с. Петковци
57738с. Попрусевци
57741с. Попска
61515с. Радовци
61892с. Райновци
62133с. Ралиновци
62325с. Раювци
62360с. Ребревци
63495с. Руховци
65632с. Светославци
68429с. Средни колиби
69393с. Стойчевци
69540с. Стояновци
70216с. Султани
70439с. Събковци
72446с. Титевци
72607с. Тодювци
72641с. Томбето
72847с. Топузи
73331с. Трънковци
73448с. Тумбевци
73568с. Тънки рът
73634с. Търкашени
75040с. Угорялковци
77178с. Харваловци
77445с. Христовци
77534с. Хъневци
78269с. Цвеклювци
80042с. Чавдарци
80100с. Чакали
80515с. Червенковци
80978с. Черни дял
83168с. Шиливери
83171с. Шилковци
83452с. Шубеци
87326с. Яковци
Община Златарица (VTR14)
16417с. Горна Хаджийска
17213с. Горско ново село
17227с. Горско Писарево
20506с. Дедина
20514с. Дединци
20571с. Делова махала
22890с. Долно Шивачево
24126с. Дуровци
24548с. Дълги припек
30962гр. Златарица
35273с. Калайджии
52057с. Новогорци
53165с. Овощна
61217с. Равново
61830с. Разсоха
62431с. Резач
62476с. Рекичка
62877с. Родина
63118с. Росно
67395с. Сливовица
68494с. Средно село
81339с. Чешма
81428с. Чистово
81668с. Чуката
Община Лясковец (VTR20)
20835с. Джулюница
21453с. Добри дял
23217с. Драгижево
37664с. Козаревец
44793гр. Лясковец
47826с. Мерданя
Община Павликени (VTR22)
02823с. Батак
07123с. Бутово
07716гр. Бяла черква
11380с. Вишовград
12783с. Върбовка
16290с. Горна Липница
21138с. Димча
22160с. Долна Липница
24685с. Дъскот
36289с. Караисен
43356с. Лесичери
48550с. Михалци
49429с. Мусина
51295с. Недан
55052гр. Павликени
55508с. Паскалевец
55573с. Патреш
63080с. Росица
67475с. Сломер
68708с. Стамболово
Община Полски Тръмбеш (VTR26)
12869с. Вързулица
32175с. Иванча
36405с. Каранци
41246с. Климентово
40782с. Куцина
47439с. Масларево
53014с. Обединение
53905с. Орловец
55018с. Павел
65471с. Петко Каравелово
57340с. Полски Сеновец
57354гр. Полски Тръмбеш
61279с. Раданово
17467с. Стефан Стамболово
69732с. Страхилово
Община Свищов (VTR28)
00237с. Алеково
00285с. Александрово
07363с. Българско Сливово
10118с. Вардим
16393с. Горна Студена
20630с. Деляновци
23431с. Драгомирово
37784с. Козловец
49028с. Морава
53196с. Овча могила
53672с. Ореш
65766гр. Свищов
67787с. Совата
77013с. Хаджидимитрово
78121с. Царевец
80457с. Червена
Община Стражица (VTR31)
00730с. Асеново
02470с. Балканци
04282с. Благоево
06731с. Бряговица
11140с. Виноград
11466с. Владислав
11750с. Водно
17155с. Горски Сеновец
29091с. Железарци
35078с. Кавлак
35657с. Камен
36782с. Кесарево
44046с. Лозен
44567с. Любенци
48341с. Мирово
51593с. Николаево
51799с. Нова Върбовка
52060с. Ново градище
69633гр. Стражица
70408с. Сушица
72237с. Теменуга
80203с. Царски извор
Община Сухиндол (VTR32)
07661с. Бяла река
17192с. Горско Калугерово
17208с. Горско Косово
37561с. Коевци
39582с. Красно градище
70295гр. Сухиндол
Област Видин (VID)
Община Белоградчик (VID01)
03616гр. Белоградчик
05582с. Боровица
10937с. Вещица
12632с. Върба
17734с. Гранитово
17765с. Граничак
24431с. Дъбравка
39606с. Крачимир
54517с. Ошане
58092с. Праужда
58582с. Пролазница
61011с. Рабиша
62339с. Раяновци
65173с. Салаш
67400с. Сливовник
68655с. Стакевци
69910с. Струиндол
81459с. Чифлик
Община Бойница (VID03)
05195с. Бойница
05428с. Бориловец
17614с. Градсковски колиби
36049с. Каниц
55868с. Периловец
61039с. Раброво
83185с. Шипикова махала
83329с. Шишенци
Община Брегово (VID06)
02395с. Балей
06224гр. Брегово
12317с. Връв
18304с. Гъмзово
20568с. Делейна
35384с. Калина
38772с. Косово
40441с. Куделин
63700с. Ракитница
72518с. Тияновци
Община Видин (VID09)
00179с. Акациево
00919с. Антимово
03280с. Бела Рада
05832с. Ботево
06954с. Буковец
10971гр. Видин
11925с. Войница
12958с. Въртоп
14369с. Гайтанци
14698с. Генерал Мариново
15998с. Гомотарци
17422с. Градец
21186с. Динковица
22318с. Долни Бошняк
23786с. Дружба
24061гр. Дунавци
29043с. Жеглица
32130с. Ивановци
32754с. Иново
35328с. Каленик
36141с. Капитановци
39147с. Кошава
41263с. Кутово
46111с. Майор Узуново
52283с. Новоселци
56252с. Пешаково
56616с. Плакудер
57131с. Покрайна
63358с. Рупци
66473с. Синаговци
67180с. Слана бара
67194с. Сланотрън
73746с. Търняне
66442с. Цар Симеоново
Община Грамада (VID15)
05997с. Бояново
06121с. Бранковци
11720с. Водна
17645гр. Грамада
47583с. Медешевци
48266с. Милчина лъка
68268с. Срацимирово
72919с. Тошевци
Община Димово (VID16)
00672с. Арчар
03263с. Бела
11497с. Владиченци
11778с. Воднянци
12824с. Върбовчец
21097гр. Димово
24579с. Дълго поле
24640с. Държаница
32370с. Извор
36440с. Карбинци
37188с. Кладоруб
38995с. Костичовци
43027с. Лагошевци
46320с. Мали Дреновец
47648с. Медовница
53758с. Орешец
14489с. Орешец
54434с. Острокапци
66278с. Септемврийци
66843с. Скомля
83239с. Шипот
87477с. Яньовец
87549с. Ярловица
Община Кула (VID22)
15415с. Големаново
32439с. Извор махала
38858с. Коста Перчево
40525гр. Кула
57193с. Полетковци
69002с. Старопатица
72775с. Тополовец
78224с. Цар-Петрово
81503с. Чичил
Община Макреш (VID25)
12557с. Вълчек
36885с. Киреево
46245с. Макреш
56980с. Подгоре
62044с. Раковица
72638с. Толовица
83363с. Цар Шишманово
Община Ново село (VID30)
11079с. Винарово
51264с. Неговановци
52180с. Ново село
76145с. Флорентин
87583с. Ясен
Община Ружинци (VID33)
03678с. Бело поле
18486с. Гюргич
21193с. Динково
23515с. Дражинци
23672с. Дреновец
56753с. Плешивец
62791с. Роглец
63255с. Ружинци
73924с. Тополовец
81247с. Черно поле
Община Чупрене (VID37)
12797с. Върбово
16571с. Горни Лом
22424с. Долни Лом
58671с. Протопопинци
62493с. Репляна
68518с. Средогрив
73612с. Търговище
81757с. Чупрене
Област Враца (VRC)
Община Борован (VRC05)
05548с. Борован
21600с. Добролево
46810с. Малорад
51559с. Нивянин
66617с. Сираково
Община Бяла Слатина (VRC08)
00401с. Алтимир
06968с. Буковец
07418с. Бърдарски геран
07538с. Бъркачево
07702гр. Бяла Слатина
12214с. Враняк
14012с. Габаре
14406с. Галиче
23618с. Драшан
38128с. Комарево
57594с. Попица
67845с. Соколаре
72521с. Тлачене
73643с. Търнава
73660с. Търнак
Община Враца (VRC10)
02590с. Баница
03438с. Бели извор
10789с. Веслец
11185с. Вировско
11555с. Власатица
12259гр. Враца
12749с. Върбица
15521с. Голямо Пещене
16897с. Горно Пещене
20376с. Девене
30606с. Згориград
38875с. Костелево
43712с. Лиляче
44728с. Лютаджик
46807с. Мало Пещене
49223с. Мраморен
51528с. Нефела
54482с. Оходен
55070с. Паволче
72504с. Тишевица
73119с. Три кладенци
80311с. Челопек
81400с. Чирен
Община Козлодуй (VRC20)
07116с. Бутан
18505с. Гложене
37798гр. Козлодуй
39730с. Крива бара
77548с. Хърлец
Община Криводол (VRC21)
02912с. Баурене
05894с. Ботуня
14390с. Галатин
15014с. Главаци
15494с. Големо Бабино
17453с. Градешница
21734с. Добруша
39236с. Краводер
39846гр. Криводол
43462с. Лесура
54064с. Осен
58788с. Пудрия
61933с. Ракево
75143с. Уровене
76193с. Фурен
Община Мездра (VRC27)
04827с. Боденец
06598с. Брусен
12704с. Върбешница
16122с. Горна Бешовица
16256с. Горна Кремена
22126с. Долна Кремена
24668с. Дърманци
27317с. Елисейна
30510с. Зверино
31190с. Злидол
32281с. Игнатица
35314с. Кален
39483с. Крапец
39709с. Крета
43654с. Лик
44745с. Лютиброд
44759с. Лютидол
47714гр. Мездра
49031с. Моравица
54047с. Оселна
54256с. Ослен Криводол
54506с. Очиндол
62390с. Ребърково
63450с. Руска Бела
69050с. Старо село
72432с. Типченица
78015с. Цаконица
78135с. Царевец
Община Мизия (VRC28)
11853с. Войводово
40200с. Крушовица
43774с. Липница
48043гр. Мизия
65396с. Сараево
68148с. Софрониево
Община Оряхово (VRC31)
14427с. Галово
16451с. Горни Вадин
22321с. Долни Вадин
43400с. Лесковец
54020гр. Оряхово
54386с. Остров
70723с. Селановци
Община Роман (VRC32)
22023с. Долна Бешовица
35910с. Камено поле
36436с. Караш
40645с. Кунино
40693с. Курново
47322с. Марково равнище
61488с. Радовене
62997гр. Роман
66576с. Синьо бърдо
68432с. Средни рът
69554с. Стояновци
69972с. Струпец
77493с. Хубавене
Община Хайредин (VRC35)
05846с. Ботево
07497с. Бързина
47010с. Манастирище
48492с. Михайлово
62815с. Рогозен
77102с. Хайредин
Област Габрово (GAB)
Община Габрово (GAB05)
00456с. Ангелов
00638с. Армените
02207с. Баевци
02347с. Баланите
02419с. Балиновци
02631с. Банковци
03246с. Бекриите
03650с. Беломъжите
04488с. Бобевци
04683с. Богданчовци
04964с. Боженците
05219с. Бойновци
07908с. Бойчета
05267с. Болтата
05400с. Борики
05668с. Борското
06642с. Брънеците
07795с. Бялково
10536с. Велковци
10896с. Ветрово
11524с. Влайчовци
11586с. Влаховци
12111с. Врабците
12168с. Враниловци
12454с. Вълков дол
14218гр. Габрово
14324с. Гайкини
14355с. Гайтаните
14533с. Гарван
14742с. Геновци
14756с. Генчовци
14814с. Гергини
15059с. Гледаци
16715с. Горнова могила
17991с. Гръблевци
18215с. Гъбене
20225с. Дебел дял
20852с. Джумриите
20969с. Дивеци
22959с. Донино
23159с. Драгановци
23185с. Драганчетата
23203с. Драгиевци
23412с. Драгомани
24854с. Думници
27677с. Езерото
29324с. Живко
29547с. Жълтеш
30661с. Здравковец
30764с. Зелено дърво
30973с. Златевци
32069с. Иванили
32072с. Иванковци
32233с. Иглика
32582с. Източник
35626с. Калчовци
35986с. Камещица
36292с. Карали
36823с. Киевци
37352с. Кметовци
37366с. Кметчета
37722с. Кози рог
38060с. Колишовци
38577с. Копчелиите
38813с. Костадините
38920с. Костенковци
43339с. Лесичарка
44015с. Лоза
46365с. Малини
49655с. Малуша
47706с. Междени
47994с. Мечковица
48235с. Милковци
48516с. Михайловци
48605с. Мичковци
49062с. Моровеците
49237с. Мрахори
49299с. Музга
51715с. Николчовци
51843с. Новаковци
53151с. Овощарци
53948с. Орловци
55498с. Парчовци
55717с. Пейовци
55796с. Пенковци
56191с. Петровци
56229с. Пецовци
57532с. Попари
57675с. Поповци
59327с. Поток
58102с. Прахали
59300с. Продановци
59135с. Пъртевци
61902с. Райновци
62245с. Раховци
62253с. Рачевци
62400с. Редешковци
63296с. Руйчовци
63690с. Рязковци
65680с. Свинарски дол
65989с. Седянковци
66007с. Сейковци
66161с. Семерджиите
67533с. Смиловци
67996с. Солари
68165с. Спанци
68210с. Спасовци
68919с. Старилковци
69211с. Стефаново
69287с. Стоевци
70768с. Стойковци
69403с. Стойчовци
69479с. Стоманеците
70442с. Съботковци
72597с. Тодоровци
81637с. Тодорчета
72878с. Торбалъжите
72998с. Трапесковци
73290с. Трънито
75099с. Узуните
76217с. Фърговци
77164с. Харачерите
78302с. Цвятковци
80056с. Чавеи
81904с. Чарково
81918с. Червена локва
80889с. Черневци
81431с. Читаковци
81685с. Чукилите
83034с. Шарани
83260с. Шипчените
87120с. Яворец
87432с. Янковци
87607с. Ясените
Община Дряново (GAB12)
02333с. Балалея
02378с. Балванците
02556с. Банари
04068с. Билкини
07185с. Бучуковци
14458с. Ганчовец
14762с. Геня
14859с. Геша
15223с. Глушка
15357с. Гоздейка
15463с. Големи Българени
16479с. Горни Върпища
16523с. Горни Драгойча
17350с. Гостилица
18397с. Гърня
20660с. Денчевци
20907с. Джуровци
21261с. Длъгня
21395с. Добрените
22352с. Долни Върпища
22397с. Долни Драгойча
23042с. Доча
23947гр. Дряново
24133с. Дурча
27276с. Еленците
30418с. Зая
32319с. Игнатовци
32812с. Искра
35465с. Каломен
36261с. Караиванца
36628с. Катранджии
36751с. Керека
38710с. Косарка
38741с. Косилка
40316с. Крънча
40470с. Кукля
40587с. Куманите
40960с. Къртипъня
46485с. Малки Българени
47127с. Маноя
49463с. Муця
51439с. Нейчовци
55703с. Пейна
56023с. Петковци
56705с. Плачка
59152с. Пърша
61296с. Раданчето
61529с. Радовци
62726с. Ритя
63330с. Руня
63447с. Русиновци
65162с. Саласука
66768с. Скалско
66977с. Славейково
67934с. Соколово
68816с. Станча
70367с. Сухолоевци
70696с. Сяровци
73465с. Туркинча
12677с. Царева ливада
81726с. Чуково
83555с. Шушня
87463с. Янтра
Община Севлиево (GAB29)
00103с. Агатово
02885с. Батошево
03914с. Бериево
04474с. Боазът
04555с. Богатово
07082с. Буря
13069с. Валевци
11960с. Войнишка
16376с. Горна Росица
17542с. Градище
17587с. Градница
20119с. Дамяново
20287с. Дебелцово
21227с. Дисманица
21628с. Добромирка
24178с. Душево
24181с. Душевски колиби
27485с. Енев рът
32336с. Идилево
36347с. Карамичевци
36600с. Кастел
38621с. Корията
38652с. Кормянско
39431с. Крамолин
40141с. Крушево
40275с. Кръвеник
40659с. Купен
43966с. Ловнидол
46509с. Малки Вършец
48670с. Младен
48742с. Млечево
56037с. Петко Славейков
57755с. Попска
63673с. Ряховците
65927гр. Севлиево
70799с. Селище
66216с. Сенник
69417с. Стоките
69451с. Столът
72031с. Табашка
73434с. Тумбалово
73763с. Търхово
75037с. Угорелец
77253с. Хирево
83435с. Шопите
83497с. Шумата
Община Трявна (GAB35)
00117с. Азманите
00641с. Армянковци
02563с. Бангейци
02943с. Бахреци
03513с. Белица
04025с. Бижовци
06241с. Брежниците
07404с. Бърдарите
07421с. Бърдени
10344с. Веленци
10519с. Велково
10570с. Велчовци
11507с. Владовци
11541с. Власатили
11956с. Войниците
12485с. Вълковци
14310с. Гайдари
56304с. Генчовци
15196с. Глутниците
15480с. Големи Станчовци
16506с. Горни Дамяновци
16585с. Горни Маренци
16609с. Горни Радковци
16643с. Горни Цоневци
17316с. Горяни
20078с. Даевци
21035с. Димиевци
21378с. Добревци
22441с. Долни Маренци
22486с. Долни Радковци
22527с. Долни Томчевци
22962с. Донкино
22993с. Дончовци
23279с. Драгневци
23594с. Драндарите
24606с. Дървари
24671с. Дъскарите
27526с. Енчовци
30733с. Зеленика
32041с. Иван Димов
32785с. Иринеци
34062с. Йововци
36720с. Кашенци
36765с. Керените
36988с. Киселковци
36991с. Кисийците
37575с. Коевци
37890с. Койчовци
38090с. Колю Ганев
38234с. Конарското
39685с. Креслювци
40350с. Кръстеняците
40364с. Кръстец
46512с. Малки Станчовци
46869с. Малчовци
47072с. Маневци
47384с. Маруцековци
47456с. Матешовци
48177с. Милевци
48581с. Миховци
48800с. Могилите
49271с. Мръзеци
51370с. Недялковци
51469с. Неновци
51562с. Никачковци
51603с. Николаево
52355с. Ножерите
52369с. Носеите
53477с. Околиите
54523с. Ошаните
55049с. Павлевци
56678с. Планинци
56719гр. Плачковци
56900с. Побък
57546с. Попгергевци
57707с. Попрайковци
58284с. Престой
59104с. Пържиграх
61323с. Радевци
61409с. Радино
61546с. Радоевци
61649с. Раевци
61916с. Райнушковци
62120с. Ралевци
62267с. Рачовци
62308с. Рашовите
63210с. Руевци
65735с. Свирци
66344с. Сечен камък
66857с. Скорците
67427с. Сливово
68624с. Стайновци
68823с. Станчов хан
69609с. Стражата
70007с. Стръмци
72535с. Тодореците
72669с. Томчевци
73403гр. Трявна
75139с. Урвата
76220с. Фъревци
76234с. Фъртуни
77459с. Христовци
80114с. Чакалите
81058с. Черновръх
87081с. Ябълковци
87117с. Явор
Област Добрич (DOB)
Община Балчик (DOB03)
02508гр. Балчик
03174с. Безводица
04515с. Бобовец
06793с. Брястово
18160с. Гурково
23769с. Дропла
24387с. Дъбрава
31245с. Змеево
36453с. Карвуна
39459с. Кранево
39623с. Кремена
44882с. Ляхово
53120с. Оброчище
58270с. Преспа
62788с. Рогачево
66250с. Сенокос
67951с. Соколово
69643с. Стражица
73095с. Тригорци
77390с. Храброво
48982с. Царичино
78639с. Църква
Община Генерал Тошево (DOB12)
00360с. Александър Стамболийски
02484с. Балканци
03157с. Бежаново
10183с. Василево
10422с. Великово
11329с. Вичово
14711гр. Генерал Тошево
18575с. Горица
17511с. Градини
24339с. Дъбовик
29444с. Житен
31303с. Зограф
32467с. Изворово
34045с. Йовково
35393с. Калина
36467с. Кардам
38217с. Конаре
39284с. Краище
39534с. Красен
40885с. Къпиново
44179с. Лозница
44714с. Люляково
46351с. Малина
53391с. Огражден
56040с. Петлешково
56509с. Писарово
56736с. Пленимир
58181с. Преселенци
58414с. Присад
58832с. Пчеларово
61159с. Равнец
62829с. Рогозина
63046с. Росен
63094с. Росица
66620с. Сираково
67756с. Сноп
67773с. Снягово
68196с. Спасово
68326с. Средина
70634с. Сърнино
75068с. Узово
81219с. Чернооково
Община Добрич (DOB28)
72624гр. Добрич
Община Добрич-селска (DOB15)
00429с. Алцек
02871с. Батово
03040с. Бдинци
03860с. Бенковски
04580с. Богдан
05061с. Божурово
06104с. Бранище
10307с. Ведрина
11421с. Владимирово
11781с. Воднянци
12231с. Вратарите
12262с. Врачанци
14684с. Генерал Колево
14862с. Гешаново
20359с. Дебрене
21350с. Добрево
21957с. Долина
22988с. Дончево
23128с. Драганово
23933с. Дряновец
27468с. Енево
29489с. Житница
31067с. Златия
35674с. Камен
36419с. Карапелит
37808с. Козлодуйци
39061с. Котленци
39242с. Крагулево
43997с. Ловчанци
44272с. Ломница
43431с. Лясково
46454с. Малка Смолница
47679с. Медово
47901с. Методиево
48088с. Миладиновци
52038с. Ново Ботево
53210с. Овчарово
53432с. Одринци
53450с. Одърци
53597с. Опанец
53881с. Орлова могила
55511с. Паскалево
56695с. Плачидол
21083с. Победа
57087с. Подслон
68103с. Полковник Иваново
59402с. Полковник Минково
57279с. Полковник Свещарово
57550с. Попгригорово
58339с. Прилеп
58360с. Приморци
58880с. Пчелино
58935с. Пчелник
63063с. Росеново
00374с. Самуилово
65824с. Свобода
66946с. Славеево
70812с. Сливенци
67622с. Смолница
67917с. Соколник
69198с. Стефан Караджа
69242с. Стефаново
69300с. Стожер
73818с. Тянево
76064с. Фелдфебел Денково
77284с. Хитово
78152с. Царевец
80769с. Черна
Община Каварна (DOB17)
03318с. Белгун
04090с. Било
05009с. Божурец
07257с. Българево
11003с. Видно
12173с. Вранино
32768с. Иречек
35064гр. Каварна
35746с. Камен бряг
40049с. Крупен
48828с. Могилище
51408с. Нейково
57861с. Поручик Чунчево
62092с. Раковски
65543с. Свети Никола
66113с. Селце
66281с. Септемврийци
72693с. Топола
72936с. Травник
77044с. Хаджи Димитър
80340с. Челопечене
Община Крушари (DOB20)
00031с. Абрит
00268с. Александрия
04193с. Бистрец
14043с. Габер
21470с. Добрин
27656с. Ефрейтор Бакалово
30185с. Загорци
30781с. Земенци
30884с. Зимница
36138с. Капитан Димитрово
38618с. Коритен
40097с. Крушари
44104с. Лозенец
53357с. Огняново
57234с. Полковник Дяково
57858с. Поручик Кърджиево
65906с. Северняк
65913с. Северци
72196с. Телериг
Община Тервел (DOB27)
00432с. Ангеларий
02405с. Балик
03215с. Безмер
04916с. Божан
05342с. Бонево
06464с. Брестница
11911с. Войниково
14982с. Главанци
17590с. Градница
18191с. Гуслар
29035с. Жегларци
31396с. Зърнево
35050с. Каблешково
37157с. Кладенци
38025с. Коларци
39127с. Кочмар
46334с. Мали извор
51812с. Нова Камена
53549с. Оногур
53953с. Орляк
57265с. Полковник Савово
57563с. Попгруево
58685с. Професор Златарски
70617с. Сърнец
72271гр. Тервел
81270с. Честименско
Община Шабла (DOB29)
04927с. Божаново
10032с. Ваклино
16095с. Горичане
17275с. Горун
17782с. Граничар
24102с. Дуранкулак
27108с. Езерец
30394с. Захари Стояново
39493с. Крапец
58596с. Пролез
67550с. Смин
68610с. Стаевци
72179с. Твърдица
73780с. Тюленово
81181с. Черноморци
83017гр. Шабла
Област Кърджали (KRZ)
Община Ардино (KRZ02)
00062с. Аврамово
00607гр. Ардино
00864с. Ахрянско
02991с. Башево
04248с. Бистроглед
07925с. Богатино
80176с. Боровица
77116с. Брезен
07747с. Бял извор
18544с. Главник
15607с. Голобрад
16910с. Горно Прахово
18321с. Гърбище
24880с. Дедино
21806с. Дойранци
22784с. Долно Прахово
24788с. Дядовци
27543с. Еньовче
29605с. Жълтуша
32946с. Искра
37085с. Китница
39952с. Кроячево
43164с. Латинка
44896с. Левци
43270с. Ленище
44584с. Любино
46156с. Мак
48756с. Млечино
49401с. Мусево
55124с. Падина
55525с. Паспал
55912с. Песнопой
58013с. Правдолюб
54260с. Рибарци
62894с. Родопско
63402с. Русалско
65646с. Светулка
70771с. Седларци
66562с. Синчец
68240с. Сполука
68597с. Срънско
69122с. Стар читак
69518с. Стояново
70319с. Сухово
47809с. Теменуга
73897с. Търна
73732с. Търносливка
77487с. Хромица
81921с. Червена скала
80964с. Чернигово
81596с. Чубрика
87059с. Ябълковец
Община Джебел (KRZ08)
00206с. Албанци
07939с. Брежана
10389с. Великденче
11689с. Воденичарско
12468с. Вълкович
14647с. Генерал Гешево
20746гр. Джебел
21525с. Добринци
24195с. Душинково
29180с. Желъдово
29564с. Жълти рид
29619с. Жълтика
32634с. Илийско
35184с. Казаците
35972с. Каменяне
37736с. Козица
38371с. Контил
40676с. Купците
43178с. Лебед
48622с. Мишевско
49268с. Мрежичко
53271с. Овчево
55436с. Папрат
56589с. Плазище
56976с. Подвръх
57412с. Полянец
57947с. Поточе
58387с. Припек
62654с. Ридино
62801с. Рогозари
62846с. Рогозче
63714с. Рожденско
63611с. Рът
70809с. Сипец
66723с. Скалина
67502с. Слънчоглед
68120с. Софийци
72211с. Телчарка
73715с. Търновци
73804с. Тютюнче
75201с. Устрен
78313с. Цвятово
78642с. Църквица
80128с. Чакалци
81935с. Черешка
84019с. Щерна
87388с. Ямино
Община Кирково (KRZ14)
00905с. Априлци
03825с. Бенковски
07942с. Брегово
13055с. Вълчанка
00120с. Върбен
12886с. Върли дол
18558с. Горно Кирково
16821с. Горно Къпиново
17138с. Горски извор
17871с. Гривяк
20496с. Дедец
20554с. Делвино
20777с. Джерово
21631с. Добромирци
22678с. Долно Къпиново
22928с. Домище
23577с. Дрангово
23803с. Дружинци
23892с. Дрянова глава
24743с. Дюлица
27591с. Еровете
30106с. Завоя
30140с. Загорски
30675с. Здравчец
36748с. Каялоба
36926с. Кирково
37071с. Китна
37767с. Козлево
39013с. Костурино
39445с. Кран
41174с. Кремен
39877с. Крилатица
40511с. Кукуряк
40988с. Кърчовско
44080с. Лозенградци
46680с. Малкоч
47531с. Медевци
47888с. Метличина
47891с. Метличка
48845с. Могиляне
49480с. Мъглене
51086с. Нане
53878с. Орлица
54393с. Островец
56808с. Пловка
57039с. Подкова
58178с. Пресека
59054с. Първенци
59063с. Първица
62236с. Растник
65214с. Самодива
65228с. Самокитка
35016с. Светлен
66024с. Секирка
68577с. Средско
68895с. Старейшино
68953с. Старово
69482с. Стоманци
69866с. Стрижба
72463с. Тихомир
76159с. Фотиново
77092с. Хаджийско
78183с. Царино
80065с. Чавка
80090с. Чакаларово
81493с. Чичево
81565с. Чорбаджийско
83226с. Шипок
83449с. Шопци
83538с. Шумнатица
87309с. Яковица
87415с. Янино
Община Крумовград (KRZ15)
00093с. Аврен
02141с. Багрилци
02751с. Бараци
04306с. Благун
05181с. Бойник
06728с. Бряговец
06906с. Бук
12190с. Вранско
15727с. Голям Девесил
15713с. Голяма Чинка
15878с. Голямо Каменяне
16287с. Горна кула
16660с. Горни Юруци
17868с. Гривка
18071с. Гулийка
18085с. Гулия
20393с. Девесилица
20403с. Девесилово
20732с. Джанка
21302с. Доборско
22157с. Долна кула
22544с. Долни Юруци
24459с. Дъждовник
27036с. Егрек
27680с. Едрино
30538с. Звънарка
30911с. Зиморница
31142с. Златолист
35269с. Калайджиево
35849с. Каменка
36021с. Кандилка
36717с. Качулка
37558с. Ковил
37622с. Кожухарци
39058с. Котлари
39565с. Красино
39970гр. Крумовград
40823с. Къклица
43596с. Лещарка
43726с. Лимец
44344с. Луличка
46471с. Малка Чинка
46601с. Малко Каменяне
46872с. Малък Девесил
47860с. Метлика
49103с. Морянци
53206с. Овчари
54821с. Орех
53713с. Орешари
55097с. Падало
55614с. Пашинци
55751с. Пелин
55899с. Перуника
57062с. Подрумче
57248с. Полковник Желязово
57933с. Поточарка
57950с. Поточница
62178с. Раличево
62617с. Рибино
62774с. Рогач
63505с. Ручей
65190с. Самовила
65454с. Сбор
66545с. Синигер
66716с. Скалак
67132с. Сладкодум
67297с. Сливарка
68936с. Стари чал
81743с. Стражец
69688с. Странджево
70104с. Студен кладенец
70559с. Сърнак
72429с. Тинтява
72610с. Токачка
72730с. Тополка
77267с. Хисар
77428с. Храстово
80145с. Чал
81027с. Черничево
81205с. Чернооки
Община Кърджали (KRZ16)
00148с. Айрово
02124с. Багра
03006с. Бащино
03499с. Бели пласт
04409с. Бленика
04902с. Божак
05205с. Бойно
05325с. Болярци
06567с. Брош
07658с. Бяла поляна
07764с. Бялка
10358с. Велешани
11226с. Висока
11243с. Висока поляна
11346с. Вишеград
12053с. Воловарци
12694с. Върбенци
15000с. Главатарци
15216с. Глухар
15268с. Гняздово
15641с. Голяма бара
16267с. Горна крепост
18410с. Гъсково
21511с. Добриново
21991с. Долище
22134с. Долна крепост
24445с. Дъждино
24462с. Дъждовница
24596с. Дънгово
27512с. Енчец
29407с. Жинзифово
29413с. Житарник
30260с. Зайчино
30466с. Звезделина
30475с. Звезден
30524с. Звиница
30569с. Звъника
30586с. Звънче
30747с. Зелениково
30867с. Зимзелен
31348с. Зорница
32161с. Иванци
32679с. Илиница
35403с. Калинка
35540с. Калоянци
35732с. Каменарци
37438с. Кобиляне
37928с. Кокиче
37962с. Кокошане
38282с. Конево
38981с. Костино
39342с. Крайно село
39894с. Крин
40169с. Крушевска
40186с. Крушка
40909гр. Кърджали
41085с. Кьосево
43856с. Лисиците
44361с. Лъвово
44700с. Люляково
46139с. Майсторово
46214с. Македонци
47342с. Мартино
48074с. Миладиново
49120с. Мост
49343с. Мургово
49521с. Мъдрец
35136с. Невестино
51442с. Ненково
53638с. Опълченско
53816с. Орешница
54403с. Островица
54479с. Охлювец
55422с. Панчево
55823с. Пеньово
55840с. Пепелище
55885с. Перперек
56054с. Петлино
56928с. Повет
58342с. Прилепци
58623с. Пропаст
58997с. Пъдарци
62195с. Рани лист
62445с. Резбарци
62668с. Ридово
63170с. Рудина
65512с. Сватбаре
65890с. Севдалина
65975с. Седловина
66336с. Сестринско
66603с. Сипей
66740с. Скалище
66754с. Скална глава
66929с. Скърбино
67742с. Снежинка
67979с. Соколско
67982с. Соколяне
68014с. Солище
68336с. Срединка
68984с. Старо място
69612с. Стражевци
69715с. Страхил войвода
69849с. Стремово
69852с. Стремци
72120с. Татково
72802с. Тополчане
73136с. Три могили
77339с. Ходжовци
78149с. Царевец
80248с. Чеганци
80594с. Черешица
80844с. Черна скала
81267с. Черньовци
81362с. Чилик
81462с. Чифлик
83315с. Широко поле
87494с. Яребица
87672с. Ястреб
Община Момчилград (KRZ21)
00828с. Ауста
02155с. Багрянка
02292с. Балабаново
04008с. Биволяне
12293с. Врело
86030с. Върхари
17186с. Горско Дюлево
17988с. Груево
18126с. Гургулица
24966с. Девинци
20755с. Джелепско
23830с. Друмче
30154с. Загорско
30452с. Звездел
03258с. Каменец
36350с. Карамфил
38409с. Конче
38697с. Кос
80131с. Кременец
43102с. Лале
43493с. Летовник
47144с. Манчево
48917с. Момина сълза
48996гр. Момчилград
51097с. Нановица
51473с. Неофит Бозвелиево
53076с. Обичник
55169с. Пазарци
56575с. Пиявец
56767с. Плешинци
57892с. Постник
59361с. Прогрес
58757с. Птичар
61063с. Равен
62147с. Ралица
65098с. Садовица
65797с. Свобода
65944с. Седефче
65961с. Седлари
70785с. Сенце
66500с. Синделци
67882с. Соколино
70706с. Сярци
72134с. Татул
80087с. Чайка
81517с. Чобанка
81548с. Чомаково
81734с. Чуково
86060с. Юнаци
Община Черноочене (KRZ35)
02261с. Бакалите
03188с. Безводно
03410с. Бели вир
03986с. Беснурка
05089с. Божурци
05640с. Боровско
05712с. Босилица
05791с. Бостанци
07472с. Бърза река
10700с. Верско
11613с. Водач
11805с. Вождово
11987с. Войново
12423с. Възел
14221с. Габрово
20167с. Даскалово
23114с. Драганово
24219с. Душка
24774с. Дядовско
29132с. Железник
29252с. Женда
29461с. Житница
34117с. Йончово
35047с. Каблешково
36066с. Каняк
38176с. Комунига
38491с. Копитник
40796с. Куцово
44820с. Лясково
48307с. Минзухар
49326с. Мурга
51192с. Небеска
51994с. Нови пазар
52153с. Новоселище
52372с. Ночево
55395с. Паничково
55568с. Патица
55960с. Петелово
58731с. Пряпорец
58829с. Пчеларово
63392с. Русалина
65841с. Свободиново
67893с. Соколите
68415с. Среднево
68566с. Средска
69657с. Стражница
80830с. Черна нива
81236с. Черноочене
87103с. Ябълчени
87165с. Яворово
Област Кюстендил (KNL)
Община Бобов дол (KNL04)
02049с. Бабино
02052с. Бабинска река
04371с. Блато
04501гр. Бобов дол
15446с. Голема Фуча
15535с. Големо село
15457с. Голям Върбовник
16242с. Горна Козница
21974с. Долистово
38635с. Коркина
44210с. Локвата
46262с. Мала Фуча
46317с. Мали Върбовник
46824с. Мало село
48711с. Мламолово
52297с. Новоселяне
55364с. Паничарево
83082с. Шатрово
Община Бобошево (KNL05)
02172с. Бадино
04314с. Блажиево
04532гр. Бобошево
11232с. Висока могила
12351с. Вуково
21565с. Доброво
35804с. Каменик
66888с. Скрино
67252с. Слатино
68062с. Сопово
75174с. Усойка
78495с. Циклово
Община Дупница (KNL48)
02350с. Баланово
04220с. Бистрица
04354с. Блатино
17659с. Грамаде
20612с. Делян
20763с. Джерман
68789гр. Дупница
24791с. Дяково
39325с. Крайни дол
39339с. Крайници
39640с. Кременик
55230с. Палатово
56349с. Пиперево
65245с. Самораново
72758с. Тополница
80491с. Червен брег
87727с. Яхиново
Община Кочериново (KNL27)
02748с. Бараково
05565с. Боровец
07065с. Бураново
23323с. Драгодан
39116гр. Кочериново
39997с. Крумово
49360с. Мурсалево
57830с. Пороминово
69261с. Стоб
76180с. Фролош
78625с. Цървище
Община Кюстендил (KNL29)
02138с. Багренци
03962с. Берсин
04323с. Блатец
04491с. Бобешино
04796с. Богослов
07048с. Буново
48355с. Вратца
14917с. Гирчевци
16026с. Горановци
16141с. Горна Брестница
16198с. Горна Гращица
16995с. Горно Уйно
17680с. Грамаждано
17751с. Граница
18112с. Гурбановци
18318с. Гърбино
18352с. Гърляно
18455с. Гюешево
20208с. Дворище
21782с. Дождевица
22071с. Долна Гращица
22811с. Долно село
22862с. Долно Уйно
23282с. Драговищица
29026с. Жабокрът
29266с. Жеравино
29386с. Жиленци
32144с. Ивановци
35835с. Каменичка Скакавица
36659с. Катрище
38432с. Коняво
38474с. Копиловци
38515с. Коприва
40765с. Кутугерци
40991с. Кършалево
41112гр. Кюстендил
43267с. Лелинци
43373с. Леска
43815с. Лисец
44183с. Лозно
44255с. Ломница
46108с. Мазарачево
52400с. Николичевци
52026с. Нови чифлик
52194с. Ново село
56378с. Пиперков чифлик
57188с. Полетинци
57319с. Полска Скакавица
58129с. Преколница
61457с. Радловци
63536с. Раждавица
62181с. Раненци
62428с. Режинци
63608с. Ръсово
65047с. Савойски
65142с. Сажденик
66891с. Скриняно
67461с. Слокощица
67790с. Соволяно
69167с. Стенско
72045с. Таваличево
73691с. Търновлаг
73750с. Търсино
78447с. Церовица
78543с. Црешново
78598с. Цървена ябълка
78608с. Цървендол
78611с. Цървеняно
81606с. Чудинци
83257с. Шипочано
83354с. Шишковци
87062с. Ябълково
Община Невестино (KNL31)
10050с. Ваксево
10817с. Ветрен
21292с. Длъхчево-Сабляр
22112с. Долна Козница
23827с. Друмохар
27574с. Еремия
30613с. Згурово
32696с. Илия
35119с. Кадровица
43709с. Лиляч
49566с. Мърводол
51216с. Невестино
51336с. Неделкова Гращица
55542с. Пастух
55734с. Пелатиково
62058с. Раково
62284с. Рашка Гращица
67619с. Смоличано
69571с. Страдалово
72494с. Тишаново
78584с. Църварица
80251с. Чеканец
81284с. Четирци
Община Рила (KNL38)
55083с. Падала
55539с. Пастра
62671гр. Рила
62685ман. Рилски манастир
67698с. Смочево
Община Сапарева баня (KNL41)
53254с. Овчарци
59358с. Паничище
62520с. Ресилово
65365гр. Сапарева баня
65379с. Сапарево
Община Трекляно (KNL50)
06392с. Брест
07226с. Бъзовица
14101с. Габрешевци
16554с. Горни Коритен
16804с. Горно Кобиле
21422с. Добри дол
22410с. Долни Коритен
22650с. Долно Кобиле
23399с. Драгойчинци
31200с. Злогош
36960с. Киселица
38786с. Косово
47929с. Метохия
56887с. Побит камък
68535с. Средорек
70411с. Сушица
73047с. Трекляно
75232с. Уши
81325с. Чешлянци
Област Ловеч (LOV)
Община Априлци (LOV02)
52218гр. Априлци
10567с. Велчево
23621с. Драшкова поляна
66771с. Скандалото
Община Летница (LOV17)
17244с. Горско Сливово
40261с. Крушуна
40943с. Кърпачево
43476гр. Летница
Община Ловеч (LOV18)
00028с. Абланица
00299с. Александрово
02935с. Баховица
06536с. Брестово
07260с. Българене
11452с. Владиня
16002с. Горан
16883с. Горно Павликене
17378с. Гостиня
20420с. Деветаки
21823с. Дойренци
23666с. Дренов
24373с. Дъбрава
32500с. Изворче
34093с. Йоглав
35198с. Казачево
40837с. Къкрина
43579с. Лешница
43829с. Лисец
43952гр. Ловеч
46396с. Малиново
58150с. Прелом
58308с. Пресяка
69523с. Радювене
66799с. Скобелево
67060с. Славяни
67218с. Слатина
67324с. Сливек
67670с. Смочан
67948с. Соколово
69225с. Стефаново
72254с. Тепава
75112с. Умаревци
77311с. Хлевене
80039с. Чавдарци
Община Луковит (LOV19)
03143с. Бежаново
03373с. Беленци
20688с. Дерманци
24236с. Дъбен
36511с. Карлуково
44327гр. Луковит
56099с. Петревене
56318с. Пещерна
63327с. Румянцево
72552с. Тодоричене
43058с. Торос
85010с. Ъглен
Община Тетевен (LOV33)
07884с. Бабинци
07357с. Български извор
10272с. Васильово
14386с. Галата
15148с. Глогово
15165с. Гложене
15758с. Голям извор
17419с. Градежница
20996с. Дивчовото
46437с. Малка Желязна
62579с. Рибарица
72343гр. Тетевен
80902с. Черни Вит
Община Троян (LOV34)
02302с. Балабанско
02448с. Балканец
03486с. Бели Осъм
03558с. Белиш
05445с. Борима
12108с. Врабево
15703с. Голяма Желязна
16986с. Горно трапе
18109с. Гумощник
20300с. Дебнево
21590с. Добродан
24476с. Дълбок дол
35290с. Калейца
44241с. Ломец
53707с. Орешак
55587с. Патрешко
70500с. Старо село
72309с. Терзийско
73198гр. Троян
80981с. Черни Осъм
81476с. Чифлик
83212с. Шипково
Община Угърчин (LOV36)
15552с. Голец
23060с. Драгана
35331с. Каленик
36662с. Катунец
36943с. Кирчево
43325с. Лесидрен
48060с. Микре
53967с. Орляне
67057с. Славщица
68076с. Сопот
75054гр. Угърчин
Община Ябланица (LOV38)
02909с. Батулци
06450с. Брестница
15655с. Голяма Брестница
21381с. Добревци
24390с. Дъбравата
31098с. Златна Панега
46886с. Малък извор
53730с. Орешене
87014гр. Ябланица
Област Монтана (MON)
Община Берковица (MON02)
02542с. Балювица
03928гр. Берковица
04203с. Бистрилица
05253с. Бокиловци
05654с. Боровци
07510с. Бързия
14297с. Гаганица
30301с. Замфирово
38131с. Комарево
38933с. Костенци
39044с. Котеновци
43414с. Лесковец
47723с. Мездрея
55930с. Песочница
59118с. Пърличево
62311с. Рашовица
67221с. Слатина
78286с. Цветкова бара
80635с. Черешовица
87237с. Ягодово
Община Бойчиновци (MON04)
03383с. Бели брег
03397с. Бели брод
05236гр. Бойчиновци
11418с. Владимирово
17943с. Громшин
27557с. Ерден
37424с. Кобиляк
43517с. Лехчево
46036с. Мадан
49607с. Мърчево
54496с. Охрид
55258с. Палилула
57844с. Портитовци
Община Брусарци (MON07)
06570гр. Брусарци
06971с. Буковец
10255с. Василовци
22945с. Дондуково
24298с. Дъбова махала
36957с. Киселево
37397с. Княжева махала
39743с. Крива бара
53401с. Одоровци
67564с. Смирненски
Община Вълчедръм (MON11)
05852с. Ботево
07209с. Бъзовец
12543гр. Вълчедръм
16639с. Горни Цибър
22530с. Долни Цибър
31053с. Златия
32295с. Игнатово
48859с. Мокреш
61707с. Разград
16184с. Септемврийци
80933с. Черни връх
Община Вършец (MON12)
12961гр. Вършец
16119с. Горна Бела речка
16866с. Горно Озирово
22019с. Долна Бела речка
22747с. Долно Озирово
23073с. Драганица
37318ман. Клисурски манастир
68179с. Спанчевци
69537с. Стояново
80683с. Черкаски
Община Георги Дамяново (MON14)
10999с. Видлица
14283с. Гаврил Геново
14773с. Георги Дамяново
14965с. Главановци
15299с. Говежда
20941с. Дива Слатина
24534с. Дълги дел
27348с. Еловица
35871с. Каменна Рикса
38488с. Копиловци
47771с. Меляне
57474с. Помеждин
80368с. Чемиш
Община Лом (MON24)
21436с. Добри дол
22695с. Долно Линево
30291с. Замфир
37544с. Ковачица
44238гр. Лом
53970с. Орсоя
67310с. Сливата
68672с. Сталийска махала
68758с. Станево
72940с. Трайково
Община Медковец (MON26)
00792с. Аспарухово
47593с. Медковец
56544с. Пишурка
62222с. Расово
67386с. Сливовик
Община Монтана (MON29)
03201с. Безденица
03722с. Белотинци
04251с. Благово
11137с. Винище
11171с. Вирове
11939с. Войници
14180с. Габровница
16153с. Горна Вереница
17018с. Горно Церовене
21840с. Доктор Йосифово
22040с. Долна Вереница
22250с. Долна Рикса
03736с. Долно Белотинци
37304с. Клисурица
39503с. Крапчене
43730с. Липен
48489гр. Монтана
51665с. Николово
67043с. Славотин
67667с. Смоляновци
70024с. Стубел
70113с. Студено буче
70233с. Сумер
73167с. Трифоново
Община Чипровци (MON36)
03469с. Белимел
16239с. Горна Ковачица
16300с. Горна Лука
29115с. Железна
47353с. Мартиново
48475с. Митровци
58116с. Превала
61090с. Равна
80354с. Челюстница
81390гр. Чипровци
Община Якимово (MON38)
22873с. Долно Церовене
24551с. Дългоделци
38159с. Комощица
87299с. Якимово
Област Пазарджик (PAZ)
Община Батак (PAZ03)
02837гр. Батак
51874с. Нова махала
76162с. Фотиново
Община Белово (PAZ04)
00165с. Аканджиево
03592гр. Белово
14163с. Габровица
15802с. Голямо Белово
24414с. Дъбравите
47812с. Мененкьово
48903с. Момина клисура
66319с. Сестримо
Община Брацигово (PAZ06)
06207гр. Брацигово
07586с. Бяга
29522с. Жребичко
32888с. Исперихово
37705с. Козарско
61220с. Равногор
62973с. Розово
Община Велинград (PAZ08)
00881с. Абланица
83421с. Алендарова
07836с. Биркова
07853с. Бозьова
07867с. Бутрева
10450гр. Велинград
12989с. Враненци
12334с. Всемирци
18513с. Горна Биркова
18527с. Горна Дъбева
17823с. Грашево
24325с. Долна Дъбева
23234с. Драгиново
36035с. Кандови
41136с. Кръстава
55631с. Пашови
63687с. Рохлева
65534с. Света Петка
78272с. Цветино
81863с. Чолакова
86115с. Юндола
Община Лесичово (PAZ14)
05459с. Боримечково
21172с. Динката
35571с. Калугерово
43369с. Лесичово
55275с. Памидово
78478с. Церово
84067с. Щърково
Община Пазарджик (PAZ19)
00254с. Алеко Константиново
00571с. Априлци
06149с. Братаница
10505с. Величково
14619с. Гелеменово
15028с. Главиница
15271с. Говедаре
20362с. Дебръщица
21556с. Добровница
23457с. Драгор
30572с. Звъничево
32010с. Ивайло
39428с. Крали Марко
44879с. Ляхово
46749с. Мало Конаре
48444с. Мирянци
48876с. Мокрище
53285с. Овчеполци
53335с. Огняново
55155гр. Пазарджик
55556с. Паталеница
56561с. Пищигово
63032с. Росен
65437с. Сарая
65468с. Сбор
66559с. Синитово
72713с. Тополи дол
77061с. Хаджиево
78056с. Цар Асен
78570с. Црънча
81089с. Черногорово
86074с. Юнаците
Община Панагюрище (PAZ20)
02717с. Баня
07572с. Бъта
27406с. Елшица
22681с. Левски
53103с. Оборище
55302гр. Панагюрище
59375с. Панагюрски колонии
57128с. Поибрене
57580с. Попинци
68271с. Сребриново
Община Пещера (PAZ21)
36124с. Капитан Димитриево
56277гр. Пещера
61371с. Радилово
87825с. Свети Константин
Община Ракитово (PAZ24)
23008с. Дорково
38844гр. Костандово
62004гр. Ракитово
Община Септември (PAZ29)
05949с. Бошуля
10104с. Варвара
10820гр. Ветрен
10851с. Ветрен дол
11154с. Виноградец
16732с. Горно вършило
22592с. Долно вършило
31214с. Злокучене
36172с. Карабунар
37491с. Ковачево
44053с. Лозен
66202с. Семчиново
66264гр. Септември
66439с. Симеоновец
67009с. Славовица
Община Стрелча (PAZ32)
04368с. Блатница
24726с. Дюлево
65807с. Свобода
67516с. Смилец
69835гр. Стрелча
Община Сърница (PAZ39)
47559с. Медени поляни
59224с. Побит камък
70648гр. Сърница
Област Перник (PER)
Община Брезник (PER08)
00610с. Арзан
02066с. Бабица
02614с. Банище
03099с. Бегуновци
04042с. Билинци
06286гр. Брезник
06313с. Брезнишки извор
06639с. Брусник
10548с. Велковци
11034с. Видрица
14893с. Гигинци
15331с. Гоз
16382с. Горна Секирна
16612с. Горни Романци
18349с. Гърло
22263с. Долна Секирна
22506с. Долни Романци
24205с. Душинци
30048с. Завала
41126с. Конска
39150с. Кошарево
39517с. Красава
39855с. Кривонос
49374с. Муртинци
51490с. Непразненци
52324с. Ноевци
53463с. Озърновци
62373с. Ребро
17796с. Режанци
63519с. Ръжавец
65084с. Садовик
67163с. Слаковци
68059с. Сопица
68833с. Станьовци
87579с. Ярославци
Община Земен (PER19)
03887с. Беренде
04340с. Блатешница
12228с. Враня стена
14146с. Габровдол
16167с. Горна Врабча
16170с. Горна Глоговица
20972с. Дивля
22054с. Долна Врабча
27320с. Еловдол
29012с. Жабляно
30778гр. Земен
35482с. Калотинци
49357с. Мурено
53415с. Одраница
55141с. Падине
56280с. Пещера
62356с. Раянци
67595с. Смиров дол
Община Ковачевци (PER22)
27043с. Егълница
35434с. Калище
37513с. Ковачевци
38724с. Косача
43918с. Лобош
61947с. Ракиловци
65591с. Светля
66648с. Сирищник
67266с. Слатино
80385с. Чепино
Община Перник (PER32)
72223гр. Батановци
04618с. Богданов дол
05760с. Боснек
11209с. Вискяр
11288с. Витановци
15504с. Големо Бучино
20986с. Дивотино
23251с. Драгичево
30836с. Зидарци
37174с. Кладница
39387с. Кралев дол
43428с. Лесковец
44656с. Люлин
48037с. Мещица
55871гр. Перник
56650с. Планиница
61618с. Радуй
62219с. Расник
63152с. Рударци
66072с. Селищен дол
70038с. Студена
81952с. Черна гора
81623с. Чуйпетлово
87480с. Ярджиловци
Община Радомир (PER36)
02230с. Байкалско
03277с. Беланица
04529с. Бобораци
05534с. Борнарево
11404с. Владимир
16208с. Горна Диканя
18263с. Гълъбник
20256с. Дебели лаг
22085с. Долна Диканя
22490с. Долни Раковец
23443с. Драгомирово
23649с. Дрен
24832с. Друган
29060с. Жедна
29622с. Житуша
32384с. Извор
36566с. Касилаг
41232с. Кленовик
38265с. Кондофрей
38460с. Копаница
41251с. Кошарите
51278с. Негованци
51617с. Николаево
57964с. Поцърненци
58311с. Прибой
61354с. Радибош
61577гр. Радомир
69064с. Старо село
69239с. Стефаново
75023с. Углярци
80488с. Червена могила
81709с. Чуковец
Община Трън (PER51)
02645с. Банкя
03873с. Берайнци
04697с. Богойна
05918с. Бохова
07096с. Бусинци
07137с. Бутроинци
10478с. Велиново
11017с. Видрар
12139с. Врабча
12348с. Вукан
14979с. Главановци
15134с. Глоговица
16331с. Горна Мелна
17077с. Горочевци
20818с. Джинчовци
21854с. Докьовци
22201с. Долна Мелна
24517с. Дълга лука
27084с. Ездимирци
27351с. Еловица
27601с. Ерул
30017с. Забел
30716с. Зелениград
37602с. Кожинци
39027с. Костуринци
41040с. Къшле
43195с. Лева река
43551с. Лешниковци
44269с. Ломница
44781с. Лялинци
48249с. Милкьовци
48252с. Милославци
49182с. Мракетинци
49196с. Мрамор
51130с. Насалевци
51343с. Неделково
55453с. Парамун
55814с. Пенкьовци
58551с. Проданча
61501с. Радово
62205с. Рани луг
62565с. Реяновци
67458с. Слишовци
68641с. Стайчовци
69777с. Стрезимировци
70086с. Студен извор
73273гр. Трън
73479с. Туроковци
76114с. Филиповци
78327с. Цегриловци
83209с. Шипковица
87566с. Ярловци
Област Плевен (PVN)
Община Белене (PVN03)
03366гр. Белене
07630с. Бяла вода
20537с. Деков
40573с. Кулина вода
56085с. Петокладенци
72117с. Татари
Община Гулянци (PVN08)
06402с. Брест
14876с. Гиген
18099гр. Гулянци
22335с. Долни Вит
24308с. Дъбован
30199с. Загражден
14888с. Искър
39712с. Крета
43284с. Ленково
48204с. Милковица
68045с. Сомовит
83394с. Шияково
Община Долна Митрополия (PVN10)
02227с. Байкал
03993с. Биволаре
05013с. Божурица
06210с. Брегаре
16345с. Горна Митрополия
17364с. Гостиля
22215гр. Долна Митрополия
38145с. Комарево
40195с. Крушовене
53655с. Ореховица
56865с. Победа
57025с. Подем
62596с. Рибен
67012с. Славовица
68607с. Ставерци
73359гр. Тръстеник
Община Долни Дъбник (PVN11)
07524с. Бъркач
16537с. Горни Дъбник
17470с. Градина
22407гр. Долни Дъбник
40213с. Крушовица
56201с. Петърница
65070с. Садовец
Община Искър (PVN23)
22438с. Долни Луковит
55782гр. Искър
56493с. Писарово
69095с. Староселци
Община Кнежа (PVN39)
06375с. Бреница
27509с. Еница
37376гр. Кнежа
43044с. Лазарово
Община Левски (PVN16)
00761с. Асеновци
00802с. Аспарухово
05044с. Божурлук
07274с. Българене
10080с. Варана
17556с. Градище
32531с. Изгрев
37647с. Козар Белене
43236гр. Левски
46841с. Малчика
53089с. Обнова
69153с. Стежерово
73345с. Трънчовица
Община Никопол (PVN21)
00744с. Асеново
02957с. Бацова махала
12365с. Въбел
20314с. Дебово
23193с. Драгаш войвода
27019с. Евлогиево
29310с. Жернов
44152с. Лозица
44536с. Любеново
49415с. Муселиево
51723гр. Никопол
51932с. Новачене
65320с. Санадиново
80697с. Черковица
Община Плевен (PVN24)
03068с. Беглеж
05921с. Бохот
06495с. Брестовец
06690с. Бръшляница
06999с. Буковлък
12752с. Върбица
17258с. Горталово
17854с. Гривица
24935с. Дисевица
37856с. Коиловци
40974с. Къртожабене
41037с. Къшин
43147с. Ласкар
47963с. Мечка
51620с. Николаево
53583с. Опанец
55765с. Пелишат
56722гр. Плевен
61426с. Радишево
62116с. Ралево
67088гр. Славяново
72566с. Тодорово
73523с. Тученица
73674с. Търнене
87597с. Ясен
Община Пордим (PVN27)
05493с. Борислав
12601с. Вълчитрън
30590с. Згалево
35780с. Каменец
36614с. Катерица
53446с. Одърне
57772гр. Пордим
72881с. Тотлебен
Община Червен бряг (PVN37)
06433с. Бресте
14934с. Глава
16540с. Горник
20383с. Девенци
37863гр. Койнаре
43311с. Лепица
61580с. Радомирци
61950с. Ракита
62503с. Реселец
63361с. Рупци
70281с. Сухаче
72206с. Телиш
80501гр. Червен бряг
81551с. Чомаковци
Област Пловдив (PDV)
Община Асеновград (PDV01)
00702гр. Асеновград
02974с. Бачково
07870с. Бор
06029с. Боянци
12992с. Врата
16955с. Горнослав
21676с. Добростан
22839с. Долнослав
29581с. Жълт камък
31108с. Златовръх
32341с. Избеглии
37633с. Козаново
38385с. Конуш
38799с. Косово
43298с. Леново
44834с. Лясково
49151с. Мостово
49309с. Мулдава
51127с. Нареченски бани
51830с. Новаково
32398с. Нови извор
53761с. Орешец
55590с. Патриарх Евтимово
70737с. Сини връх
69273с. Стоево
72789с. Тополово
73147с. Три могили
75254с. Узуново
80437с. Червен
Община Брезово (PDV07)
02035с. Бабек
05356с. Борец
06361гр. Брезово
12680с. Върбен
23580с. Дрангово
30750с. Зелениково
31160с. Златосел
54451с. Отец Кирилово
58983с. Пъдарско
62966с. Розовец
65526с. Свежен
69818с. Стрелци
70593с. Сърнегор
73794с. Тюркмен
81308с. Чехларе
81975с. Чоба
Община Калояново (PDV12)
03085с. Бегово
14996с. Главатар
16328с. Горна махала
22191с. Долна махала
24000с. Дуванлии
24582с. Дълго поле
29475с. Житница
32038с. Иван Вазово
35523с. Калояново
54465с. Отец Паисиево
55926с. Песнопой
63553с. Ръжево
63567с. Ръжево Конаре
70353с. Сухозем
81133с. Черноземен
Община Карлово (PDV13)
02720гр. Баня
03109с. Бегунци
04563с. Богдан
10207с. Васил Левски
10291с. Ведраре
12005с. Войнягово
16513с. Горни Домлян
22931с. Домлян
24241с. Дъбене
32226с. Иганово
35496гр. Калофер
36186с. Каравелово
36498гр. Карлово
37229с. Климент
37277гр. Клисура
40703с. Куртово
40939с. Кърнаре
47250с. Марино поле
49117с. Московец
49240с. Мраченик
55676с. Певците
58616с. Пролом
62949с. Розино
67235с. Слатина
67903с. Соколица
69420с. Столетово
77462с. Христо Даново
Община Кричим (PDV39)
39921гр. Кричим
Община Куклен (PDV42)
18277с. Гълъбово
21324с. Добралък
40467гр. Куклен
63238с. Руен
78207с. Цар Калоян
87179с. Яврово
Община Лъки (PDV15)
02453с. Балкан махала
03530с. Белица
05623с. Борово
20883с. Джурково
23950с. Дряново
31423с. Здравец
40244с. Крушово
44447с. Лъкавица
44478гр. Лъки
46989с. Манастир
86012с. Югово
Община Марица (PDV17)
03839с. Бенковски
11845с. Войводиново
12019с. Войсил
17806с. Граф Игнатиево
21169с. Динк
29235с. Желязно
35300с. Калековец
38950с. Костиево
39918с. Крислово
47086с. Маноле
47113с. Манолско Конаре
61412с. Радиново
62858с. Рогош
66915с. Скутаре
69874с. Строево
73122с. Трилистник
73242с. Труд
78080с. Царацово
87669с. Ясно поле
Община Перущица (PDV40)
55909гр. Перущица
Община Пловдив (PDV22)
56784гр. Пловдив
Райони:
56784-03 - Западен
56784-02 - Източен
56784-04 - Северен
56784-06 - Тракия
56784-01 - Централен
56784-05 - Южен
Община Първомай (PDV23)
06745с. Брягово
56335с. Буково
07675с. Бяла река
11123с. Виница
11627с. Воден
17484с. Градина
21440с. Добри дол
23385с. Драгойново
24493с. Дълбок извор
27139с. Езерово
32826с. Искра
36230с. Караджалово
40155с. Крушево
57806с. Поройна
58089с. Православен
59080гр. Първомай
72093с. Татарево
Община Раковски (PDV25)
03620с. Белозем
05270с. Болярино
48948с. Момино село
62075гр. Раковски
70010с. Стряма
80162с. Чалъкови
83380с. Шишманци
Община Родопи (PDV26)
03304с. Белащица
05150с. Бойково
06077с. Браниполе
06447с. Брестник
06505с. Брестовица
20523с. Дедово
31036с. Златитрап
32408с. Извор
35095с. Кадиево
40004с. Крумово
43671с. Лилково
47295с. Марково
53833с. Оризари
59032с. Първенец
66651с. Ситово
66809с. Скобелево
75188с. Устина
77373с. Храбрино
78029с. Цалапица
81774с. Чурен
87240с. Ягодово
Община Садово (PDV28)
00847с. Ахматово
04594с. Богданица
05339с. Болярци
36244с. Караджово
36676с. Катуница
39102с. Кочево
48152с. Милево
48965с. Моминско
57621с. Поповица
65139гр. Садово
66127с. Селци
81342с. Чешнегирово
Община Сопот (PDV43)
00480с. Анево
68080гр. Сопот
Община Стамболийски (PDV41)
34028с. Йоаким Груево
40717с. Куртово Конаре
52221с. Ново село
51980гр. Стамболийски
73081с. Триводици
Община Съединение (PDV33)
15970с. Голям чардак
23426с. Драгомир
44481с. Любен
46944с. Малък чардак
51069с. Найден Герово
51305с. Неделево
58058с. Правище
70528гр. Съединение
78171с. Царимир
78392с. Церетелево
Община Хисаря (PDV37)
03589с. Беловица
39579с. Красново
40333с. Кръстевич
46752с. Мало Крушево
48564с. Михилци
49624с. Мътеница
52088с. Ново Железаре
55378с. Паничери
68967с. Старо Железаре
69016с. Старосел
77270гр. Хисаря
81030с. Черничево
Област Разград (RAZ)
Община Завет (RAZ11)
06481с. Брестовене
10714с. Веселец
30065гр. Завет
32192с. Иван Шишманово
54417с. Острово
58147с. Прелез
70384с. Сушево
Община Исперих (RAZ14)
03472с. Белинци
07452с. Бърдоква
10015с. Вазово
15953с. Голям Поровец
20609с. Делчево
24921с. Драгомъж
24150с. Духовец
32874гр. Исперих
34103с. Йонково
37010с. Китанчево
38296с. Конево
40899с. Къпиновци
24116с. Лудогорци
44358с. Лъвино
50512с. Малко Йонково
46913с. Малък Поровец
56232с. Печеница
56945с. Подайва
61875с. Райнино
65650с. Свещари
68552с. Средоселци
69047с. Старо селище
72578с. Тодорово
87285с. Яким Груево
Община Кубрат (RAZ16)
03575с. Беловец
04131с. Бисерци
05058с. Божурово
16105с. Горичево
30212с. Задруга
30541с. Звънарци
35897с. Каменово
40422гр. Кубрат
47617с. Медовене
49518с. Мъдрево
61203с. Равно
65022с. Савин
65886с. Севар
66295с. Сеслав
72337с. Тертер
72895с. Точилари
86091с. Юпер
Община Лозница (RAZ17)
24092с. Бели Лом
10759с. Веселина
17066с. Гороцвет
17498с. Градина
35715с. Каменар
39949с. Крояч
44937с. Ловско
44166гр. Лозница
47038с. Манастирско
47041с. Манастирци
65992с. Сейдол
66593с. Синя вода
70069с. Студенец
73002с. Трапище
73262с. Тръбач
81619с. Чудомир
Община Разград (RAZ26)
02467с. Балкански
04296с. Благоево
18589с. Гецово
23902с. Дряновец
24829с. Дянково
37109с. Киченица
43760с. Липник
49093с. Мортагоново
51353с. Недоклан
54105с. Осенец
54420с. Островче
56890с. Побит камък
59416с. Пороище
58668с. Просторно
61385с. Радинград
61710гр. Разград
62089с. Раковски
70860с. Стражец
72850с. Топчии
75246с. Ушинци
80724с. Черковна
87624с. Ясеновец
Община Самуил (RAZ29)
04666с. Богданци
04741с. Богомилци
11449с. Владимировци
15761с. Голям извор
15669с. Голяма вода
29218с. Желязковец
30630с. Здравец
36333с. Кара Михал
39815с. Кривица
52341с. Ножарово
58877с. Пчелина
65276с. Самуил
77517с. Хума
77579с. Хърсово
Община Цар Калоян (RAZ36)
27156с. Езерче
38830с. Костанденец
77308гр. Цар Калоян
Област Русе (RSE)
Община Борово (RSE03)
02854с. Батин
05611гр. Борово
06519с. Брестовица
12067с. Волово
16674с. Горно Абланово
27173с. Екзарх Йосиф
53117с. Обретеник
Община Бяла (RSE04)
04162с. Бистренци
05743с. Босилковци
05877с. Ботров
07603гр. Бяла
23916с. Дряновец
38529с. Копривец
05133с. Лом Черковна
55720с. Пейчиново
55988с. Пет кладенци
57368с. Полско Косово
70130с. Стърмен
Община Ветово (RSE05)
10803гр. Ветово
15151гр. Глоджево
39832с. Кривня
56441с. Писанец
66229гр. Сеново
67578с. Смирненски
Община Две могили (RSE08)
02587с. Баниска
02868с. Батишница
07212с. Бъзовец
20184гр. Две могили
36364с. Каран Върбовка
36703с. Кацелово
30380с. Могилино
54362с. Острица
55837с. Пепелина
57488с. Помен
81373с. Чилнов
83301с. Широково
Община Иваново (RSE13)
04981с. Божичен
32095с. Иваново
39205с. Кошов
39520с. Красен
47977с. Мечка
51768с. Нисово
56397с. Пиргово
65509с. Сваленик
72028с. Табачка
73362с. Тръстеник
78433с. Церовец
80443с. Червен
84049с. Щръклево
Община Русе (RSE27)
02796с. Басарбово
07231с. Бъзън
22558с. Долно Абланово
47336гр. Мартен
51679с. Николово
52235с. Ново село
58637с. Просена
63427гр. Русе
65348с. Сандрово
66158с. Семерджиево
72357с. Тетово
77342с. Хотанца
80460с. Червена вода
87700с. Ястребово
Община Сливо поле (RSE33)
02083с. Бабово
05517с. Борисово
06673с. Бръшлен
15829с. Голямо Враново
39178с. Кошарна
46560с. Малко Враново
63668с. Ряхово
67444гр. Сливо поле
68713с. Стамболово
80652с. Черешово
86026с. Юделник
Община Ценово (RSE37)
03745с. Белцов
03808с. Беляново
20849с. Джулюница
22277с. Долна Студена
36316с. Караманово
39788с. Кривина
51977с. Новград
56366с. Пиперково
78361с. Ценово
Област Силистра (SLS)
Община Алфатар (SLS01)
00240с. Алеково
00415гр. Алфатар
04145с. Бистра
10210с. Васил Левски
40751с. Кутловица
78063с. Цар Асен
81712с. Чуковец
Община Главиница (SLS07)
03017с. Бащино
04670с. Богданци
12440с. Вълкан
15031гр. Главиница
21230с. Дичево
22798с. Долно Ряхово
31406с. Зарица
30377с. Зафирово
30507с. Звенимир
30689с. Зебил
35554с. Калугерене
37993с. Коларово
38707с. Косара
43894с. Листец
46927с. Малък Преславец
52338с. Ножарево
54078с. Осен
55138с. Падина
57056с. Подлес
67828с. Сокол
69184с. Стефан Караджа
70336с. Суходол
81075с. Черногор
Община Дулово (SLS10)
05124с. Боил
11764с. Водно
12022с. Вокил
12721с. Върбино
18018с. Грънчарово
21926с. Долец
24030гр. Дулово
31125с. Златоклас
37839с. Козяк
38073с. Колобър
47696с. Межден
53148с. Овен
53494с. Окорш
53744с. Орешене
55186с. Паисиево
57296с. Полковник Таслаково
57813с. Поройно
57995с. Правда
58709с. Прохлада
61724с. Раздел
63286с. Руйно
66038с. Секулово
66696с. Скала
80738с. Черковна
81966с. Черник
81150с. Чернолик
87504с. Яребица
Община Кайнарджа (SLS15)
11990с. Войново
15566с. Голеш
17333с. Господиново
20047с. Давидово
21720с. Добруджанка
30346с. Зарник
35242с. Кайнарджа
35938с. Каменци
39462с. Краново
57306с. Полковник Чолаково
57724с. Попрусаново
57889с. Посев
65615с. Светослав
68357с. Средище
69804с. Стрелково
Община Силистра (SLS31)
00895с. Айдемир
02097с. Бабук
04772с. Богорово
06032с. Брадвари
07329с. Българка
10834с. Ветрен
14948с. Главан
34134с. Йорданово
35225с. Казимир
41143с. Калипетрово
57251с. Полковник Ламбриново
57604с. Попкралево
58699с. Професор Иширково
66425гр. Силистра
67526с. Смилец
68254с. Срацимир
68299с. Сребърна
70665с. Сърпово
78358с. Ценович
Община Ситово (SLS32)
05757с. Босна
14547с. Гарван
21693с. Добротица
32799с. Ирник
32839с. Искра
44495с. Любен
51901с. Нова Попина
57385с. Поляна
57577с. Попина
66665с. Ситово
67249с. Слатина
87694с. Ястребна
Община Тутракан (SLS34)
00494с. Антимово
03527с. Белица
06389с. Бреница
10149с. Варненци
24044с. Дунавец
51956с. Нова Черна
57090с. Пожарево
58253с. Преславци
69078с. Старо село
70682с. Сяново
73496гр. Тутракан
73729с. Търновци
78238с. Цар Самуил
78118с. Царев дол
83524с. Шуменци
Област Сливен (SLV)
Община Котел (SLV11)
05480с. Боринци
06135с. Братан
17436с. Градец
24270с. Дъбова
29283с. Жеравна
36681с. Катунище
36854с. Кипилово
39030гр. Котел
46646с. Малко село
47528с. Медвен
00045с. Мокрен
51398с. Нейково
53919с. Орлово
54300с. Остра могила
58966с. Пъдарево
65958с. Седларево
67859с. Соколарци
69821с. Стрелци
72480с. Тича
72833с. Топузево
76073с. Филаретово
87031с. Ябланово
Община Нова Загора (SLV16)
00713с. Асеновец
02734с. Баня
04635с. Богданово
06788с. Брястово
07778с. Бял кладенец
24760с. Дядово
27111с. Езеро
27245с. Еленово
30171с. Загорци
35907с. Каменово
36395с. Караново
38426с. Коньово
38683с. Кортен
39757с. Крива круша
44505с. Любенец
44522с. Любенова махала
48725с. Млекарево
51161с. Научене
51809гр. Нова Загора
52146с. Новоселец
53518с. Омарчево
56068с. Пет могили
56527с. Питово
57371с. Полско Пъдарево
58726с. Прохорово
61310с. Радево
61340с. Радецки
67831с. Сокол
69314с. Стоил войвода
70456с. Събрано
70487с. Съдиево
70490с. Съдийско поле
78344с. Ценино
Община Сливен (SLV20)
04039с. Биково
04114с. Бинкос
04337с. Блатец
04947с. Божевци
05092с. Бозаджии
07613с. Бяла
12414с. Въглен
14275с. Гавраилово
14800с. Гергевец
15206с. Глуфишево
15237с. Глушник
15936с. Голямо Чочовени
16688с. Горно Александрово
17600с. Градско
23337с. Драгоданово
29194с. Желю войвода
30257с. Зайчари
30990с. Злати войвода
32545с. Изгрев
32915с. Ичера
35537с. Калояново
35660с. Камен
36779гр. Кермен
37530с. Ковачите
40083с. Крушаре
46694с. Малко Чочовени
47980с. Мечкарево
48708с. Младово
51634с. Николаево
51929с. Новачево
55333с. Панаретовци
62061с. Раково
65303с. Самуилово
66041с. Селиминово
66812с. Скобелево
67338гр. Сливен
68117с. Сотиря
68549с. Средорек
68864с. Стара река
69081с. Старо село
69986с. Струпец
72816с. Тополчане
73016с. Трапоклово
81387с. Чинтулово
81534с. Чокоба
Община Твърдица (SLV24)
04443с. Близнец
05551с. Боров дол
07644с. Бяла паланка
29533с. Жълт бряг
53847с. Оризари
65499с. Сборище
70679с. Сърцево
72165гр. Твърдица
80474с. Червенаково
15944гр. Шивачево
Област Смолян (SML)
Община Баните (SML02)
44402с. Баните
05737с. Босилково
11377с. Вишнево
12526с. Вълчан дол
15117с. Глогино
00850с. Гълъбово
20033с. Давидково
20198с. Две тополи
20290с. Дебеляново
23875с. Дрянка
30209с. Загражден
40326с. Кръстатица
46406с. Малка Арда
46629с. Малко Крушево
54002с. Оряховец
59313с. Планинско
62606с. Рибен дол
67355с. Сливка
70158с. Стърница
72922с. Траве
Община Борино (SML05)
05462с. Борино
06879с. Буйново
37592с. Кожари
80159с. Чала
87223с. Ягодина
Община Девин (SML09)
03112с. Беден
06269с. Брезе
11733с. Водни пад
17957с. Грохотно
18424с. Гьоврен
20465гр. Девин
29502с. Жребево
36796с. Кестен
44848с. Лясково
48547с. Михалково
54198с. Осиково
66130с. Селча
69465с. Стоманево
72360с. Тешел
73105с. Триград
81815с. Чуруково
Община Доспат (SML10)
02779с. Барутин
06700с. Бръщен
23025гр. Доспат
31259с. Змеица
41006с. Късак
44642с. Любча
78567с. Црънча
80025с. Чавдар
Община Златоград (SML11)
00196с. Аламовци
21871с. Долен
27588с. Ерма река
31111гр. Златоград
40806с. Кушла
59344с. Пресока
69105с. Старцево
69759с. Страшимир
78241с. Цацаровци
Община Мадан (SML16)
00669с. Арпаджик
05387с. Борика
05476с. Бориново
05579с. Боровина
06937с. Букова поляна
07017с. Буково
10910с. Вехтино
11260с. Високите
12187с. Вранинци
12655с. Върба
12718с. Върбина
12841с. Въргов дол
14115с. Габрина
14413с. Галище
21213с. Дирало
21943с. Долие
36556с. Касапско
38594с. Кориите
39311с. Крайна
40110с. Крушев дол
40662с. Купен
43387с. Леска
43582с. Лещак
43637с. Ливаде
43983с. Ловци
46045гр. Мадан
48146с. Миле
48461с. Митовска
49504с. Мъглища
56157с. Петров дол
56246с. Печинска
56681с. Планинци
61162с. Равнил
61176с. Равнища
61234с. Равно нивище
63481с. Рустан
68451с. Средногорци
68638с. Стайчин дол
70041с. Студена
73599с. Тънкото
75157с. Уручевци
78505с. Цирка
81801с. Чурка
83048с. Шаренска
Община Неделино (SML18)
07911с. Бурево
12896с. Върли дол
12927с. Върлино
18374с. Гърнати
21004с. Диманово
24952с. Дуня
41157с. Еленка
32559с. Изгрев
37695с. Козарка
39092с. Кочани
41277с. Крайна
40628с. Кундево
51319гр. Неделино
53388с. Оградна
68309с. Средец
73883с. Тънка бара
Община Рудозем (SML27)
04861с. Боево
05365с. Борие
06255с. Бреза
07569с. Бърчево
07689с. Бяла река
11301с. Витина
11870с. Войкова лъка
17676с. Грамаде
21347с. Добрева череша
24284с. Дъбова
27365с. Елховец
32929с. Иваново
37959с. Кокорци
38604с. Коритата
49165с. Мочуре
53309с. Оглед
56798с. Пловдивци
57399с. Поляна
61193с. Равнината
62637с. Рибница
63207гр. Рудозем
68093с. Сопотот
80399с. Чепинци
Община Смолян (SML31)
00388с. Алиговска
00597с. Арда
02076с. Баблон
03321с. Белев дол
04100с. Билянска
05414с. Бориково
05801с. Бостина
06923с. Буката
02988с. Букаците
11048с. Виево
11572с. Влахово
11604с. Водата
12512с. Вълчан
12807с. Върбово
14129с. Габрица
14605с. Гела
15343с. Гоздевица
02782с. Горна Арда
17052с. Горово
17631с. Градът
17837с. Гращица
18068с. Гудевица
21107с. Димово
24089с. Дунево
27262с. Еленска
27415с. Ельово
30226с. Заевите
31285с. Змиево
32891с. Исьовци
36631с. Катраница
36974с. Киселчово
37945с. Кокорово
39181с. Кошница
39637с. Кремене
40498с. Кукувица
40748с. Кутела
43219с. Левочево
43743с. Липец
44433с. Лъка
44673с. Люлка
46019с. Магарджица
48218с. Милково
48814с. Могилица
49014с. Момчиловци
49285с. Мугла
51038с. Надарци
53792с. Орешец
54359с. Остри пазлак
55991с. Петково
56294с. Пещера
56455с. Писаница
56962с. Подвис
57282с. Полковник Серафимово
57710с. Попрелка
57916с. Потока
62462с. Река
62534с. Речани
62760с. Ровина
66069с. Селище
66384с. Сивино
66957с. Славейно
67430с. Сливово
67547с. Смилян
67653гр. Смолян
67965с. Соколовци
68000с. Солища
68521с. Средок
69256с. Стикъл
69345с. Стойките
69585с. Стража
70620с. Сърнино
72391с. Тикале
73033с. Требище
73482с. Турян
73777с. Търън
75215с. Ухловица
76042с. Фатово
77205с. Хасовица
80193с. Чамла
80412с. Чеплетен
80604с. Черешките
80666с. Черешово
80678с. Черешовска река
81520с. Чокманово
31841с. Чучур
83274с. Широка лъка
Община Чепеларе (SML38)
04801с. Богутево
23929с. Дряновец
30034с. Забърдо
31351с. Зорница
43668с. Лилеково
46286с. Малево
53669с. Орехово
54376с. Острица
55035с. Павелско
58517с. Проглед
70072с. Студенец
77219с. Хвойна
80371гр. Чепеларе
Област София (SFO)
Община Антон (SFO54)
00504с. Антон
Община Божурище (SFO06)
05027гр. Божурище
18174с. Гурмазово
20626с. Делян
31187с. Златуша
46259с. Мала Раковица
57100с. Пожарево
58606с. Пролеша
63121с. Росоман
77246с. Хераково
77400с. Храбърско
Община Ботевград (SFO07)
04950с. Боженица
05815гр. Ботевград
12283с. Врачеш
18143с. Гурково
27334с. Елов дол
39267с. Краево
43788с. Липница
43904с. Литаково
51946с. Новачене
61594с. Радотина
62298с. Рашково
66860с. Скравена
73256с. Трудовец
Община Годеч (SFO09)
06050с. Бракьовци
07020с. Букоровци
07555с. Бърля
12320с. Връдловци
12770с. Върбница
14903с. Гинци
15309гр. Годеч
15572с. Голеш
18037с. Губеш
35345с. Каленовци
38186с. Комщица
44300с. Лопушня
49334с. Мургаш
61100с. Равна
61652с. Разбоище
63001с. Ропот
67641с. Смолча
68775с. Станинци
73417с. Туден
83466с. Шума
Община Горна Малина (SFO10)
00549с. Априлово
02258с. Байлово
03705с. Белопопци
14338с. Гайтанево
16314с. Горна Малина
16794с. Горно Камарци
22174с. Долна Малина
22647с. Долно Камарци
46231с. Макоцево
51281с. Негушево
54287с. Осоица
65419с. Саранци
70127с. Стъргел
80282с. Чеканчево
Община Долна баня (SFO59)
22006гр. Долна баня
87816с. Свети Спас
Община Драгоман (SFO16)
03890с. Беренде
03900с. Беренде извор
10269с. Василовци
11332с. Вишан
11483с. Владиславци
14034с. Габер
15518с. Големо Малово
16938с. Горно село
18006с. Грълска падина
22229с. Долна Невля
22722с. Долно ново село
23354с. Драгоил
23409гр. Драгоман
23635с. Дреатин
35479с. Калотина
35630с. Камбелевци
40070с. Круша
43484с. Летница
43757с. Липинци
46766с. Мало Малово
51189с. Начево
51322с. Неделище
51514с. Несла
52043с. Ново бърдо
58133с. Прекръсте
62342с. Раяновци
72014с. Табан
78255с. Цацаровци
78553с. Цръклевци
80265с. Чеканец
80426с. Чепърлинци
81579с. Чорул
81699с. Чуковезер
87343с. Ялботина
Община Елин Пелин (SFO17)
04604с. Богданлия
14074с. Габра
15432с. Голема Раковица
17885с. Григорево
21779с. Доганово
34120с. Елешница
27303гр. Елин Пелин
18490с. Елин Пелин
36422с. Караполци
40227с. Крушовица
43445с. Лесново
49388с. Мусачево
52012с. Нови хан
53343с. Огняново
56006с. Петково
57921с. Потоп
61248с. Равно поле
69448с. Столник
81760с. Чурек
Община Етрополе (SFO18)
05147с. Бойковец
06608с. Брусен
17289с. Горунака
27632гр. Етрополе
44313с. Лопян
44389с. Лъга
49641с. Малки Искър
54050с. Оселна
62582с. Рибарица
87391с. Ямна
Община Златица (SFO47)
31044гр. Златица
36484с. Карлиево
56137с. Петрич
78669с. Църквище
Община Ихтиман (SFO20)
02539с. Бальовци
02689с. Банчовци
07960с. Белица
04649с. Богдановци
04892с. Боерица
05390с. Борика
06851с. Бузяковци
07435с. Бърдо
10029с. Вакарел
10656с. Венковец
10690с. Веринско
20729с. Джамузовци
29338с. Живково
32901гр. Ихтиман
41191с. Костадинкино
44611с. Любница
48009с. Мечковци
48369с. Мирово
49450с. Мухово
51411с. Нейкьовец
55405с. Пановци
55600с. Пауново
57443с. Полянци
57683с. Поповци
63522с. Ръжана
66144с. Селянин
04830с. Стамболово
81253с. Черньово
Община Копривщица (SFO24)
38558гр. Копривщица
Община Костенец (SFO25)
15374с. Голак
18561с. Горна Василица
24894с. Долна Василица
38916с. Костенец
38902гр. Костенец
50245гр. Момин проход
54554с. Очуша
56993с. Подгорие
58863с. Пчелин
Община Костинброд (SFO26)
03191с. Безден
04813с. Богьовци
07171с. Бучин проход
15984с. Голяновци
17449с. Градец
23296с. Драговищица
23707с. Дреново
23844с. Дръмша
38978гр. Костинброд
53607с. Опицвет
56215с. Петърч
57529с. Понор
78197с. Царичина
81356с. Чибаовци
Община Мирково (SFO56)
03842с. Бенковски
06421с. Брестака
07051с. Буново
32651с. Илинден
35821с. Каменица
48324с. Мирково
56842с. Плъзище
58267с. Преспа
67636с. Смолско
77236с. Хвърчил
80707с. Черковище
Община Пирдоп (SFO55)
24164с. Душанци
56407гр. Пирдоп
Община Правец (SFO34)
11020с. Видраре
20897с. Джурово
35585с. Калугерово
46961с. Манаселска река
54170с. Осиковица
54211с. Осиковска Лакавица
58030гр. Правец
58044с. Правешка Лакавица
61189с. Равнище
61807с. Разлив
65872с. Своде
Община Самоков (SFO39)
00391с. Алино
03441с. Бели Искър
03767с. Белчин
03770с. Белчински бани
15285с. Говедарци
16599с. Горни Окол
18201с. Гуцал
22469с. Долни Окол
23039с. Доспей
23491с. Драгушиново
31228с. Злокучене
37294с. Клисура
37527с. Ковачевци
43832с. Лисец
46067с. Маджаре
46276с. Мала църква
47264с. Марица
52249с. Ново село
57697с. Поповяне
58548с. Продановци
61604с. Радуил
61922с. Райово
62486с. Рельово
65231гр. Самоков
83243с. Шипочане
83291с. Широки дол
87535с. Яребковица
87552с. Ярлово
Община Своге (SFO43)
02289с. Бакьово
02899с. Батулия
04546с. Бов
14461с. Бов
06272с. Брезе
06327с. Брезовдол
06985с. Буковец
11510с. Владо Тричков
14194с. Габровница
18040с. Губислав
21316с. Добравица
21751с. Добърчин
23798с. Дружево
27228с. Еленов дол
29163с. Желен
30082с. Завидовци
30329с. Заноге
30350с. Заселе
30847с. Зимевица
32843с. Искрец
14475с. Лакатник
43092с. Лакатник
44906с. Левище
43390с. Лесковдол
44330с. Луково
47024с. Манастирище
48129с. Миланово
53374с. Огоя
53610с. Оплетня
54122с. Осеновлаг
62387с. Реброво
62414с. Редина
65663с. Свидня
65869гр. Своге
72655с. Томпсън
78402с. Церецел
78481с. Церово
87028с. Ябланица
Община Сливница (SFO45)
00223с. Алдомировци
02926с. Бахалин
06175с. Братушково
07541с. Бърложница
18133с. Гургулят
18294с. Гълъбовци
23474с. Драготинци
32411с. Извор
56558с. Пищане
56914с. Повалиръж
61621с. Радуловци
61964с. Ракита
67372гр. Сливница
Община Чавдар (SFO57)
80011с. Чавдар
Община Челопеч (SFO58)
80323с. Челопеч
Област София (столица) (SOF)
Община Столична (SOF46)
02511с. Балша
02659гр. Банкя
04234с. Бистрица
07106с. Бусманци
07140гр. Бухово
11394с. Владая
11884с. Войнеговци
12084с. Волуяк
14831с. Герман
16448с. Горни Богров
21662с. Доброславци
22304с. Долни Богров
22472с. Долни Пасарел
29150с. Железница
29204с. Желява
29430с. Житен
32216с. Иваняне
35239с. Казичене
37280с. Клисура
37914с. Кокаляне
39791с. Кривина
40436с. Кубратово
41010с. Кътина
44063с. Лозен
44224с. Локорско
46721с. Мало Бучино
48393с. Мировяне
49206с. Мрамор
49597с. Мърчаево
51250с. Негован
00357гр. Нови Искър
55419с. Панчарево
56624с. Плана
57011с. Подгумер
65601с. Световрачене
68134гр. София
Райони:
68134-24 - Банкя
68134-17 - Витоша
68134-20 - Връбница
68134-03 - Възраждане
68134-08 - Изгрев
68134-12 - Илинден
68134-14 - Искър
68134-11 - Красна поляна
68134-02 - Красно село
68134-22 - Кремиковци
68134-09 - Лозенец
68134-19 - Люлин
68134-15 - Младост
68134-13 - Надежда
68134-21 - Нови Искър
68134-04 - Оборище
68134-18 - Овча купел
68134-23 - Панчарево
68134-06 - Подуяне
68134-05 - Сердика
68134-07 - Слатина
68134-01 - Средец
68134-16 - Студентски
68134-10 - Триадица
80409с. Чепинци
87401с. Яна
Област Стара Загора (SZR)
Община Братя Даскалови (SZR04)
06183с. Братя Даскалови
10673с. Верен
15744с. Голям дол
16691с. Горно Белево
16852с. Горно ново село
17717с. Гранит
22736с. Долно ново село
38100с. Колю Мариново
46588с. Малко Дряново
49998с. Малък дол
47305с. Марково
47665с. Медово
48372с. Мирово
51072с. Найденово
53624с. Опълченец
53850с. Оризово
55484с. Партизанин
56811с. Плодовитово
58075с. Православ
67074с. Славянин
70531с. Съединение
70562с. Сърневец
80793с. Черна гора
Община Гурково (SZR37)
06478с. Брестова
18157гр. Гурково
20211с. Дворище
21124с. Димовци
29297с. Жерговец
29595с. Жълтопоп
31022с. Златирът
38203с. Конаре
44776с. Лява река
22767с. Паничерево
58894с. Пчелиново
Община Гълъбово (SZR07)
00552с. Априлово
10416с. Великово
14951с. Главан
18280гр. Гълъбово
32857с. Искрица
47603с. Медникарово
49391с. Мусачево
49535с. Мъдрец
53134с. Обручище
57515с. Помощник
61755с. Разделна
Община Казанлък (SZR12)
06848с. Бузовград
15864с. Голямо Дряново
16780с. Горно Изворово
49076с. Горно Черковище
22633с. Долно Изворово
24075с. Дунавци
27499с. Енина
35167гр. Казанлък
38563с. Копринка
40292гр. Крън
40868с. Кънчево
53179с. Овощник
62983с. Розово
63570с. Ръжена
68446с. Средногорово
77027с. Хаджидимитрово
80532с. Черганово
83106с. Шейново
83199гр. Шипка
87641с. Ясеново
Община Мъглиж (SZR22)
05671с. Борущица
07380с. Бънзарето
10848с. Ветрен
24342с. Дъбово
24637с. Държавен
30870с. Зимница
49494гр. Мъглиж
61635с. Радунци
66103с. Селце
67341с. Сливито
73420с. Тулово
83020с. Шаново
86043с. Юлиево
87148с. Яворовец
87212с. Ягода
Община Николаево (SZR38)
27070с. Едрево
48163с. Елхово
51648гр. Николаево
51888с. Нова махала
Община Опан (SZR23)
03023с. Бащино
07750с. Бял извор
07819с. Бяло поле
10224с. Васил Левски
10639с. Венец
61791с. Княжевско
39222с. Кравино
53576с. Опан
59166с. Пъстрен
68312с. Средец
69434с. Столетово
72970с. Тракия
87713с. Ястребово
Община Павел баня (SZR24)
00309с. Александрово
00697с. Асен
10954с. Виден
14026с. Габарево
16924с. Горно Сахране
22808с. Долно Сахране
47101с. Манолово
54153с. Осетеново
55021гр. Павел баня
66826с. Скобелево
73451с. Турия
73540с. Тъжа
73688с. Търничени
Община Раднево (SZR27)
03407с. Бели бряг
17960с. Боздуганово
07288с. Българене
15062с. Гледачево
20153с. Даскал-Атанасово
21209с. Диня
30795с. Землен
31293с. Знаменосец
37455с. Ковач
37507с. Ковачево
38008с. Коларово
38340с. Константиновец
44540с. Любеново
47500с. Маца
53268с. Овчарци
57323с. Полски Градец
61460гр. Раднево
62712с. Рисиманово
65838с. Свободен
70586с. Сърнево
72477с. Тихомирово
72824с. Тополяне
73225с. Трояново
73314с. Трънково
Община Стара Загора (SZR31)
00655с. Арнаутито
03856с. Бенковски
04738с. Богомилово
05431с. Борилово
05637с. Борово
06197с. Братя Кунчеви
07199с. Бъдеще
11675с. Воденичарово
16701с. Горно Ботево
24482с. Дълбоки
27214с. Еленино
27379с. Елхово
30119с. Загоре
31276с. Змейово
35153с. Казанка
35420с. Калитиново
35515с. Калояновец
36899с. Кирилово
37678с. Козаревец
38039с. Колена
43921с. Ловец
63149с. Лозен
44687с. Люляк
44851с. Лясково
46098с. Маджерито
46417с. Малка Верея
46591с. Малко Кадиево
48502с. Михайлово
48765с. Могила
52252с. Ново село
54016с. Оряховица
54314с. Остра могила
55289с. Памукчии
56188с. Петрово
56825с. Плоска могила
57073с. Подслон
58236с. Преславен
58743с. Пряпорец
58952с. Пшеничево
59170с. Пъстрово
61995с. Ракитница
63301с. Руманя
65317с. Самуилово
67154с. Сладък кладенец
68850гр. Стара Загора
68970с. Старозагорски бани
69794с. Стрелец
70202с. Сулица
68730с. Хан Аспарухово
77431с. Християново
77476с. Хрищени
87182с. Яворово
Община Чирпан (SZR36)
11082с. Винарово
12042с. Воловарово
14920с. Гита
21049с. Димитриево
24623с. Държава
30819с. Зетьово
31070с. Златна ливада
32456с. Изворово
46658с. Малко Тръново
48831с. Могилово
54242с. Осларка
63344с. Рупките
65810с. Свобода
68182с. Спасово
68463с. Средно градище
69496с. Стоян-Заимово
78330с. Целина
78375с. Ценово
81414гр. Чирпан
87254с. Яздач
Област Търговище (TGV)
Община Антоново (TGV02)
00518гр. Антоново
02628с. Банковец
04755с. Богомолско
06919с. Букак
10433с. Великовци
10584с. Вельово
15045с. Глашатай
15850с. Голямо Доляне
16211с. Горна Златица
17840с. Греевци
20479с. Девино
21275с. Длъжка поляна
21703с. Добротица
22099с. Долна Златица
24428с. Дъбравица
32473с. Изворово
35448с. Калнище
36169с. Капище
37040с. Китино
38323с. Коноп
39368с. Крайполе
40258с. Крушолак
40871с. Къпинец
41099с. Кьосевци
44598с. Любичево
46468с. Малка Черковна
46735с. Малоградец
47130с. Манушевци
48026с. Мечово
48194с. Милино
49045с. Моравица
49059с. Моравка
53641с. Орач
56424с. Пиринец
57827с. Поройно
58476с. Присойна
58949с. Пчелно
61251с. Равно село
61769с. Разделци
65752с. Свирчово
65855с. Свободица
66175с. Семерци
67492с. Слънчовец
68881с. Стара речка
69136с. Старчище
69146с. Стеврек
69376с. Стойново
69897с. Стройновци
72062с. Таймище
72452с. Тиховец
73078с. Трескавец
77120с. Халваджийско
80279с. Чеканци
80786с. Черна вода
80892с. Черни бряг
83332с. Шишковица
87271с. Язовец
87521с. Яребично
87686с. Ястребино
Община Омуртаг (TGV22)
03647с. Беломорци
07243с. Българаново
10392с. Великденче
10481с. Величка
10687с. Веренци
10728с. Веселец
11212с. Висок
12156с. Врани кон
15922с. Голямо църквище
16420с. Горна Хубавка
16818с. Горно Козарево
16849с. Горно Новково
17230с. Горско село
22280с. Долна Хубавка
22664с. Долно Козарево
22719с. Долно Новково
31416с. Звездица
30692с. Зелена морава
31262с. Змейно
32620с. Илийно
35643с. Камбурово
36806с. Кестеново
37811с. Козма презвитер
39596с. Красноселци
48790с. Могилец
53062с. Обител
53535гр. Омуртаг
55327с. Панайот Хитово
55381с. Паничино
56112с. Петрино
56856с. Плъстина
58774с. Птичево
58972с. Пъдарино
59029с. Първан
63104с. Росица
63639с. Рътлина
68761с. Станец
73609с. Тъпчилещово
75013с. Угледно
78166с. Царевци
78450с. Церовище
81147с. Чернокапци
Община Опака (TGV23)
15833с. Голямо градище
17172с. Горско Абланово
18407с. Гърчиново
39671с. Крепча
44608с. Люблен
53552гр. Опака
Община Попово (TGV24)
00566с. Априлово
02021с. Баба Тонка
03931с. Берковски
06046с. Бракница
11716с. Водица
14307с. Гагово
15103с. Глогинка
16081с. Горица
21937с. Долец
22109с. Долна Кабда
23738с. Дриново
27259с. Еленово
30079с. Заветно
30332с. Зараево
30404с. Захари Стояново
30449с. Звезда
32189с. Иванча
36470с. Кардам
37469с. Ковачевец
37748с. Козица
38193с. Конак
44286с. Ломци
47007с. Манастирица
47411с. Марчино
47634с. Медовина
54208с. Осиково
55213с. Паламарца
57501с. Помощица
57649гр. Попово
57875с. Посабина
65067с. Садина
65557с. Светлен
67091с. Славяново
73376с. Тръстика
78077с. Цар Асен
Община Търговище (TGV35)
00215с. Алваново
00312с. Александрово
03037с. Баячево
04159с. Бистра
05030с. Божурка
06166с. Братово
06882с. Буйново
07154с. Буховци
10121с. Вардун
10238с. Васил Левски
15895с. Голямо ново
15919с. Голямо Соколово
16225с. Горна Кабда
20050с. Давидово
23087с. Драгановец
23546с. Дралфа
24520с. Дългач
30644с. Здравец
38501с. Копрец
39195с. Кошничари
39390с. Кралево
40395с. Кръшно
43685с. Лиляк
43935с. Ловец
46190с. Макариополско
46228с. Маково
48091с. Миладиновци
48338с. Мировец
48920с. Момино
51024с. Надарево
53223с. Овчарово
54081с. Осен
54345с. Острец
55201с. Пайдушко
55662с. Певец
57008с. Подгорица
58195с. Преселец
58219с. Пресиян
58298с. Пресяк
58493с. Пробуда
58579с. Пролаз
61676с. Разбойна
62164с. Ралица
63077с. Росина
63241с. Руец
69599с. Стража
70545с. Съединение
72148с. Твърдинци
73626гр. Търговище
73701с. Търновца
78297с. Цветница
80741с. Черковна
Област Хасково (HKV)
Община Димитровград (HKV09)
04844с. Бодрово
06547с. Брод
06762с. Бряст
10375с. Великан
11644с. Воден
76087с. Върбица
15792с. Голямо Асеново
17141с. Горски извор
21052гр. Димитровград
21258с. Длъгнево
21539с. Добрич
22561с. Долно Белево
30658с. Здравец
31156с. Златополе
36573с. Каснаково
39668с. Крепост
39966с. Крум
46543с. Малко Асеново
47843гр. Меричлери
61368с. Радиево
61889с. Райново
65574с. Светлина
66831с. Скобелево
68669с. Сталево
69691с. Странско
81092с. Черногорово
87076с. Ябълково
Община Ивайловград (HKV11)
03424с. Бели дол
03681с. Белополци
03695с. Белополяне
05904с. Ботурче
06625с. Брусино
06817с. Бубино
07733с. Бялградец
10906с. Ветрушка
11199с. Вис
15179с. Глумово
15240с. Гнездаре
16835с. Горно Луково
16941с. Горноселци
17169с. Горско
18054с. Гугутка
22705с. Долно Луково
22825с. Долноселци
23056с. Драбишна
29074с. Железари
29101с. Железино
32024гр. Ивайловград
35143с. Казак
35997с. Камилски дол
36508с. Карловско
37410с. Кобилино
38248с. Кондово
38317с. Конници
38964с. Костилково
43128с. Ламбух
43308с. Ленско
47069с. Мандрица
47545с. Меден бук
51857с. Нова ливада
53429с. Одринци
53789с. Орешино
55628с. Пашкул
56633с. Планинец
55748с. Плевун
57145с. Покрован
57769с. Попско
59197с. Пъстроок
62935с. Розино
65485с. Сборино
65704с. Свирачи
66398с. Сив кладенец
66932с. Славеево
67862с. Соколенци
77520с. Хухла
80995с. Черни рид
81044с. Черничино
81829с. Чучулига
Община Любимец (HKV17)
03544с. Белица
10286с. Васково
12560с. Вълче поле
14787с. Георги Добрево
24311с. Дъбовец
34014с. Йерусалимово
44077с. Лозен
44570гр. Любимец
46574с. Малко градище
54033с. Оряхово
Община Маджарово (HKV18)
05503с. Бориславци
06584с. Брусевци
14060с. Габерово
15698с. Голяма долина
16496с. Горни Главанак
16907с. Горно поле
22375с. Долни Главанак
22856с. Долно Съдиево
27663с. Ефрем
31173с. Златоустово
46084гр. Маджарово
46499с. Малки Воден
46557с. Малко Брягово
46632с. Малко Попово
63313с. Румелия
63584с. Ръженово
66086с. Селска поляна
66233с. Сеноклас
72792с. Тополово
Община Минерални бани (HKV19)
00446с. Ангел войвода
05983с. Боян Ботево
06803с. Брястово
11106с. Винево
36325с. Караманци
38042с. Колец
48297с. Минерални бани
66634с. Сираково
68237с. Спахиево
70250с. Сусам
70651с. Сърница
72103с. Татарево
Община Свиленград (HKV28)
10152с. Варник
14708с. Генералово
20674с. Дервишка могила
21078с. Димитровче
36110с. Капитан Андреево
39001с. Костур
43205с. Левка
43877с. Лисово
47468с. Маточина
47737с. Мезек
48533с. Михалич
48698с. Младиново
48979с. Момково
49446с. Мустрак
55645с. Пашово
59183с. Пъстрогор
61131с. Равна гора
61844с. Райкова могила
65677гр. Свиленград
66370с. Сива река
67146с. Сладун
70055с. Студена
81116с. Чернодъб
84036с. Щит
Община Симеоновград (HKV29)
23964с. Дряново
35599с. Калугерово
38368с. Константиново
51010с. Навъсен
59210с. Пясъчево
65721с. Свирково
47278гр. Симеоновград
73208с. Троян
73821с. Тянево
Община Стамболово (HKV30)
02436с. Балкан
07781с. Бял кладенец
11692с. Воденци
11822с. Войводенец
15093с. Гледка
15610с. Голобрадово
15775с. Голям извор
22575с. Долно Ботево
22770с. Долно поле
22887с. Долно Черковище
29550с. Жълти бряг
30908с. Зимовина
37126с. Кладенец
39400с. Кралево
44803с. Лясковец
46070с. Маджари
46899с. Малък извор
57618с. Поповец
58815с. Пчелари
59207с. Пътниково
61025с. Рабово
65629с. Светослав
66411с. Силен
68727с. Стамболово
73585с. Тънково
78094с. Царева поляна
Община Тополовград (HKV32)
07346с. Българска поляна
11435с. Владимирово
21659с. Доброселец
35866с. Каменна река
24013с. Капитан Петко войвода
37407с. Княжево
49219с. Мрамор
53802с. Орешник
53895с. Орлов дол
56664с. Планиново
58428с. Присадец
61491с. Радовец
65156с. Сакарци
65588с. Светлина
66487с. Синапово
68583с. Срем
72761гр. Тополовград
75191с. Устрем
76100с. Филипово
77325с. Хлябово
81654с. Чукарово
Община Харманли (HKV33)
04128с. Бисер
04724с. Богомил
05298с. Болярски извор
06080с. Браница
07315с. Българин
12810с. Върбово
23011с. Доситеево
23741с. Дрипчево
32100с. Иваново
32487с. Изворово
38011с. Коларово
43548с. Лешниково
51041с. Надежден
53237с. Овчарово
53775с. Орешец
54448с. Остър камък
57434с. Поляново
58244с. Преславец
62832с. Рогозиново
67101с. Славяново
67581с. Смирненци
77181гр. Харманли
80552с. Черепово
80827с. Черна могила
83377с. Шишманово
Община Хасково (HKV34)
00326с. Александрово
06759с. Брягово
11867с. Войводово
12382с. Въгларово
14550с. Гарваново
15429с. Големанци
16729с. Горно Войводино
18232с. Гълъбец
21155с. Динево
22589с. Долно Войводино
24949с. Долно Големанци
27200с. Елена
31365с. Зорница
37321с. Клокотница
37383с. Книжовник
37770с. Козлец
38399с. Конуш
38580с. Корен
39863с. Криво поле
44553с. Любеново
46293с. Малево
46992с. Манастир
47055с. Мандра
47442с. Маслиново
48934с. Момино
51682с. Николово
51891с. Нова Надежда
53936с. Орлово
57042с. Подкрепа
62880с. Родопи
68692с. Стамболийски
69359с. Стойково
72182с. Текето
72953с. Тракиец
75085с. Узунджово
77195гр. Хасково
83288с. Широка поляна
Област Шумен (SHU)
Община Велики Преслав (SHU23)
58222гр. Велики Преслав
23340с. Драгоево
30942с. Златар
32723с. Имренчево
39133с. Кочово
48132с. Миланово
48862с. Мокреш
49148с. Мостич
54273с. Осмар
70278с. Суха река
73170с. Троица
78210с. Хан Крум
Община Венец (SHU07)
05685с. Борци
05966с. Боян
06865с. Буйновица
10642с. Венец
14132с. Габрица
20643с. Денница
23724с. Дренци
32562с. Изгрев
36155с. Капитан Петко
54119с. Осеновец
69729с. Страхилица
81061с. Черноглавци
87610с. Ясенково
Община Върбица (SHU10)
05075с. Божурово
07692с. Бяла река
12766гр. Върбица
32113с. Иваново
38306с. Конево
39298с. Крайгорци
41054с. Кьолмен
43949с. Ловец
46773с. Маломир
47785с. Менгишево
47915с. Методиево
51785с. Нова бяла река
68847с. Станянци
70398с. Сушина
73537с. Тушовица
81222с. Чернооково
Община Каолиново (SHU18)
06094с. Браничево
18188с. Гусла
21811с. Дойранци
21960с. Долина
30137с. Загориче
36079гр. Каолиново
37232с. Климент
43846с. Лиси връх
44865с. Лятно
51158с. Наум
53521с. Омарчево
58485с. Пристое
66531с. Сини вир
68388с. Средковец
72549с. Тодор Икономово
73554с. Тъкач
Община Каспичан (SHU19)
12838с. Върбяне
31084с. Златна нива
36587гр. Каспичан
36590с. Каспичан
38804с. Косово
41109с. Кюлевча
47319с. Марково
48773с. Могила
56770гр. Плиска
Община Никола Козлево (SHU21)
10330с. Векилски
12509с. Вълнари
36194с. Каравелово
39548с. Красен дол
39760с. Крива река
51651с. Никола Козлево
56071с. Пет могили
63269с. Ружица
77582с. Хърсово
78032с. Цани Гинчево
78656с. Църквица
Община Нови пазар (SHU22)
03126с. Беджене
11819с. Войвода
27471с. Енево
29391с. Жилино
30274с. Зайчино ореше
32353с. Избул
48386с. Мировци
52009гр. Нови пазар
55292с. Памукчии
56486с. Писарево
58027с. Правенци
58205с. Преселка
66353с. Сечище
68744с. Стан
69506с. Стоян Михайловски
73300с. Тръница
Община Смядово (SHU25)
00330с. Александрово
07729с. Бял бряг
10762с. Веселиново
29177с. Желъд
40840с. Кълново
52310с. Ново Янково
62732с. Риш
67708гр. Смядово
80950с. Черни връх
87429с. Янково
Община Хитрино (SHU11)
02244с. Байково
04430с. Близнаци
11257с. Висока поляна
12663с. Върбак
21289с. Длъжко
21405с. Добри Войниково
27067с. Единаковци
29341с. Живково
30421с. Звегор
32250с. Иглика
35417с. Калино
35969с. Каменяк
61697с. Развигорово
67283с. Сливак
68802с. Становец
70099с. Студеница
72285с. Тервел
72401с. Тимарево
73050с. Трем
14516с. Хитрино
80772с. Черна
Община Шумен (SHU30)
03633с. Белокопитово
04265с. Благово
10176с. Васил Друмев
10464с. Велино
10882с. Ветрище
10923с. Вехтово
17573с. Градище
20938с. Дибич
23813с. Друмево
32158с. Ивански
32706с. Илия Блъсково
37135с. Кладенец
41188с. Коньовец
38892с. Костена река
44032с. Лозево
46053с. Мадара
47161с. Мараш
52132с. Новосел
53240с. Овчарово
55316с. Панайот Волово
61443с. Радко Димитриево
65187с. Салманово
68504с. Средня
69924с. Струино
78104с. Царев брод
80546с. Черенча
83510гр. Шумен
Област Ямбол (JAM)
Община Болярово (JAM03)
05284гр. Болярово
11658с. Воден
12588с. Вълчи извор
15881с. Голямо Крушево
17097с. Горска поляна
20657с. Денница
24356с. Дъбово
31019с. Златиница
32264с. Иглика
35756с. Камен връх
39356с. Крайново
46704с. Малко Шарково
46958с. Мамарчево
53504с. Оман
57652с. Попово
63272с. Ружица
66679с. Ситово
69208с. Стефан Караджово
69674с. Странджа
83051с. Шарково
Община Елхово (JAM07)
05520с. Борисово
06001с. Бояново
12530с. Вълча поляна
15730с. Голям Дервент
17748с. Гранитово
21542с. Добрич
27382гр. Елхово
29516с. Жребино
32576с. Изгрев
36909с. Кирилово
43116с. Лалково
43459с. Лесово
46615с. Малко Кирилово
46797с. Маломирово
46904с. Малък манастир
47768с. Мелница
58801с. Пчела
61738с. Раздел
66980с. Славейково
69883с. Стройно
73328с. Трънково
81121с. Чернозем
Община Стралджа (JAM22)
00343с. Александрово
00816с. Атолово
04786с. Богорово
11661с. Воденичане
11908с. Войника
20804с. Джинот
30898с. Зимница
32771с. Иречеково
35794с. Каменец
43615с. Леярово
44118с. Лозенец
44666с. Люлин
46303с. Маленово
51384с. Недялско
55244с. Палаузово
57409с. Поляна
58003с. Правдино
59046с. Първенец
65406с. Саранско
69660гр. Стралджа
72076с. Тамарино
80220с. Чарда
Община Тунджа (JAM25)
00758с. Асеново
03229с. Безмер
05308с. Болярско
05863с. Ботево
05952с. Бояджик
10776с. Веселиново
10985с. Видинци
32740с. Генерал Инзово
14725с. Генерал Тошево
15789с. Голям манастир
18259с. Гълъбинци
23501с. Дражево
23557с. Драма
23978с. Дряново
30096с. Завой
30956с. Златари
35028с. Кабиле
35609с. Калчево
36200с. Каравелово
37681с. Козарево
38279с. Коневец
40018с. Крумово
40484с. Кукорево
46783с. Маломир
47562с. Меден кладенец
47682с. Межда
48101с. Миладиновци
48787с. Могила
53299с. Овчи кладенец
53480с. Окоп
56873с. Победа
62757с. Робово
62921с. Роза
65036с. Савино
66456с. Симеоново
66737с. Скалица
67177с. Сламино
68878с. Стара река
72240с. Тенево
73657с. Търнава
77030с. Хаджидимитрово
77150с. Ханово
80217с. Чарган
80306с. Челник
Община Ямбол (JAM26)
87374гр. Ямбол
ЕКАТТЕСелищни образувания
95282"Кунино Енерджи" - АД, Бетонов възел землище (40645) с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца
95279"Кунино Енерджи" - АД, Сградоцентрала землище (40645) с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца
94558XI шахта землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
94438Акчелар землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94544Ален мак землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95193Арапя землище (48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас
94602Бадемите землище (63183) с. Рудник, общ. Бургас, обл. Бургас
95563Балабанчево землище (70247) гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
94294Балъм дере землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94647Батака землище (72151) с. Твърдица, общ. Бургас, обл. Бургас
94856Баш Самоков землище (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
95340Бизнес парк Бургас 1 землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95354Бизнес парк Бургас 2 землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95368Бизнес парк Бургас 3 землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95371Бизнес парк Бургас 4 землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95385Бизнес парк Бургас 5 землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95426Бизнес парк Крайморие землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95412Бизнес парк Меден рудник землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95409Бизнес парк Сарафово землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
94366Боровец-север землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94371Боровец-юг землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95203Боруна землище (48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас
95460Брастите - 1 землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95474Брастите - 2 землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
94628Брястите землище (06776) с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас
94530Бялата чешма и Дъбравата землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
98260Ваканционно селище "Дюни" землище (BGS21) общ. Созопол, обл. Бургас
94486Ваялар землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94023ВЕЦ Долна Бешовица на р. Искър землище (22023) с. Долна Бешовица, общ. Роман, обл. Враца
94174Вилна зона "Крушов баир" землище (37798) гр. Козлодуй, общ. Козлодуй, обл. Враца
94472Виница-север землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95553Върбите землище (BLG28) общ. Кресна, обл. Благоевград
94650Върбицата землище (72151) с. Твърдица, общ. Бургас, обл. Бургас
94160Гладно поле землище (40227) с. Крушовица, общ. Елин Пелин, обл. София
94455Горна трака землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94900Горунака землище (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
94513Дели сава землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94126ДЗС землище (63427) гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе
95217Диньов гьол землище (48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас
94469Добрева чешма землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94753Доброгледски лозя землище (21587) с. Доброглед, общ. Аксаково, обл. Варна
94232Долна Трака землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95008Долни дол землище (44389) с. Лъга, общ. Етрополе, обл. София
95618Жабокрек землище (62671) гр. Рила, общ. Рила, обл. Кюстендил
94664Заслона землище (21141) с. Димчево, общ. Бургас, обл. Бургас
94407Зеленика-част землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95025Златичора землище (87391) с. Ямна, общ. Етрополе, обл. София
95162Индустриален парк Шумен землище (83510) гр. Шумен, общ. Шумен, обл. Шумен
95296Индустриална зона Куклен землище (40467) гр. Куклен, общ. Куклен, обл. Пловдив
95100Индустриална зона Летница землище (43476) гр. Летница, общ. Летница, обл. Ловеч
95337Индустриална зона Марица землище (03839) с. Бенковски, общ. Марица, обл. Пловдив, землище (78080) с. Царацово, общ. Марица, обл. Пловдив
94719Инцараки землище (11538) гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас
95488Каменица - Изворите землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95577Каменско землище (47096) с. Манолич, общ. Сунгурларе, обл. Бургас
94589Каптажа землище (32425) с. Изворище, общ. Бургас, обл. Бургас
94143Кария землище (83017) гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич
95546Китка землище (BGS18) общ. Руен, обл. Бургас
94962Кобиля землище (05147) с. Бойковец, общ. Етрополе, обл. София
94890Котката землище (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
94318Кочмар землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94678Край канала землище (21141) с. Димчево, общ. Бургас, обл. Бургас
94201Кринчовица землище (87374) гр. Ямбол, общ. Ямбол, обл. Ямбол
94277Крушова градина землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95056Курорт "Огняновски минерални бани" землище (BLG13) общ. Гърмен, обл. Благоевград
95042Курорт "Сливенски минерални бани" землище (30990) с. Злати войвода, общ. Сливен, обл. Сливен
99958Курортен комплекс "Албена" землище (DOB03) общ. Балчик, обл. Добрич
98226Курортен комплекс "Боровец" землище (SFO39) общ. Самоков, обл. София
94015Курортен комплекс "Златни пясъци" землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94085Курортен комплекс "Международен младежки землище (BGS27) общ. Приморско, обл. Бургас
98230Курортен комплекс "Пампорово" землище (SML38) общ. Чепеларе, обл. Смолян, землище (SML31) общ. Смолян, обл. Смолян
94040Курортен комплекс "Св. св. Константин и землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
98212Курортен комплекс "Слънчев бряг" землище (BGS15) общ. Несебър, обл. Бургас
95306Курортен комплекс Върбица землище (SHU10) общ. Върбица, обл. Шумен
96462Къмпинг Добруджа землище (83017) гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич
95066Кюмбетите землище (58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна
94410Летище землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94784Лозите землище (37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна
94592Лозницата землище (07332) гр. Българово, общ. Бургас, обл. Бургас
94633Лозята землище (06776) с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас
94527Манастирски рид землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95011Манастирското землище (62582) с. Рибарица, общ. Етрополе, обл. София
94304Ментеше землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94842Могилите землище (37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, землище (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
94959Над язовира землище (05147) с. Бойковец, общ. Етрополе, обл. София
95220Нестинарка землище (48619) гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас
95234Оазис землище (44094) с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас
94256Орехчето землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94561Острицата землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
94280Панорама землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94811Панорама I землище (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
94825Панорама II землище (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
94839Панорама III землище (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
94993Пашовото землище (44389) с. Лъга, общ. Етрополе, обл. София
94229Перчемлията землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94188Пети километър землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95529Пирин землище (61813) гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград
95181Планински туристически комплекс "Беклеме землище (02448) с. Балканец, общ. Троян, обл. Ловеч, землище (03486) с. Бели Осъм, общ. Троян, обл. Ловеч
94321Планова землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
96147Побит камък землище (52012) с. Нови хан, общ. Елин Пелин, обл. София
94424Под селото землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94808Поляните землище (39459) с. Кранево, общ. Балчик, обл. Добрич
95323Помпена станция землище (56397) с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе
94397Прибой землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94246Припек землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95312Пристанище землище (56397) с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе
95128Промишлена зона - Искра землище (32826) с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив
94616Пръстницата землище (06776) с. Брястовец, общ. Бургас, обл. Бургас
95443Птицата землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
94335Пчелина землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
96007Равно расте землище (34120) с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София
94887Райкьовец землище (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
94383Ракитника землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94945Рибарица землище (62582) с. Рибарица, общ. Етрополе, обл. София
94928Рибарника землище (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
95438Рибарско селище землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95515Росенец землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95251Севлиевски лозя землище (65927) гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово
94099Семково землище (BLG02) общ. Белица, обл. Благоевград
95090Солницата землище (58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна
94352Сотира землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94976Спиловица землище (87391) с. Ямна, общ. Етрополе, обл. София
94931Стубела землище (62582) с. Рибарица, общ. Етрополе, обл. София
94770Студен кладенец землище (53691) с. Орешак, общ. Аксаково, обл. Варна
94130Стълпище землище (47977) с. Мечка, общ. Иваново, обл. Русе
94873Суха река землище (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
94575Сухото дере землище (32425) с. Изворище, общ. Бургас, обл. Бургас
94349Сълзица землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95248Тарфа землище (44094) с. Лозенец, общ. Царево, обл. Бургас
94441Телевизионна кула землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94743Терасите землище (00182) гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна
95491Тополите землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
94497Траката-разширение землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
94767Трите воденици землище (21988) с. Долище, общ. Аксаково, обл. Варна
94705Трите кладенчета землище (47202) с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас
95604Туристически комплекс Армира землище (32024) гр. Ивайловград, общ. Ивайловград, обл. Хасково
94037Узунджата землище (58356) гр. Приморско, общ. Приморско, обл. Бургас
94695Училищното землище (47202) с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас
95087Фазанарията землище (58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна
94502Фатрико дере землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95114Фотоволтаичен парк - Адата землище (59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
95131Фотоволтаичен парк - Кунин Ямач землище (59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
95159Фотоволтаичен парк - Мерата землище (36230) с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив
95145Фотоволтаичен парк - Чилингирско землище (59080) гр. Първомай, общ. Първомай, обл. Пловдив
95399Фотоволтаичен парк Мочура землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
94914Хаджирашова чешма землище (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
94191Хайдушки поляни землище (SML31) общ. Смолян, обл. Смолян
95176Хоталич землище (65927) гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово
95594Хълмовете на Плана землище (65231) гр. Самоков, общ. Самоков, обл. София
94112Цигов чарк землище (62004) гр. Ракитово, общ. Ракитово, обл. Пазарджик
94157Червенка землище (81178) гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас
94215Черешево землище (PDV39) общ. Кричим, обл. Пловдив
94263Черешова градина землище (VAR06) общ. Варна, обл. Варна
95501Черни дол землище (34120) с. Елешница, общ. Елин Пелин, обл. София
94681Черниците землище (47202) с. Маринка, общ. Бургас, обл. Бургас
94798Черноморска панорама землище (37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна, землище (54145) с. Осеново, общ. Аксаково, обл. Варна
95580Черноморска панорама Ювез землище (37099) с. Кичево, общ. Аксаково, обл. Варна
95265Чифлика землище (65927) гр. Севлиево, общ. Севлиево, обл. Габрово
94869Чичера землище (27632) гр. Етрополе, общ. Етрополе, обл. София
94722Чолакова чешма землище (39164) с. Кошарица, общ. Несебър, обл. Бургас
94984Шарковото землище (87391) с. Ямна, общ. Етрополе, обл. София
95532Шато Бургозоне землище (54020) гр. Оряхово, общ. Оряхово, обл. Враца
95073Шашкъните землище (58503) гр. Провадия, общ. Провадия, обл. Варна
95457Шилото землище (07079) гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас
95039Язовир Батак землище (02837) гр. Батак, общ. Батак, обл. Пазарджик
94736Янчева поляна землище (00182) гр. Аксаково, общ. Аксаково, обл. Варна

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11330
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

2022-2024: Въпроси за болнични

68532
Здравейте! Имам един въпрос. В момента съм майчинство още първа година. Октомври 2025 приключва. Та въпроса ми е мога ли да изля...

Осчетоводяване на ревизионен акт за начет

50
Здравейте, моля споделете как осчетоводявате акт за начет за неправомерно изплатени парични обезщетения за временна неработоспос...

Физическо лице, регистрирано като ЗП и доходи от ФВЦ, декларация по чл.55

76
Тези доходи къде смятате да ги отразите в ГДД? Ако е в прил.2 - включвате ги в Д55. Ако е в прил.3 - също. Ако е в друго приложе...

Оборот ДДС

67
Здравейте, имаме следния казус: Оборот за регистрация по ЗДДС чл.96 е достигнат на 17,07,2024г. В следващите дни фирмата е прод...
Още от форума