Новини » Новини от НОИ

Разходите за пенсии за  седемте месеца на годината са с над 11 процента повече спрямо същия период на 2021 г.

Разходите за пенсии за седемте месеца на годината са с над 11 процента повече спрямо същия период на 2021 г.

Последна редакция: 344
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...
Разходите за пенсии за първите 6 месеца на годината са с над половин милиард лева повече в сравнение с полугодието на 2021 г.

Разходите за пенсии за първите 6 месеца на годината са с над половин милиард лева повече в сравнение с полугодието на 2021 г.

Последна редакция: 635
Националният осигурителен институт (НОИ) предоставя всеки месец информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните...