Политика за защита на личните данни

Ние от КиК.БГ ценим коректността и прозрачността и сме посветени на това да установим силни и дълготрайни отношения с вас, нашите потребители, изградени на базата на доверие и взаимна полза.

Затова разработихме нашата политика за защита на личните данни в прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Когато споделяте лични данни с нас, ние ги обработваме съгласно тази политика. Моля, прочетете внимателно информацията, и ако имате някакви въпроси, свържете се с нас на посочените по-долу координати. Имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността Ви, за да обработим конкретно Ваше искане.

I. Кои сме ние?

Сайтът kik-info.com е собственост на „КиК.БГ“ ЕООД, ЕИК 200830674, адрес: ул. Бизнес Парк София № 1, сграда 4, партер, Младост 4, София 1766, тел. (+359 2) 816 42 33, имейл office@kik-info.com. Навсякъде където упоменаваме „КиК.БГ”, „ние”, „нас” или „наш”, имаме предвид „КиК.БГ“ ЕООД. Дружеството е отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

Зачитането на Вашите лични данни е от основно значение за нас. Ние гарантираме, че защитата на личните данни и сигурността са въплътени във всичко, което правим. Повече за нас може да намерите в страница За нас.

II. Какви категории лични данни за Вас можем да получим и обработваме?

Ние вярваме, че вие, потребителите, сте в основата на това, което правим. Интересуваме се от вашето мнение, за да създаваме приложения и услуги, от които имате нужда.

Когато се регистрирате в сайта при създаването на потребителски профил, данните който можем да получим от Вас са: потребителско име, имейл и IP адрес. След успешна регистрация Вие можете да допълните профила си с профилна снимка или лого, местонахождение, фирма, уебсайт, мото, Вашето лично или фирмено представяне, потребителско съдържание и други данни, които Вие сами публикувате в сайта. Когато направите заявка за платен абонамент за пълен достъп, моля, имайте предвид, че възприетата от нас добра данъчно-счетоводна практика изисква издаването на фактура за всеки абонамент. В този случай, ако сте физическо лице, изискваните от закона Ваши лични данни, които ще обработим са: имена, ЕГН/ЛНЧ и адрес. Повече за законовите основания можете да прочетете тук. Изискваме да въведете и име на лице за контакт и телефон във връзка с обработката на Вашата заявка за абонамент за пълен достъп до сайта.

Когато събираме данни, обозначаваме със звездички задължителните полета за попълване с информация, която ни е необходима, за да Ви дадем възможност да извършите регистриране в нашия сайт, за да Ви дадем достъп до нашите онлайн приложения и услуги, за да Ви изпратим нашия бюлетин, ако сте посочили, че желаете да го получавате, или за да спазим някои законови изисквания (напр. фактуриране). Ако не ни предоставите информация в поле, маркирано със звездичка, това може да се отрази на възможността да Ви предоставим нашите услуги.

Използваме "бисквитки" (cookies), съгласно нашата Политиката за бисквитки (cookies).

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Ние обработваме Вашите данни със следните цели:

 • За да Ви регистрираме безплатно в сайта;
 • За да приемем Вашата заявка за абонамент за пълен достъп до платените онлайн калкулатори и приложения в сайта;
 • Ако сте маркирали, че желаете, за да Ви изпращаме безплатно нашия бюлетин (винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или да се отпишете от самия бюлетин);
 • За да Ви известим, ако сте поискали известяване при нов отговор или нова тема в даден раздел във форума (винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или от съответната тема/раздел във форума);
 • За да Ви предоставим възможност за генериране на документи в режим онлайн, извършване на изчисления и проверки чрез онлайн калкулаторите и приложения от сайта;
 • За да комуникираме с Вас чрез имейл относно Вашата регистрация в сайта.
 • За да комуникираме с Вас по телефон относно Вашия абонамент в сайта.
 • Когато е приложимо използваме бисквитки (cookies) с други лични данни, които вече сте споделили с нас, за осигуряване на правилното функциониране на сайта и приложенията в него, като например да останете логнати в профила си и след изтичане на сесията, за правилно показване на съдържанието, за създаване и запомняне съдържание, за подобряване на сайта.

Ние никога не предоставяме или продаваме Вашите данни. Ние зачитаме Вашите права и винаги се стремим да се съобразим с Вашите искания доколкото е възможно съгласно нашите законови и оперативни отговорности.

В зависимост от целта, за която се използват данните, правните основания, за да обработваме Ваши лични данни, може да е едно или няколко от изброените:

 • Изпълнение на договор: за да Ви предоставим заявената услуга или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор (например създаване на профил, заявка за абонамент за пълен достъп, изпращане на бюлетин) или за да предоставим заявена от Вас услуга, например генериране на документи в режим онлайн, извършване на изчисления и проверки чрез онлайн калкулаторите и приложения от сайта;
 • Законово основание: когато обработката на данните се изисква по закон (например при издаването на фактури);
 • Наш законосъобразен интерес, който може да бъде: да осигурим правилното функциониране на сайта, подобряване на нашите услуги (в частност нашите бизнес интереси да можем да разберем по-добре Вашите нужди и очаквания и следователно, да подобрим своите услуги);
 • Вашето съгласие.

IV. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Ние сме поели ангажимент да защитим и пазим Вашите данни. Това включва работа единствено с доверени партньори.

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици. Можем например да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

Ако сте регистриран потребител в нашия сайт, достъп до част от Ваши данни, могат да имат другите потребители на сайта и форума. Такива данни например могат да бъдат: потребителско име или ако въведете някои от следните данни в потребителския си профил: местонахождение, фирма, фирмен уеб сайт, профилна снимка, фирмено или лично представяне, профилни данни и всички други данни, които Вие може да създадете, като потребителско съдържание.

Можем да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това. Можем също така да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

 • Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на КиК.БГ, нашите клиенти и служители;
 • Ако сте дали своето съгласие за това;
 • При други обстоятелства, ако имаме право да направим това по закон.

Колко дълго пазим Вашите лични данни?

Ние съхраняваме Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговорим на Вашите нужди, за целите за които ги съхраняваме или съгласно нашите законови задължения. Когато вече нямаме нужда от Вашите лични данни, ги изтриваме от своята система или ги правим анонимни, така че Вие вече не може да бъдете идентифицирани по тях.

За да определим срока за задържане на Вашите лични данни прилагаме следните критерии:

 • Когато закупите абонаментен план, запазваме Вашите лични данни за срока на договорните отношения, освен когато по закон се изисква по-дълъг срок на съхранение, например по Закона за счетоводството документи за данъчен контрол - до 10 г.
 • Когато се регистрирате от момента на регистрацията запазваме Вашите данни до момента на изтриването на профила или след период на липса на активност, която определяме с Общите условия за ползване на сайта.
 • Когато сте дали съгласието си за получаването на бюлетин, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете или поискате да Ви отпишем, или след период на липса на активност (няма активно взаимодействие със сайта).
 • Когато използваме cookies, ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).
 • Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съдилища) или за данъчни и счетоводни цели.

Какви са Вашите права?

КиК.БГ уважава правото Ви на лична неприкосновеност. Важно е да можете да управлявате своите лични данни. Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Ако сте регистриран потребител на нашия сайт директно от Вашия потребителски профил можете да реализирате следните свои права:

 • Право на достъп до Вашите лични данни, като влезете чрез профили си в сайта;
 • Право да изтриете Вашия профил (правото „да бъдеш забравен“);
 • Право да коригирате данните от Потребителския профил по избран от Вас начин, така че те могат да станат включително и анонимни;
 • Право да пренесете данните, като ги копирате в четим за Вас формат.

По своя инициатива Вие имате възможност да реализирате правото си „да бъдеш забравен“, като изтриете своя Потребителски профил в сайта от меню Профил/Профил и настройки/Действия/Изтрий този профил. С натискането на бутон "Потвърди изриването" подавате заявка за изтриване профила към нас. След преглед, ние оторизираме изтриването и профилът бива изтрит завинаги от сайта. Личните данни, въведени от Вас, биват изтрити до степен, до която оставащите данни, са аноними или псевдонимизирани и няма да представляват лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Това означава, че те няма да могат да бъдат свързани със самоличността Ви.

Можете да спрете известяването, което преди това сте настроили по имейл при нов отговор или нова тема в даден раздел във форума. Винаги можете да промените тази настройка от Вашия профил или от съответната тема/раздел във форума.

Ако желаете да се отпишете от нашия бюлетин, то винаги можете да промените настройката за получаване във Вашия профил или да натиснете бутона Отпиши се от самия бюлетин.

Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от нас, можете например по всяко време да изтриете профила си. Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg.

Моля, имайте предвид, че може да поискаме доказателство за самоличността ви, за да обработим Ваше конкретно искане.


Защитени ли са личните Ви данни?

Ние винаги правим най-доброто, за да защитим нашите сайтове и прилагаме строги процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неупълномощен достъп. Данните, които събираме, се съхраняват изцяло в електронен вид.

За осъществяването на сигурна криптирана връзка между уеб браузърите на потребителите на сайта и нашите сървъри използваме SSL сертификати. SSL, съкращение от Secure Sockets Layer, е протокол, разработен от Netscape, който служи за пренасяне на лични данни и документи през интернет. Данните се криптират с частен ключ, след което се предават по SSL връзка.

Web базираните информационни системи, които работят с този протокол обикновено имат URL с префикс "https:", вместо "http:". Това е протокол, който защитава Вашата информация, като я пренася през интернет в криптиран формат. Протоколът се грижи за това изпратената информация да остане непроменена и непрочетена от трети лица.

Когато е възможно ние винаги прилагаме псевдонимизация. Това означава обработването на лични данни по такъв начин, че личните данни не могат повече да бъдат свързвани с конкретен субект на данни, без да се използва допълнителна информация, при условие че тя се съхранява отделно и е предмет на технически и организационни мерки с цел да се гарантира, че личните данни не са свързани с идентифицирано физическо лице или с физическо лице, което може да бъде идентифицирано.

Достъпът до Вашия профил е възможен само след задаване на Вашата лична парола. Паролата се пази криптирана в базата данни, тоест дори ние не я знаем. Помнете, че паролата Ви е известна само на Вас, но ако я забравите, винаги можете да изпълните процедурата по Забравена парола, за да я възстановите. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на Вашата дейност в профила си трябва винаги да излезете от него чрез Изход от главното меню, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители.


Съдържание, генерирано от потребителя и социални мрежи

Форумът на kik-info.com, нашите страници и групи в социалните мрежи дават на потребителите възможност да споделят свое съдържание. Моля, помнете, че всяко съдържание, предоставено във форума или една от нашите страници или групи в социалните мрежи, е публично видимо и трябва да сте внимателни, когато предоставяте лични данни. Не носим отговорност за никакви действия, предприети от други лица, ако публикувате лични данни в форума, както и на някоя от нашите страници и групи в социалните мрежи и препоръчваме да не споделяте подобна информация.


Как да се свържете с нас?

Ако имате други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с нас на office@kik-info.com или да ползвате формата за контакт от тук.

Приятно и ползотворно ползване на ресурсите на сайта!

Статии от КиК

Абонамент 2024

Абонамент 2024

11460
Уважаеми потребители, Платформата е актуализирана и подготвена за работа за 2024 година. ➤ Препоръчваме да...
Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Физическо лице, регистрирано като ЗП и доходи от ФВЦ, декларация по чл.55

224
Аз мисля , че данък върху данъка не се начислява

Попълване на трудова книжка при трудови договори с трима работодатели и променинв работното време

176
Какво значи "неточен"? В ТК се вписва само основния ТД. Когато за нещо му трябва даказване на трудов стаж (освен за изчисляване ...

Осигуряване на управител в ЕООД и трудов договор при друг работодател

1095
Цитат на: ХХХХХ в 22.07.2024, 19:26 " Понеже вече не мога да редактирам, да уточня: СОЛ, които се осигуряват на "ниския процент...

Три месеца предизвестие за напускане и неплатен отпуск за гледане на дете до 8 г.

160
Отпускът НЕ удължава срока на предизвестието
Още от форума