Попълвам декл.по чл.50.Имам сл.бел. за доход от командировъчни над лимита, с удържан ДОД след приспадане 25% НПР -както при граждански договор.Според мен това са доходи не от гр.договор ,а доходи по чл.35 от ЗДДФЛ /от  др. източни-ци/ и нямат  % НПР.Трябва да ги посоча в декларацията в Прилож.6 /д-ди от др. източници/, а не в Прилож.3 /д-ди от др. стопанска дейност/ Моля отговорете ми правилно ли разсъждавам?
Трябва да направя ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за лице работило по гр.договорЛицето работи по ТД ,не е  осигурено в/у максимал.осиг. доход, не е СОЛ.Една от сл. бележки няма СО и ДОД.Тази сл.бележка му е издадена на основание на договор за спонсорство, съгласно който дружеството ,което спонсорира лицето се задължава да му изплати хотела в чужбина за участие в симпозиум. Точно за тази сума от 450,00 лв , която дружеството е превело на хотела за нощувката е записана в сл.бележка.Въпросите ми са:
1.Това доход ли е за лицето?
2,Ако е доход защо нямо СО и ДОД и ако трябва да плати СО и ДОД как ще стане като не е СОЛ и не попълва Табл.1 и 2 за годишно изравняване?
3.Ако не е доход, защо  са издали тази сл.бележка?
Има ли  осигуровки в/у авторски възнаграждения изплатени по граждански договор?Къде е регламентирано?
За подаване на ГДД  по чл.50  от ЗДДФЛ са ми представили  3бр. служебни бежки за изплатени суми по гражд.договор. На 2 от тях има удържани СО на лицето, а на третата няма. Лицето работи по трудов договор и е осигурено за всички осиг.случаи. Не е СОЛ.Понеже не е СОЛ в ГДД не попълва Табл.1 и Табл. 2 за годишно изравняване на СО.Според мен  дължи СО и в/у дохода от  третат Сл.бележка, как трябва да го внесе кото не изравнява годишно СО? Благодаря  предварително.
Цялата 2006г. са внасяни авансови вноски  по ЗКПО чл.83 примерно по 1000,00, събрани са 12000,00
януари 2007 също са внесени 1000,00 .От кога стават изискуеми тези суми, от кога започват да се броят 5 години .След  01.І.2007г фирмата не е правила авансови вноски  ,защото има надвнесени суми.
Възможно ли е  собственик на ЕООД - пенсионер да има ДУК без упоменато възнаграждение  и да полага  личен труд също без възнаграждение. Осигурява се като СОЛ- пенсионер само за ЗО в/у 420,00.Работата му е такава , че е видно , че полага личен труд.
В НАП СТ.ЗАГОРА МИ ОТГОВОРИХА"ДА"
НА ТЕЛ.0700 18 700 МИ ОТГОВОРИХА "НЕ" ЗАЩОТО  НЕ  ЖЕЛАЕ ДА СЕ ОСИГУРЯВА И НЯМАЛО СМИСЪЛ ДА
Здравейте колеги!
Възобновяването на дейност на самоосигуряващ се собственик - пенсионер, който не желае да се осигурява за ДОО - нужно ли е да подава Декларация за регистрация ОК5? Благодаря предварително!