Приложение: Декларация за липса на дейност по чл. 38, ал. 9, т. 2 от ЗСч

Въведете или копирайте ЕИК в полето и приложението ще извлече останалите данни за декларацията от ТР. Предприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период, декларират това обстоятелство еднократно за първия отчетен период, в който не е осъществявана дейност, с декларация по образец, утвърден със заповед на министъра на финансите. Декларацията се публикува в срок до 30 юни на следващата година.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Анулиране на фактура

53
ЗДДС,  чл.116, ал.4

Граждански договори

273
Изпълнителя е включен в специален регистър и възложителя е един вид задължен да му осигури работа и сключване на ГД. Когато не ...

Фактури и КИ

210
Цитат на: leoni74 в Вчера в 11:05 " Здравейте, Трябва ли задължително да се осчетоводи фактура , към която е издадено КИ / и две...

Фактура за покупка

250
Цитат на: ДОЛСИНЕЯ в 30.05.2023, 15:37 " Как да процедираме СС № 8  / т.7
Още от форума