Чек лист Приключване 2022 и Подготовка 2023

Маркирайте тези процедури, които ще включите в листа. Най-честите случаи са включени по подразбиране. А по-долу можете да попълните името на фирмата и да отпечатате Чек лист Приключване 2022 и Подготовка 2023 за по-лесното проследяване на сроковете и процедурите за дадената фирма.

Чек лист Приключване 2022 и Подготовка 2023

До 01 януари 2023 г.

До 14 януари 2023 г. (в справката-декларация по ЗДДС за декември 2022 г.)

До 31 януари 2023 г. (за 2022 г.)

До 31 януари 2023 г. (за 2023 г.)

До 25 февруари 2023 г.

До 28 февруари 2023 г.

До 31 март 2023 г.

До 15 април 2023 г.

До 30 април 2023 г. (за 2022 г.)

До 30 април 2023 г. (за 2023 г.)

До 30 април 2023 г. (за пенсионноосигурителни и застрахователни дружества)

До 30 юни 2023 г. (за 2022 г.)

До 30 септември 2023 г.

Данни за предприятието (незадължителни полета)
или Изчисти

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Учредяване на право на строеж

11
Здравейте! Физическо лице учредява на ЕООД (регистрирано по ЗДДС) безсрочно право на ползване върху собствени недвижими имоти: ...

Получени дивиденти от чужбина

32
Здравейте, приходите от дивиденти от немската фирма не се признават за данъчни цели и се посочват в намаление на счетоводния фин...

Длъжност - здравен мениджър

110
Не се разбира от въпроса за какво отговаря съответното лице, какво му е мястото в структурата на на фирмата, какво образование с...

Установяване на некоректно декларирани данни от задължени лица и несъответствия в отчетните регистри по чл. 124 от Закон

109
Здравейте, Масови са тези писма и касаят 2019 година. Ако има телефон, обаждате се и питате за кой период става дума и кои доку...
Още от форума