Приложение: Фактуриране (+ английски)

Приложението за фактуриране издава фактури и известия в PDF без да ги запазва в база данни при нас. Повече за възможностите: тук.

За издаване на проформа фактури тук. За издаване на протоколи по чл. 117 от ЗДДС тук.

Статии от КиК

Статии от КиК (виж още)

Последно от форума

Правилник за вътрешния трудов ред

32
Изменение и допълнение на Правилника за вътрешния трудов ред може да се осъществи, ако в него е предвидена такава възможност, ка...

Проверка и протокол за съставяне на акт

64
Здравейте. Фирма не регистрирана по ДДС - кафе аператив предлага топла кухня - полуфабрикати и няма отделна група Г на касовия а...

Свързани лица ЕС

34
Здравей, Местно лице за БГ има дялово участие в БГ фирма и в немска. Според Вас, съгласно нашето законодателство, двете фирми яв...

2022-2023: Въпроси за Декларации Обр.1, 3 и 6

24280
Благодаря Ви, delphine!
Още от форума