Моля за мнението ви ! Българско дружество, регистрирано по чл.97 от ЗДДС извършва консултантски и инженерингови услуги на клиент от ЕО.Клиентът ще открива  Клон на чуждестранен търговец в България.Когато това стане, за българското дружество ще се формира ли облагаем оборот от същиге сделки към този клиент и ще се регистрира ли по общия ред по ЗДДС ?
Благодаря Ви предварително !