Намерили са начин как да си вземат и парите по старите задължения явно...
За пореден път намирам полезна информация тук.
Благодаря за полезното инфо Бобо.
Благодаря за таблицата. Свърши ми чудесна работа в университета.
Доста полезно приложение. Благодаря!