Здравейте ,купувам стока от Испанска фирма която ще бъде доставена в Албания ,испанската фирма ми издава фактура и съответно имам мит.декл.където фигурира името на българската фирма .Моля  да помогнете за осчетоводяването но покупката и продажбата .
   Колеги отлага ли се срока за СУПТО ?

        Здравейте ,имаме закупена сграда с помещения за отделни производствени процеси ,правим ремонт на определен цех сменят се стъкла 610 кв.м  частично но стойността им е12000.00 лв.Моля за компетентно мнение това текущ ремонт ли е или трябва да се увеличи стойността на цеха .В този цех се правят и други ремонти за да може да се започне дейност .
  Здравейте ,ще правим износ за Канада ,може ли някой който е компетентен да ми помогне в осчетоводяването ?
   Здравейте ,може ли Управител в ЕООД по ДУК и  същото лице  е акционер и представляващ АД  да бъде назначен по ДУК в АД който се явява като втори ?.Благода ря ако някой ми даде отговор .
   Здравейте ,имам закупени 2 броя GSM НА ДИРЕКТОРИ които са на стойност 2000. лв. единият .Фирмата ни използва служебни карти и телефони .Мога ли да ползвам ДДС на телефоните ?