Накратко:
Служител напуска по взаимно съгласие. Регистрира се в бюрото по труда, но не се регистрира в НОИ. В рамките на един месец започва работа по срочен трудов договор за свършване на определена дейност и се освобождава по чл. 325 т.4 след две седмици от датата на назначаването му. Отново преминава през процедура на записване в БТ и НОИ. Този човек има ли право ва обезщетение за безработица за срок по-голям от минималния за 4 месеца и по 7.20 лв на ден?
Благодаря ви!
Един одитор ми вика, като не се си оформили нещата писменно, направи ги все едно така, че разхода е за твоя сметка, а какво ще си пишеш в invoice.... щом има кой да плаща... танту за кукуриго. Кой знае проверяващият дали ще е на кеф  :smile1:
Благодаря за отговорите все пак.
Понеже няма писменна договорка, възможно ли е тези разходи да бъдат осчетоводени като представителни, да им платим данъците, а в invoice да си искаме цялата сума + данъците( Щом ще платят всичко)? Въпросите при една проверка ще бъдат много и т.н.
В крайна сметка чуждата фирма ли ще поема тези разходи или ще са за ваша сметка ?
Чуждата фирма ще поема разходите, но има само устна договорка за това. Писменно го няма.
Здравейте!
Чужда фирма/ЕС/ организира конгрес на територията на България. Всички разходи са за тяхна сметка, но разходите за вечеря и други представителни разходи плащаме ние. В тази връзка чуждата фирма иска да издадем invoice за разходите, които сме платили. Посъветвайте ме как да го направим най-правилно? Имаме фактури издадени на наше име и т.н. Редно ли е да осчетоводим фактурите, да платим данъците и да искаме от чуждата фирма сумата + данъците или да изплозваме друг начин?
Благодаря Ви предварително.
Благодаря на Жоро,
За корекции по Д1 за минал период съм наясно, че е необходимо предписание от НОИ, не бях сигурен дали е необходимо за подаване на неподадени Д1.
Благодаря и на Таня за съвета по корекция на Д6,  една молба до НАП и коригиращата Д6 за минал период... дано всичко е наред.

Благодаря ви!
Липса на Д1 от удостоверение за задълженията!?!?  :blink: От това направо паднах. Сори за реакцията.
Корекция на Д6 се извършва с писмо до НАП и се подават в НАП. С ел.подпис не става.
Пуснаха ми справки, че има разлика в суми по колони на декларирано и внесено. Внесено е правилно, но Д1 с две по-малко и уви са на ДУК :) Красота! :)
Здравейте,
1.При издаване на Удостоверение за липса на задължения от НАП ми посочиха, че през 2006 г. има подадени 2 бр по-малко декларации 1. Необходимо ли е предписание от НОИ за пдаването на тези декларации?
2. Какво е необходимо да се извърши за корекция на декларация 6 от минал период?

Благодаря ви, предварително!
Тогава го включвате в справката по чл. 73 с код 01 за изплатени възнаграждения по извънтрудови правоотношения. Предполагам, не сте му удържали ДОД - пишете нула в графата за данък.
Благодаря и успехи!
1. По първа точка не посочвате за кои възнаграждения, изплатени на СОЛ става дума. Ще си позволя да предположа, че се касае за възнаграждението за положен личен труд като съдружник или собственик. Ако е това, то тези възнаграждения не се посочват в справсата по чл. 73.
2. Да , код 24.
Здравейте,
Благодаря за отговора. Лицето по т.1 декларира, че е самоосигуряващо се лице и му се изплати възнаграждение за извършен труд по ГД. Няма нищо общо с нашето Дружество.
Здравейте,
Може да са малко странни въпросите, но:

1. Изплатените възнаграждения на СОЛ посочват ли се в справката и ако се посочват с кой код са?
2. Изплатените дивиденти на физ. лица с код 24 ли се посочват?

Благодаря ви предварително.
Здравейте,
В предходен месец в дневника за покупки протокол по чл.117 с грешно съставен ДДС за разлика от протокола в Дневника за продажби. Става въпрос за 0.40 лв,разлика, но как се постъпва?
Благодаря, предварително.

Благодаря. Просто исках да разбера дали имам право на тази отстъпка, нищо че годишния корпоративен данък е по-малък от направените авансови вноски през 2011 г.
Здравейте,
Може да ми е странен въпроса, но разрешава ли се ползване на остъпка 1 на сто съгл. чл.92, ал.5 от ЗКПО при надвнесен авансов данък печалба?
Благодаря предварително.