Здравейте, Имаме закупени 2 мостри на много голяма стойност преди 9 години от ЕС с ползван данъчен кредит.
Можем ли сега да ги продадем без ДДС на основание на чл. 80 , ал.1, т.4?
Здравейте, подавам си с електронен подпис годишната декларация по чл. 50. Имам примерно 100 лв за довнасяне, маркирам отстъпката и трябва да платя 95 лв. От миналата година ми виси 1 стотинка лихва от ДОД. Плащам на каса на ИЗИПЕЙ 95.01 ДОД и  като влизам с електронния подпис виждам, че задължението по декларация е 100 лв, стотинката си стои непогасена и остатък по декларация  за плащане 4.99 лв. Прави ли са да не ми признаят отстъпката?
Здравейте!
Служителите ни във фирмата са 10 човека. С МТЕЛ сме сключили два договора. В единия фигурират 10 сим карти, а във втория 8 - на роднини на служителите, заради преференциални условия. МТЕЛ ни издават 2 фактури. Фактурата по втория договор я показваме в дневник покупки, но без право на ДДС, не я и ползваме за разход. Плащанията ги осчетоводяваме като получени от работниците през разчетна сметка. Според вас има ли проблеми с данък уикенд?
Здравейте!
Фирмата ни извършва услуги на населението, не е регистрирана по ДДС. Ще прекратява дейност и продава изхабени активи - примерно за 20000 лв. Според чл. 96 ал.3 този оборот не участва за регистрация по ДДС.  Натрупаният облагаем оборот от услугите за 12 месеца назад е 40000 лв. Дали би имало проблем с данъчните поради, това че в Баланса няма перо дълготраен актив за тази година и в ОПР няма как да отпиша разход - балансова стойност на продадени активи? В данъчната декларация ще фигурира приход - 60000 за година 2015 г.
Предварително благодаря!
в чл.27  е записано за отстраняване на несъответсвия се подава но во заявление .
Заявление Ь4 или заявление Ж1?
Подава се заявление Ж1+към него декл. за истинност+документа за отстраняване на несъответствия
Той не иска да се осигурява по желание. А от НАП са му отговорили, че при спиране на осигуровките при пенсиониране, не се подава ОКД5.
Здравейте!
СОЛ не се е обадил своевременно за получено пенсионно разпореждане и съответно за месеца са внесени пълните осигуровки върху 420 лв., а трябва само здравно. Декларация 1 е подадена вярно. Какво се прави с надвнесените осигуровки? След попълване на годишната декларация ли се искат или да ги оставя така? Ще прави ли НАП ревизия?