Благодаря!  :yes3:

Видях, че случаят на тони-с е приключил с успех. Ще посъветвам моя познат да се качи на "горния" етаж на НОИ. Май само така има шанс. Долу се хващат за буквата и не искат да чуят доводите дори.  :no:

пп Интересното е, че човекът веднъж вече е получавал обезщетение (преди много години) , пак при тези обстоятелства.
Мой познат е съкратен от работа и при подаване на документите в НОИ за обезщетението, са му отказали, защото в регистрите им излизало, че е съдружник в ООД и като такъв, няма право на обезщетение. Той наистина е участвал в дружеството, (през 1998 г.) без да се е самоосигурявал през него, нито е сключвал трудов договор. За фирмата е било подадено заявление за ликвидация (не знам дали е такава формата, предавам думите му) в съда, но явно процедурата не е приключена тогава, защото ООД-то още се води като фирма без дейност в НАП - няколко години съдружникът е подавал нулеви декларации и после се е отказал, а те са спрели да го търсят. Фирмата не е пререгистрирана в ТР.

Въпросът ми е как може да се оправи тази каша - къде какво трябва да се подаде, за да може моят познат да си получава обезщетението за безработица, а и да приключи ликвидацията.
Благодаря!  :smile1:
Здравейте, колеги!

Фирмата ни закупи имот. С нотариалната такса, данъка за придобиване и таксите по вписване увеличава ли се отчетната стойност на актива или са текущ разход? Става дума за около 9 хил.лв.
Или внасяме 3 авансови вноски общо за 750.00лв до 15 декември и след януари 2014 останалите 450.00лв???

Това е вярното. При такъв прогнозиран (10 000) и такъв реализиран (12 000) резултат, няма да се дължи лихва.

пп Не след януари 2014, а конкретно с ГДД ще се доначислят останалите 450 лв.
Да, това имах предвид за справката по чл.73.
Благодаря!  :smile1:
Срока - до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен данъка?

А за миналогодишния данък предполагам, че ще се подава справката по чл.73, нали?
Здравейте!

Какви са промените по отношение на дивидентите, изплатени на местни физически лица?
С декларацията по чл.55 ли ще се декларират?