Благодаря на Елизабет за много ясно и точно представената тема.  Беше ми от полза, като трябваше набързо за 1 ден да направя ОПР и Баланс на фирма, кандидатстваща по ЕП, имаща няколко зайкини, и поколение от зайчета :smile1: