Колеги, моля за потвърждение! Аз съм от страната на клиент рег.по ЗДДС и съм получател на тестер(оборудване) за дейността ми от доставчик нерегистриран по ЗДДС в КИПЪР. Ф-рата, която са издали от Кипърската фирма е без начислен ДДС.За мен това е ВОП, за който трябва да си самоначисля ДДС в БГ с протокол по чл.117. Правилни ли са ми разсъжденията?
ГИТ да не си измиват ръцете с потребителите, защото системата им изобщо пък не работеше в края на януари. След като се дава срок за подаване е важно в този срок да няма тех.проблеми от страна на приемащия орган.
и аз това искам да уточним, възможно ли е ако собственика дължи на фирмата си 800 лв., а фирмата му дължи на него като ФЛ 25 000, да ги прихвана и така следващата година пак с осигуровките ще прихвана, така ще ми намалява салдото което ми е за задължения към собственика?
Реално тези 25 000 лв. са дошли по банка в дружеството, но връщането им е по етапно чрез приспадане... някой за отговор или размишление
Здравейте! Надявам се намеря отговор тук на поставения от мен въпрос или поне да дискутираме проблема. Става дума за следното: в продължение на 5 години аз отчитам отсрочен данъчен актив от непризнати лихви за данъчни цели и загуби. За да го правя това е било ясно, че има вероятност да се реализират печалби и тогава бих имала обратно проявление на т.нар. намаляема данъчна разлика, но уви вече на шестата година е ясно, че няма обстоятелства за генериране на печалба. В случая какво става с този отсрочен актив, когато не изпълнявам условията за обратно проявление?