Здравейте, имам следния казус:

Покупка на акции / от свързани лица / на цена по-ниска от пазарната стойност. Трябва ли придобиващото дружество да направи корекция до пазарна цена и как ?
Здравейте, тази седмица на семинара Велин Филипов изрази тезата, че би могло да се разпределя текущо авансов дивидент, като цитира коментара на Огнян Герджиков, че това би могло да стане след съставяне на междинен финансов отчет. След всички указания на НАП, тяхното становище е че не може. Моля, да споделите мнение.