При изплащане на обезщетение по член 331 от КТ на лице с наложен запор от ЧСИ следва ли размерът на обезщетението да бъде включен в определяне размера на месечната удръжка по наложения запор?
Здравейте,       Имаме болничен лист, който премина процедура на обжалване, признат е от НЕЛК и сега трябва да бъде подадено Приложение № 9 за него в НОИ. Болничният лист обхваща период изцяло за 12.2022 г. Може ли към момента да бъде подаден с КЕП или трябва да бъде представен в приемната на НОИ? И по принцип за какъв период назад във времето може да се подава по ел. път Приложение №9?
Здравейте,
Имам служител, починал по време на медицински отпуск, за който е представил болничен лист. Какви са особеностите при попълването на Прил. 9 в случая, най-вече за периода след настъпване на смъртта?
Здравейте,
Работник, вид осигурен 16, представя болничен лист  за гледане на болен член от семейството. На 29.10 болният почива, за което работникът не уведомява работодателите си, следователно те подават болничния лист за целия период на издаването му. От съответното ТП на НОИ уведомяват работодателите за датата на смъртта на болния, като ги карат да ограничат дните за изплащане в т. 9 на Приложение № 9. По приложен график за отчитане на работното време работникът е трябвало да е на работа за нощна смяна 29/30.10, т. е. тя започва в деня на смъртта на болния   член от семейството. Въпросът е: следва ли часовете от тази нощна смяна да бъдат ограничени?