Здравейте, колкото повече чета, толкова повече се обърквам и ми се иска да чуя мнение на някой който се е сблъсквал с такъв казус. Ситуацията е следната...Фирма "Х" ООД предстои да се продаде на лице "У".  След прехвърлянето ще е вече ЕООД. Питането ми е от гледна точка на лицето, което й купува дяловете...след процедурата по прехвърляне /която ще извърши адвокат/, кой има задължение да представи ГФО за 2014 г./старият или новият собственик/ и трябва ли новият собственик да прави отчет от началото на 2015 до датата на обявяване в ТР на промяната /в едномесечен срок/. Предварително благодаря.
Здравейте, за да не отварям нова тема ще попитам тук. За първи път се сблъсквам с такъв казус и бих искала мнение. Имаме проблем с регистрацията на МПС, което трябваше да е 6+1, но го регистрираха, като 4+1. Съответно не използваме ДДС-то по ф-рите за консумативи и гориво, но предстои технотест, за да стане 6+1. Та въпроса ми е...дали ако отложа осчетоводяването на ф-рите за след промяната имаме прово да използваме ДДС-то? Благодаря предварително.
Здравейте. Искам да попитам за мнение, тъй като спорим в офиса. Коя сума е редно да е упомената в граждански договор - брутна или нетна?