Здравейте! Моля, за коментар по следната ситуация:
Българска фирма регистрирана по ЗДДС извършва доставка и монтаж на съоръжение  на фирма регистрирана по ЗДДС в Румъния. Обекта се намира в Румъния. Транспорта е извършен от българската фирма. В коя колона в дневника за продажби трябва да се посочи сумата? Трябва ли да подавам VIES декларация?
Моля, помагайте, че днес трябва да подавам ддс-то, четох доста и доста се обърках... :blink:
Здравейте, подадох годишен отчет за дейността в НСИ, но си открих грешка в една от справките. Все още не съм подала данъчната декларация. Мога да редактирам вече подадения отчет, нали?  :question:
като сумата на съдружник във всеки протокол не надвишава 10000 лв
Не е добре. Трябва сумата по решението (общо за двамата, преди приспадане на данъка) да е под 10000

Четох в тази статия https://www.tita.bg/free/taxes/515 че
Например, ако ООД с двама съдружника – физически лица през 2017 г., разполага с печалба, реализирана през 2016 г., така и през предходни години в размер на 100 000 лв., то може да разпределя част от нея на база отделни самостоятелни решения, взети през различно време, например, края на март, края на юни и края на септември, съответно в размер на:
16 000 лв. общо (по 8 000 лв. на съдружник);
18 000 лв. общо (по 9 000 лв. на съдружник);
19 000 лв. общо (по 9 500 лв. на съдружник).
В този случай, ако сумите са изплатени от касата на дружеството в брой, ЗОПБ няма да е нарушен. Всеки един съдружник има отделно правоотношение с дружеството и плащането към всеки един съдружник представлява плащане към две отделни физически лица, което не може да бъде оформено с един общ платежен документ, а може да бъде оформено само с два отделни самостоятелни платежни документа, въпреки че се извършва въз основа на едно и също решение на Общото събрание. (Въпреки шумът, който се вдигна – няма промяна в прага за плащания в брой - той остана до 10 000 лв.)След като инвентаризацията ще е фиктивня, защо и плащането на дивидента не е фиктивно? В пълния му размер. Да се подпишат, че са си взели парите и толкоз.

Аз също мислех да стане по този начин, предложението на одитора не ми харесва, затова се допитвам тук.
Здравейте и ЧНГ на всички колеги! Използвам темата за да не създавам нова.

ООД ще изплаща дивиденти на двамата си съдружници. Общата сума на дивидентите, които ще се разпределят е 154 000 лева, дружеството има неразпределена печалба от минали години в размер на 500 000 лева. Взети са решения от общото събрание на съдружниците за разпределяне на дивиденти през четвърто тримесечие, като сумата на съдружник във всеки протокол не надвишава 10000 лв.
Тъй като парите в касата не са наистина налични, а само по счетоводни записи, възможно ли е следното: да направим инвентаризация на паричните средства в касата, да установим че 140 000 от тях липсват и да изплатим на съдружниците само 6300 лева (по 3150 на съдружник). Данък дивиденти да начислим върху сумата от 154000 в размер на 7700 лева. Това е предложение на одитора на дружеството с цел спазване на ограниченията в брой. Моля за мнение по този въпрос, благодаря!
В търговски обекти съм виждал обявени Удостоверенията за Администратор на лични данни. Това би успокоило до известна степен клиентите Ви , хм...

Да и за този вариант мислех. Ще го закачим на видно място и ще видим.
Да, може и без фактура. Просто така сме работили до сега. Ще обвързвам плащането с клиенти на дребно. :good:
За идентифицирането на клиентите сме си в правото, а те са предпазливи, страхуват се да не злоупотреби някой с данните им и не смеят да си показват документа за самоличност.  :question:
http://lex.bg/en/laws/ldoc/2135641917

НАРЕДБА № 3 ОТ 16 ЮЛИ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАТЕЖНИ ОПЕРАЦИИ И ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ИНСТРУМЕНТИ

Отказ за изпълнение на операция с платежна карта

Чл. 32. (1) Търговецът, при който се намира терминалното устройство ПОС, чрез което се извършва плащането, може да откаже използването на платежна карта в случай на:
...
3. отказ от страна на държателя да представи документ, потвърждаващ неговата самоличност, или когато търговецът установи, че неоправомощено лице използва платежната карта;


Проблемът е предимно в това, че не желаят да си казват ЕГН-то.  А би трябвало продавачите да изискват лична карта. 
Здравейте, моля за мнението Ви и съвет!
Понякога фирмата ни продава стоки (предимно техника) с начин на плащане ПОС терминал. При продажбите винаги издаваме данъчна фактура, касов бон с код ПОС, бележка от ПОС терминала.
Някои клиенти недоволстват, че трябва да си кажат ЕГН-то за издаване на данъчна фактура. Казват, че не им трябва фактура, че в хранителните магазини плащат с дебитна карта и не им искат ЕГН. Търговските консултанти не веднъж са изпадали в спорове по този въпрос с клиентите, а и с мен.
Аз като счетоводител изисквам да има данъчна фактура, за да мога след това да си обвържа плащането. Фактурите с начин на плащане с ПОС понякога стигат и до над 1000 -1500 лв.
Въпросът ми е правилно ли е това, че винаги при плащане с ПОС изисквам да издават фактура? Казала съм на търговските консултанти, че са длъжни да изискват личната карта на клиента за проверка на самоличността, че при проблем от страна на клиента да вписват ЕГН9999999999, а и нашата фирма е регистриран администратор на лични данни.
Споделете, моля мнение! Благодаря!
Автомобила ще се продава на физическо лице - несвързано. От изчетеното по въпроса разбирам, че не трябва да се до начислява ДДС. Пускам фактура на физическото лице за 5000 лв. и 1000 лв. ДДС. и отписвам ДМА-то.
Ако греша - поправете ме! Благодаря!
Здравейте!
Фирма е закупила лек автомобил с данъчна основа 50000 лв.  и е ползвала данъчен кредит в размер на 10000 лв. Към момента автомобила не е амортизиран напълно - остатъчна стойност 30000 лв. Управителят иска да продаде автомобила за 5000 лв + 1000 лв. ДДС.

Счетоводните записи са следните:

При покупката:
Дт 205       50000
Дт 4531     10000
         Кт 401      60000


При продажбата:
Дт 411         6000
        Кт 709       5000
        Кт 4532     1000


Отписване на амортизации:
Дт 241      20000
Дт 709      30000
        КТ 205     50000

Как трябва да се процедира и ДДС-то? Трябва ли да се прави корекция на данъчния кредит? Ще има ли проблем, ако продаде автомобила за 5000 лв. + 1000 лв. ДДС?
Моля, за мнение. Благодаря на всички, които ще се включат.
   

Аванс      Дт 411           200,00
                       Кт 412    166,67
                       Кт 4532    33,33

Окончателно плащане      Дт 411              800,00
                                                    Кт 70..        833,34
                                                    Кт 412     (-)166,67
                                                    Кт 4532      133,33
Здравейте, използвам темата да задам няколко въпроса.
Едноличен търговец с патентна дейност (автомивка), собственика е пенсионер - внася само здравни осигуровки, има един работник на 4 часов работен ден и касов апарат. От 01.10.2016 или 30.09.2016 временно ще прекратява дейността. Какви са стъпките за прекратяване?

Прекратих трудовия договор на работника (той не идва на работа от началото на септември).
В НАП ще подам  декларация  прекъсване на трудова дейност в срок от 7 дни от прекъсването.

Какво се подава в общината? Когато прекъсва дейността от 01.10,2016 ще отпадне ли четвъртата вноска от патента, или да посоча като дата на прекъсване 30.09.2016 г.?

Какво да правим с касовия апарат?

Благодаря на всички които ще се включат.
Водете го самоотлъчка и през това време му поискайте писмени обяснения за неявяването му на работа. След това го уволнете дисциплинарно. Заповедта и другите документи по прекратяване пак я пратете с обратна разписка до адреса по лична карта. Важно е да имате обратна разписка и да е видно, че сте се опитали да го намерите.
Болничният лист кога е издаден, в отпуск от -до кога е лицето?