Благодаря,това за 2010 год.,а дали се отнася и за 2011 год?
Здравейте,
Зем.производител се облага по общият ред/попълва Прил.2/.През 2011 годината е получил субсидии отнасящи се за 2009г.Те в приходната част на Прил.2 ще се посочат,нали?Ще се облагат ли с ДОД тези субсидии?