Добър ден!
Имам следният въпрос.
Фирма " А" отдаване под наем  сграда  за срок от 10 години   с месечна наемна цена 10 000 лева без ДДС или 12 000 лева с ДДС.
Фирма " А" признава направените разходи от Наемателя (Фирма "Б") за ремонтни дейности, поддръжка и подобрения до 2/3 от месечната наемната цена.
Наемателя (Фирма "Б") е направил ремонтни дейности  на стойност 35 000 лева, които са признати от Наемодателя (Фирма " А").
Какви докуметнти са необходими между двете фирми, какъв е редът и начена за осчетоводяване при Наемодателя (Фирма " А").
Въпросът е следният:
Фирма е сключила издателски договор с физическо лице за издаването на негова книга.
Всички разходи са за сметка на фирмата, на физическото лице трябва да се заплати 20% от коричната цена на отпечатаните книги.
Освен договора, какви други документи са необходими за изплащането на уговореното възнаграждение на физическото лице. Същото не може да издаде фактура.
Нямате информация дали тези стоки ще напускат територията на страната - при това положение сте направили необходимото. Ако ще се изнасят / съответно Вие да реализирате ВОД / щяха да Ви уведомят и да реагират на начисленото ДДС. Само наличието на ДДС номер не е причина да подавате VIES .
Благодаря ти още веднъж delphine,
стоките не са напускали територията на страната. Значи си остава с това което е направено. :good:
 При така описаната ситуация - нищо повече.
Благодаря за бързия отговор delphine
Възможно ли е да едопусната грешка, Гръцката фирма има VAT № EL ............ в писан във фактурата, което ме кара да мисля дали трябва да се пуска VIES декларация от Балгарската фирма.
Здравейте !
Става въпрос за издаване на фактури от българска фирма, регистрирана по ДДС на чуждестранни фирми. И в двата случая стоките са продадени на територията на Р България.  Едната  фирма е от Гърция а другата от САЩ. При издаването на фактурите е начислено 20% ДДС и за двете фирми, друго необходимо ли е да се прави от страна на българската фирма.
Здравейте!
Фирма купува инертни материали същите са платени касово, доставчика издава фактура но без касов бон, като прилага товарителница от друга фирма, от която е взел инертните материали.
Възможно ли е товарителница да играе роля на касова бележка.
Ремонтите се правят от членовете.
Фактурите са пуснати на ЮЛНЦ, материалите от магазина веднага се влагат в ремонта, дейността .
Здравейте!
ЮЛНЦ - Спортен клуб не извършва търговска дейност, закупува материали за ремонт, подобряване и поддръжка на сгради и обзавеждането в тях. Същите се ползват от членовете на клуба за извършване на спортна дейност в тях  - "тренировки и състезавания".
Самите сгради и помещения не са собственост на ЮЛНЦ  и не са предоставени под наем от организацията която е собственик.
Как следва да изпиша закупените материали от ЮЛНЦ
1.Приход и плащане към доставчик;
Д-т 302/К-т 401
Д-т401/К-т гр.50
2.За изписване на материалите и отнасянето им по икономически елемент;
Д-т 601/К-т 302
Д-т 611 или 612/ к-т 601
За горните счетоводни операции, ЮЛНЦ предоставя само фактури - няма складови и искания  за прихожда и разхода на материалите.
Въпросите са следните; :question:
1.Правилно ли  е това?
2. Само по себе си това стопанска дейност ли е?
3. Трябва ли да има други документи и според Вас, и  какви са те?

Благодаря предварително за вашето мнение! :good:
Благодаря на всички!  :thumbup:
Може ли да ми дадете жокер, къде да го прочета.
Новак съм в това направление. :bow:
Регистрирани ли сте по ЗДДС?
Да. :thumbup:
Здравейте! Струва ми се, че доста скъпа ще излезе храната от стола. Според мен начинът, по който процедирате в момента, е правилен.
Да това е така , но нали всички направени разходи за придобиване на продуктите трябва да се начислят и така да се сформира цената на заприхождаване. :hmmm:
Здравейте! Държавно претприятие има стол за хранене. Закупените продукти имат начислено ДДС, стоката се заприхождава в склада по цена на придобиване без ДДС, след това се предава на готвача за приготвяне на храна.  Направината калкулация и сформираната цена на готовата продукция се начислява ДДС при продажбата.
Въпроса ми е : Нетрябва ли начисленото ДДС при покупката да се прибавя към стойността на заприхождаване и при продажбата на готовата продукция пак да се начислява ДДС.
 :hmmm: