Здравейте, отново.
Исках само да попитам, реално този оборот, който е от продадени вещи не влиза в общия оборот, също така не се декларира пред нап с Отчета за продажбите. Така реално имаме разлика между маркирания на Ка и отчетени пред НАП. Това не е ли проблем, как ще се обясни на проверяващите?
Също така, какви справки изискват Вие от самите офиси или само отчет от КА. Трябва в края на месеца общо заложените вещи да се равняват с тези по счетоводни данни, защото някой колеги твърдят, че не ги водят счетоводно.
Благодаря за информацията и извинявайте, че Ви занимавам.
И аз се присъединявам към питането Ви и също какъв отчет Ви се издава от програмата за да е лесно осчетоводяване то и отчитането на приходи и продажби.
не става ясно от закона дали на 420 или на 550 трябва да внася Самоосигуряващо се лице, което е в болничен и се осигурява на 550 ????