Какви декларации и отчети и в какви срокове  трябва да подава училищно настоятелство,което има само приходи от членски внос и разходи за мероприятия в училището/цветя,награди/?
Благодарности на всички,които ще се отзоват с отговор!
Успешен ден!
В меню данъчна и осигурителна информация - справки за задължения,но само на титуляра на ел.подписа,
Как сте начислили заплати преди да е свършил месеца?
Какви декларации и в какви срокове трябва да подава училищно настоятелство,което има само приходи от вноски и разходи за мероприятия в училището?Благодарности на всички,които ще се отзоват с отговор!Успешен ден!
Какви осигуровки се дължат когато работник е в неплатен отпуск пети месец?
Благодаря предварително!