Кога възнаграждението за личен труд е облагаем оборот по смисъла на ЗДДС

16.06.2014, 13:56 6270 3

16.06.2014, 13:56
Публикации: 61 / 2
Във връзка с прикаченото становище, не мога да разбера как се прави разграничението, кога съдружниците поемат изцяло риска и отговорността и кога не. Достатъчно ли е да речем в протокола, с който се взема решение за размера на възнаграждението да се посочи, че цялата отговорност за изпълнението се поема от дружеството, за да не се причислява изплатеното възнаграждение към облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС?
•  Когато съдружниците във вътрешните отношения с дружеството поемат изцяло риска и отговорността за вредите при неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, които извършват от името и за сметка на дружеството спрямо третите лица, следва да се приеме, че съдружниците осъществяват независима икономическа дейност и за същата са данъчно задължени по ЗДДС лица.
•   Когато съдружниците във вътрешните отношения с дружеството не поемат риска и отговорността, а същите се носят от самото дружество за вредите при неизпълнение или лошо изпълнение на услугите, които извършват от името и за сметка на дружеството спрямо третите лица, следва да се приеме, че съдружниците не осъществяват независима икономическа дейност и за същата не са данъчно задължени по ЗДДС лица.

#1 | 16.06.2014, 20:15
Публикации: 11864 / 2158
Възнаграждението за положен личен труд НЕ влиза в оборота за регистрация по ЗДДС.

Съгласно цитираното становище на НАП :
" Съгласно чл. 3, ал. 1 от ЗДДС данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. "

чл.3 ал.1 ЗДДС  :
" Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея."

Чл.3 ал.3 конкретизира , че :
" (3) Не е независима икономическа дейност:
1. дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово
"

Да видим и какво казва ЗДДФЛ за личния труд в ДР параграф 1 т.26 " и " :

"26. "Трудови правоотношения" са:
........................ ........................ ............
и) (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери."
#2 | 18.06.2014, 15:34
Публикации: 61 / 2
Благодаря за включването!

Аз също смятах така, но това становище ме смути, защото твърдят, че за целите на ЗДДС, притежаването на дялово участие не следва да се приема като определящ фактор при характеризиране на дейността дали има характер на независима икономическа дейност.

Важно било, кой поема риска и отговорността от неизпълнение или лошо изпълнение на услугите. Определянето на това, дали съдружниците носят изцяло риска и отговорността ми се струва твърде субективно, особено ако става въпрос за едно лице, което е собственик на ЕООД и получава възнаграждение за положен личен труд.

До сега смело изключвах тези доходи при определяне на облагаемия оборот, но след това становище се чудя дали не трябва са сключи договор по ЗЗД, в който изрично да се посочи кой носи отговорност. /друг въпрос е, че този договор ще трябва да се сключи от едно лице ...../#3 | 18.06.2014, 17:48
Публикации: 11864 / 2158
Важно било, кой поема риска и отговорността от неизпълнение или лошо изпълнение на услугите. Определянето на това, дали съдружниците носят изцяло риска и отговорността ми се струва твърде субективно, особено ако става въпрос за едно лице, което е собственик на ЕООД и получава възнаграждение за положен личен труд.

Страна по дадена договореност е самото дружество, а не съдружникът в качеството му на физическо лице. Той само полага личен труд с цел изпълняване на тази договореност от страна на дружеството. По принцип договорът за личен труд си е по ЗЗД , а не по КТ , а по отношение на отговорността съдружникът носи такава пред дружеството, но не и пред друга страна и в никакъв случай не е независимо лице доколкото изпълнява дейност по взаимоотношения , договорени не от него, а от юридическото лице .
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група