ДДС регистрация?

02.04.2015, 13:22 5759 8
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.04.2015, 13:22
Публикации: 11 / 0
Здравейте,

Имам намерение да купувам чрез ЕООД-то си софтуер от чужбина. Само купувам без да продавам. Купеният софтуер е рамка (темплейт), който използвам, за да създам сайт по договор за изработка с клиенти в България. Нужна ли ми е ДДС регистрация само заради купуването на софтуера?

Благодаря!
#1 | 02.04.2015, 20:39
Публикации: 6365 / 1054
Зависи какъв софтуер купувате.

Ако е стандартен по определението на §1, т. 25. ("Стандартен софтуер" е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител), имате покупка на стока (Чл. 5. (1) Стока по смисъла на този закон е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер) и не трябва да се регистрирате по ЗДДС, ако софтуерът не надхвърля 20 000 лв.(Чл. 99. (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година не надвишава 20 000 лв.
(3) За лицата по ал. 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.
(4) Стойността по ал. 2 е общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз, без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени.)


Ако софтуерът не е стандартен, имате услуга и дължите данък по чл. 82, ал. 2, т. 3, което означава, че трябва да се регистрирате по чл. 97а "не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък".
#2 | 03.04.2015, 10:38
Публикации: 11 / 0
Зависи какъв софтуер купувате.

Ако е стандартен по определението на §1, т. 25. ("Стандартен софтуер" е програмен продукт, записан на технически носител, който е предназначен за масова употреба и не отчита спецификите в дейността на конкретния потребител), имате покупка на стока (Чл. 5. (1) Стока по смисъла на този закон е всяка движима и недвижима вещ, включително електрическа енергия, газ, вода, топлинна или хладилна енергия и други подобни, както и стандартният софтуер) и не трябва да се регистрирате по ЗДДС, ако софтуерът не надхвърля 20 000 лв.(Чл. 99. (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година не надвишава 20 000 лв.
(3) За лицата по ал. 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.
(4) Стойността по ал. 2 е общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз, без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени.)


Ако софтуерът не е стандартен, имате услуга и дължите данък по чл. 82, ал. 2, т. 3, което означава, че трябва да се регистрирате по чл. 97а "не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък".

Ами софтуерът е стандартен, но го получаваме по електронен път и това май го прави услуга по пара. 1, т. 4 от ДР на ЗДДС

"14. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) "Услуги, извършени по електронен път" са услугите, предвидени в Приложение II на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност и чл. 7 на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 77/1 от 23 март 2011 г.), както и в Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 октомври 2013 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на място на доставки на услуги.
Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път."

Ето какво казва Приложение 2 от Директивата:

"ПРИЛОЖЕНИЕ II
ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 56, ПАРАГРАФ 1, БУКВА К)

1)Доставка на интернет адрес, уебхостване, дистанционно поддържане на
програми и оборудване;

2)доставка и осъвременяване на софтуер;

3)доставка на образи ,текст и информация и предоставяне на бази данни;

4)доставка на музика, филми и игри, включително игри на шанса и хазартни игри, и политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и мероприятия;

5)доставка на дистанционно обучение"

Ако разбирането ми е правилно, разбира се... Благодаря!
#3 | 03.04.2015, 10:51
Публикации: 6365 / 1054
А как четете текста: "Когато доставчикът на услуга и негов клиент кореспондират по електронна поща, това само по себе си не означава, че извършваната услуга е извършвана по електронен път" ?

Пък и списъкът е ИНДИКАТИВЕН, а не ДИРЕКТИВЕН....

И трето. Кой софтуер ще остане стока, след като всеки се получава електронно? Отдавна никой не разпространява софтуер с дискове....

На Ваше място бих отправила запитване до ОДОП. Или отидете на консултация на Аксаков, ако сте в София. То е важно как ги четат текстовете тези, които контролират спазването им. :smile1:
#4 | 16.04.2015, 12:11
Публикации: 31 / 3
Вие не купувате софтуера, а права за ползването му.

В този смисъл, прехвърлянето на права върху нематериални вещи е услуга  - чл.9, ал.2 т.1 от ЗДДС и директива 2006/112/ЕО чл.25 буква а).

#5 | 20.05.2015, 11:42
Публикации: 15 / 0
Здравейте, ще ползвам темата, за да не задръствам форума излишно...
Фирма нерегистрирана по ДДС ще купува офис за 70хил.лв. Тя е новооткрита и няма оборот, следователно не трябва да се регистрира по ДДС, нали? Условието за регистрация е предходните 12месеца оборотът (т.е. издадените от фирмата фактури) да надхвърлят 50хил.лв.
Почти съм сигурна, че е така, но ми трябва и вашето мнение, за да стана абсолютно сигурна  :blush:
Благодаря на всички отзовали се  :give_rose:
#6 | 20.05.2015, 11:44
Публикации: 7602 / 1145
 Условието за регистрация е предходните 12месеца оборотът (т.е. издадените от фирмата фактури) да надхвърлят 50хил.лв.

Това е едно от условията :)
Има и някои задължителни регистрации според дейността, според клиентите...
#7 | 20.05.2015, 11:46
Публикации: 266 / 5
Така е, но следите този оборот, оборота за ВОП и оборота от дистанционни продажби( ако има такива).
#8 | 20.05.2015, 14:24
Публикации: 15 / 0
Ясно, Благодаря! Ще следя и това.
Фирмата ще отдава този офис под наем и мисля, че няма да попадне в обхвата на другите 2 оборота също.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група