Риск при банков превод от приятел

28.05.2015, 11:16 13598 17

28.05.2015, 11:16
Публикации: 5 / 0
Здравейте,
Не ми е много ясна следната ситуация:
Мой много добър приятел ме помоли да преведе в моя сметка значителна сума пари.
Не мога да му откажа, но се притеснявам от две неща:
1. Трябва ли да описвам този превод в годишната ми данъчна декларация, при условие, че е над 50000лв, но е под 100000лв?
2. Доколкото знам, парите са от продажба на имот и може да докаже произхода им, но ако не може какво следва за мен като получател?
3. Няма да подписваме договор за заеми и тн, има ми пълно доверие, че когато поиска, ще му върна превода обратно.

Благодаря много на всички  отзовали се предварително.
#1 | 28.05.2015, 11:36
Публикации: 186 / 19
Не се занимавай да правиш такъв тип услуги.

#2 | 28.05.2015, 11:48
Публикации: 5 / 0
Не искам да му отказвам просто ей-така.
Познаваме се от деца, а и момента има сериозни проблеми с жена му, която има наркотична зависимост.
Най-лесното ми е да му откажа, но от друга страна за какво са приятелите.
Трябва ли този превод да се декларира в данъчната декларация, която така или иначе подавам всяка година?
#3 | 28.05.2015, 12:27
Публикации: 186 / 19
Това е един вид "изпиране на пари".... ти си помисли, дали искаш да се занимаваш.
Това, което пишеш още повече затвърждава тезата ми, че става въпрос за измама, тъй като отчаяните хора правят отчаяни неща :(
Би трябвало да ти се въртят в главата няколко въпроса
-Защо не ги преведе в негова сметка
-Защо не ги преведе на жена си
-Откъде ще дойдат тези пари
.......................

Здравейте,
Не ми е много ясна следната ситуация:
Мой много добър приятел ме помоли да преведе в моя сметка значителна сума пари.
...
3. Няма да подписваме договор за заеми и тн, има ми пълно доверие, че когато поиска, ще му върна превода обратно....
Моят съвет е, ако прецениш да поемеш риска, задължително напишете максимално подробен договор с нотариална заверка. Този договор ще защити интересите и на двамата ви. В живота всичко се случва.
#5 | 28.05.2015, 13:31
Публикации: 5 / 0
Благодаря ви, г-н Петров за бързият отговор!
Ако подпишем такъв нотариален договор, тогава трябва ли да го описвам този превод в данъчната ми декларация?
Реално погледнато това не ми е доход, нито пък възнаграждение за нещо.

Тами - жена му е наркоманка, така че варианта да и преведе пари на нея отпада автоматично.
Него го притеснява, че може да поиска по съдебен път достъп до всички негови сметки, защото за женени над 10 години.
Зависи как се оформи договора. Не искам да навлизам в повече подробности, добре е да се посъветвате с много компетентен юрист и счетоводител. :wink1:
#7 | 28.05.2015, 14:00
Публикации: 5 / 0
Още един последен въпрос:
Ако живея с някой на семейни начела от 5 години, имаме две деца, но нямаме официален брак и преведа голяма сума на приятелката ми  - тогава трябва ли да се сключва договор според вас?
И ако не се сключи договор, тя трябва ли по някъв начин да описва този мой превод в декларацията й?
#8 | 28.05.2015, 14:21
Публикации: 186 / 19
Г-н Петров, за какво предлагате да се подпише договор?
И това, че ще е нотариално заверено само ще докаже, че двамата са се подписали, а не че така наречената сделка е "чиста"

Georgi Vasilev - вие получихте ли отговор на въпросите, които би трябвало да задавате относно защо този човек не може да преведе сам на себе си парите и му трябва друг?
Знаете ли от къде ще идват парите и какво точно ще пише в основанието за превода?

Относно данъчната декларация  - първо трябва да си изясните вие на какво основание ще получите парите и на какво основание ще му ги върнете обратно?
Не е отговор, нито съвет. Само цитирам:  :wink1:
1. Чл. 250 и сл. от ЗЗД.
2. "1. Паричните знаци (метални или книжни) притежават белези на телесност и затова са без съмнение вещи. Съпоставени с недвижимите вещи, те са движими вещи. Ако металните пари ни се представят обикновено само като родово определени вещи, то при банкнотите на пръв поглед се получава впечатлението, че всяка банкнота, даже когато е издадена от същата държава, е индивидуално определена движима вещ, защото всяка носи серия и номер, чрез които може да бъде индивидуализирана спрямо другите банкноти на същата държава. Чл. 240 ЗЗД изрично говори за собственост върху пари..." (СТАЛЕВ, Ж. - " ВЕЩНОПРАВНИЯТ РЕЖИМ HA ПАРИТЕ").
3. Чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ.
Г-н Петров, за какво предлагате да се подпише договор?
...
Винаги в подобни ситуации предлагам да се пише договор. Максимално подробен. Представете си ситуация, в която някоя от страните се инвалидизира, бъде поставена под запрещение или почине. Има и още хипотези...
#11 | 28.05.2015, 14:29
Публикации: 186 / 19
Извинявай! На мен ми се стори като съвет  :smile1:

Не е отговор, нито съвет. Само цитирам:  :wink1:
1. чл. 250 и сл. от ЗЗД.
2. "1. Паричните знаци (метални или книжни) притежават белези на телесност и затова са без съмнение вещи. Съпоставени с недвижимите вещи, те са движими вещи. Ако металните пари ни се представят обикновено само като родово определени вещи, то при банкнотите на пръв поглед се получава впечатлението, че всяка банкнота, даже когато е издадена от същата държава, е индивидуално определена движима вещ, защото всяка носи серия и номер, чрез които може да бъде индивидуализирана спрямо другите банкноти на същата държава. Чл. 240 ЗЗД изрично говори за собственост върху пари..." (СТАЛЕВ, Ж. - " ВЕЩНОПРАВНИЯТ РЕЖИМ HA ПАРИТЕ").
3. Чл. 50, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ.
#12 | 28.05.2015, 14:32
Публикации: 186 / 19
 :good: абсолютно съм съгласна с Вас

Винаги в подобни ситуации предлагам да се пише договор. Максимално подробен. Представете си ситуация, в която някоя от страните се инвалидизира, бъде поставена под запрещение или почине. Има и още хипотези...
Извинявай! На мен ми се стори като съвет  :smile1:
Съветът е: "Добре е да се посъветвате с много компетентни юрист и счетоводител". :smile1:
#14 | 28.05.2015, 15:37
Публикации: 3601 / 520
Банков трезор?
#15 | 28.05.2015, 16:36
Публикации: 5 / 0
Да може би ще мина на варианта с банков трезор, след като го обсъдя с него.
Благодаря на всички за консултацията.
Все пак ми стана любопитно за ситуацията, когато мъж и жена живеят на семейни начала от 5-10 години, имат деца, и мъжа изпрати на жената сума над 10000лв.
Тогава пак ли трябва да се посочва в декларацията или  пред закона те са като мъж и жена?
#16 | 29.05.2015, 11:08
Публикации: 207 / 40
по последния ви въпрос действайте в следната последователност:
 - прочитате Семейния кодекс и установявате законовия статут на живеещите без брак
 - определяте дали преводът е за плащане на нещо (доход), заем (ако ще се връщат парите) или дарение (няма да се връщат)
 - прочитате ЗДДФЛ за първите два варианта и задълженията, които пораждат
 - прочитате ЗМДТ за варианта дарение

така ще получите някои отговори на въпроса си, ако ви трябват повече - търсите професионална консултация с юрист и/или счетоводител :)
#17 | 27.02.2020, 15:40
Публикации: 27 / 0
При получаване на пари от лице, с което нямате брак мисля, че се дължи данък дарение. Независимо от сумата тя трябва да се деларира - даже и 1 лев да е. И да се плати данък дарение.

Ако получавате пари по сметката си във връзка с продажба на имот, който не е ваш, това не е ваш доход и затова не следва да плащате данък и да декларирате това като доход.  Защото това са погрешно преведени пари (т.е. без да са ваш доход). "Случайно" е объркана сметката, където да се преведат парите. И те после (някой друг път, сега нямате време) ще се прехвърлят при законния си собственик.

Интересно е как точно парите влизат в сметката ви. Дали първо са влезли в сметката на лицето, което е собственик на имота и собственикът на тези пари ги прехвърля от своя сметка, или директно купувачът на имота ги прехвърля във вашата сметка.

Трябва първо да се изясни дали това не е измама - защото в договора за покупко-продажба може да се декларира, че парите се получават по сметка с титуляр продавача на имота. Да не се получи съставяне на документ с невярно съдържание. Освен това не съм сигурен дали парите ще минат безпроблемно ако се напише като получател/титуляр грешно име. Чувал съм, че парите минавали (левови преводи), но за превод в друга валута май има защити (превод в евро например), които не позволяват да пишеш, че пращаш пари на Иван Иванов, а титуляр по сметката да е Димитър Димитров.

Но дори и да допуснем, че технически е възможно.

Извършването на тази "услуга на приятел" може да представлява извършване на платежна услуга без съответния лиценз (услуга по съхранение на пари). Само лицензирани лица може да извършват платежни услуги на територията на България. Дали това е престъпление или само нарушение, колко се лежи в затвора, дали се нарушават и законите против прането на пари и финансиране на тероризма (забраняващи да се откриват сметки на фиктивно име или анонимни сметки) - питайте вашия адвокат.

Най-чистия начин това да стане е парите да се получат по сметката на собственика на имота и той после да ги преведе по сметката на довереното лице. Ако няма договор за заем това значи, че се извършват нелицензирани платежни услуги. Затова трябва да има и договор за заем.

Защото ако продавачът на имота умре (не разглеждаме хипотезата да реши, че му дължите лихва) може да ви съдят да връщате парите с лихви. А ако парите са изчезнали (например откраднали са ги от банковата сметка) ставате длъжник - трябва да продавате вашите имоти за да върнете парите. С лихва. Тъй като няма договор може да ви се начисли пазарна лихва (това си го измислих, но е реалистично така да стане).

Ако в договора пише, че заемът е без лихва и при форсмажорни обстоятелства парите не се връщат  - това ви защитава. (Форсмажорни обстоятелства: парите са откраднати, източени от съдебни изпълнители във връзка с фалшиви кредити, банката е фалирала и фондът за гарантиране на влоговете няма пари т.н.) Ако си имате доверие може да напишете клауза, че форсмажорно обстоятелство е и източнване на сметката от съдебен изпълнител във връзка с дължими кредити. Защото не може да се докаже винаги, че кредитът е недължим (измама е). Така се защитавате ако ви ограбят чрез съдебен изпълнител, но не можете да го докажете. Също така може да добавите клауза и ако бъдете ограбени от НАП, ако бъдат замразени парите от доставчика на платежни услуги, ако бъдат конфискувани от "Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество" и т.н.

Това, че парите не са незаконни не значи, че няма да бъдат конфискувани. Това, че не дължите кредити не значи, че няма да ви източат парите, защото измамници са теглили кредити от ваше име. Не се знае и дали може да докажете нещо.


Ако заемът е само един в рамките на година  - мисля, че заемодателят не е лихвар (т.е. абсолютен престъпник).
Особено ако пише в договора, че лихвата е нула. Не съм сигурен обаче дали е законно да пише, че лихвата е нула. Но щом централните банки имат нулеви или отрицателни лихви - защо да не може.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група