ОТНОСНО: Удържане на ДДС при изплащане на рента в натура

28.11.2011, 12:36 11675 0

28.11.2011, 12:36
Публикации: 296 / 50
В Дирекция ”ОУИ” – ………………. постъпи писмено запитване с вх. № …/ 19.05.2011 г., относно прилагането на ЗДДС. Изложена е следната фактическа обстановка:
Сключен е договор за аренда на земеделска земя. В него фигурират текстове от чл.7, ал.2 от Закона за арендата. Срещу земята, коята обработва кооперацията, физическото лице получава рента от 60 кг. фуражно зърно на декар годишно. От 2007 г. за това зърно се удържа ДДС и вместо 60 кг., физическото лице получава 48 кг. зърно.
Поставен е въпрос правилно ли е кооперацията да удържа ДДС от рентата.
Предвид изложената фактическа обстановка  и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
В хипотезата на отдадена под наем или аренда земя, при която наемното възнаграждение или рента са уговорени в натура /стоки/, а именно във фуражно зърно, е налице специфичен случай на доставка, а именно бартер, който е уреден в чл. 130 ЗДДС.
По силата на чл. 130, ал. 1 ЗДДС когато е налице доставка, по която възнаграждението (изцяло или частично) е определено в стоки или услуги, приема се, че са налице две насрещни доставки, като всеки от доставчиците се смята за продавач на това, което дава, и за купувач на това, което получава.
В разглеждания случай са налице две насрещни доставки, като първата -отдаване под наем на земеделска земя от Вас е освободена доставка, по силата на чл. 45, ал. 1 ЗДДС.
Втората доставка - прехвърлянето на собственост върху фуражно зърно, е облагаема за арендатора, тъй като е с място на изпълнение на територията на страната, извършена е от данъчнозадължено лице и в закона не е предвидено друго /чл. 12, ал. 1 ЗДДС/.
След като арендатора е регистрирано по ЗДДС лице,  същият трябва да начисли  ДДС върху стойността на предадената продукция, която представлява заплащане на дължимото от доставчика към вас арендно или наемно възнаграждение . 
Когато възнаграждението е определено изцяло или частично в стоки или услуги (плащането се извършва изцяло или частично в стоки или услуги), данъчната основа на всяка от доставките е пазарната цена на предоставяната стока или услуга, изчислена към датата, на която данъкът е станал изискуем / чл.26, ал.7 от ЗДДС, в сила от 01.01.2011 г./

Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група