ГОД и ЗП-ФЛ

03.02.2017, 16:19 3478 3

03.02.2017, 16:19
Публикации: 146 / 4
Здравейте!ЗП-ФЛ,който се облага с 60% НПР  и е регистриран  по ЗДДС трябва ли да подава годишен отчет за дейността?И понеже е новорегистриран,трябва ли да подава декларация за избора си на облагане,ако не желае да се облага като ЕТ?
Благодаря!
#1 | 03.02.2017, 16:24
Публикации: 6500 / 613
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2005 г., бр. 98 от 2008 г.) Лицата, които управляват или представляват юридическите лица, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт и на органите на статистиката достоверни данни при попълване на формуляри и анкетни карти по изследвания, включени в Националната статистическа програма, за които е предвидено, че се провеждат на основата на задължително участие. Данни се предоставят и за клонове, поделения или други структурни звена на юридическото лице.
 (2) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Информацията по ал. 1 за Министерството на отбраната, Българската армия и техните структури се предоставя от министъра на отбраната.
 (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 81 от 2005 г.) Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска дейност.
 (4) (Нова - ДВ, бр. 42 от 2001 г., предишна ал. 3, изм., бр. 81 от 2005 г.) Лицата по ал. 1, 2 и 3 са длъжни да представят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи.
 (5) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2005 г., изм., бр. 98 от 2008 г., бр. 95 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Редът, начинът и сроковете за предоставяне на данните по ал. 1 - 3 се определят в статистически формуляри по образци, утвърдени със заповед на председателя на Националния статистически институт, а на данните по ал. 4 - със съвместна заповед на председателя на Националния статистически институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, които се обнародват в "Държавен вестник".
#2 | 03.02.2017, 16:26
Публикации: 6500 / 613
#3 | 03.02.2017, 16:28
Публикации: 146 / 4
Благодаря :)
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група