Предприятие без дейност

02.03.2017, 11:45 14210 32
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

02.03.2017, 11:45
Публикации: 146 / 7
Здравейте,

Микропредприятие (според чл. 19, ал. 2 от ЗС), през 2016 г. има само разходи за банкови такси. Няма сделки, няма условия за признаване на приходи, няма инвестиции и няма покупка на стоки и услуги (параграф 1, т. 30 от ЗС).

1. В НСИ - Декларация за неактивност или ГОД?

2. В НАП - образец 1010а за предприятия без дейност и съставител на ГФО - собственика или образец 1010 с разходите и въпреки, че отговаря на критериите на чл. 17, ал. 2 и параграф 1, т. 30 от Закона за счетоводството, трябва друг съставител на ГФО, защото в обр. 1010 липсва опция собственик - съставител на ГФО?

#1 | 02.03.2017, 12:20
Публикации: 6328 / 1033
В НСИ - декларация за неактивност.
В ГДД - може да не попълвате съставител и пак ще приеме 1010а.
#2 | 02.03.2017, 12:34
Публикации: 146 / 7
От указанията на НСИ:

Декларацията за неактивност се попълва от всички предприятия, които през отчетната 2016 година не са извършвали дейност и не са отчитали приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство, на основание на чл. 20 от Закона за статистиката.

От Указанията на НАП:

Съгласно чл. 92, ал. 4  от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).

Така излиза, че ако се осчетоводят тези разходи, в НСИ - ГОД, а в НАП - 1010а. Но нали банковите такси са текущ разход, защо 1010а?

Доп.  И защо в НАП без отчет за дейността, след като указанието на НСИ е такова?
#3 | 02.03.2017, 12:49
Публикации: 9679 / 1651
Нямам претенции да съм права в случая, но какво ми прави впечатление :

ЗКПО
чл.92
(4) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

В същото време т. 30 влиза в сила от 01.01.2017 - това не знам правилно ли го тълкувам, но ми се струва, че ще е в сила за отчетите за 2017. Така нещата си идват по местата - ако имате отчетени разходи съгласно ЗСч подавате 1010 и ГОД в НСИ.
Указанията на двете институции обаче объркват или може да не ги тълкуваме правилно.

#4 | 02.03.2017, 12:55
Публикации: 146 / 7
Указанието на НАП е от декларацията по чл. 92 ЗКПО, обр. 1010 за 2016 г.

Ето го пак:

Съгласно чл. 92, ал. 4  от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).


#5 | 02.03.2017, 12:55
Публикации: 6328 / 1033

Така излиза, че ако се осчетоводят тези разходи, в НСИ - ГОД, а в НАП - 1010а. Но нали банковите такси са текущ разход, защо 1010а?
Ако се осчетоводят тези разходи, то и в НАП ще подадете декларация за действащо предприятие със съответната загуба.

Доп.  И защо в НАП без отчет за дейността, след като указанието на НСИ е такова?
Ако подавате ГДД 1010, ще приложите и ГОД
Счетоводителят трябва да прецени, дали едно предприятие отговаря на новата т.30 от §1 на ДР на ЗС
Скрит текст :
Ако има само стотина лева банкови такси, то тогава предприятието отговаря на критерия и може да подава декларация за неактивност в НСИ и ГДД 1010а по чл. 92.
Може, обаче, дадено предприятие, да няма приходи, но да е направило разходи за проучване на пазар, подготовка за проекти, изготвяне на оферти, да има персонал и привлечени консултанти... Тогава няма да е изпълнена буква "в" и трябва да състави ГОД, както и да подаде декларация по чл. 92 образец 1010.
#6 | 02.03.2017, 12:59
Публикации: 9679 / 1651
Указанието на НАП е от декларацията по чл. 92 ЗКПО, обр. 1010 за 2016 г.

Ето го пак:

Съгласно чл. 92, ал. 4  от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).


Да, точно това казвам - тука цитират новата т.30, а в статистиката използват старата формулировка "приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство /. Иначе в самият чл.92 няма точно такава препратка към т.30. А тя самата е в сила от 01.01.2017 каквото и да значи това.
#7 | 02.03.2017, 13:04
Публикации: 1534 / 169
Важно за фирмите без дейност
От агенцията уточняват, че фирмите, неизвършвали дейност, трябва да попълнят отделен формуляр – образец 1010а. В него се декларира, че през 2016 г.  фирмата не е имала дейност и не са отчетени приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към документа не се прилага годишен отчет за дейността.
Видно от статията за 2016 г. се гледа чл.92, ал.4 от ЗКПО преди изм. в ДВ 97/2016 г., както е посочила delphine.
#8 | 02.03.2017, 13:17
Публикации: 146 / 7
На сайта на НАП не откривам такова уточнение за 2016 г., а в 1010а се изисква следното деклариране:

За данъчния период данъчно задълженото лице не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството

По коя версия на закона не е осъществявало дейност предприятие, което има само банкови такси? И коя версия спазваме при декларациите за 2016 г.?
#9 | 02.03.2017, 13:52
Публикации: 9679 / 1651
По коя версия на закона не е осъществявало дейност предприятие, което има само банкови такси? И коя версия спазваме при декларациите за 2016 г.?

При всички положения ще правим нещата по последната версия. :smile1: В нея обаче т.30 влиза в сила от 01.01.2017 - аз така го разбирам. Иначе се получава по-горе констатираното противоречие, което описвате .
#10 | 02.03.2017, 14:02
Публикации: 1534 / 169
Под името на Декларация обр.1010а си пише:
Този образец се попълва от данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия: не са извършвали дейност през годината; не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство
Едно към едно с текста на чл.92, ал.4, т.1 и 2 от ЗКПО преди изм., които споменах.  :wink1:
#11 | 02.03.2017, 14:04
Публикации: 9679 / 1651
Под името на Декларация обр.1010а си пише:...

 :good:
#12 | 02.03.2017, 14:21
Публикации: 146 / 7
В такъв случай, в НСИ - ГОД, защото има отчетени разходи. В НАП - обр. 1010 - с дейност, само разходи и не се попълва съставител на ГФО, защото собственикът ще подпише ГФО, защото пък по новия ЗС това е микропредприятие, което не е осъществявало дейност за отчетния период. Аз това разбрах. Разбира се, трябва да се пренебрегне текста от указанието на 1010.

На файла от страницата на НАП с указанията за попълване на ГДД по чл. 92 ЗКПО е записан текста от новия ЗС.
При подаване по електронен път, в обр. 1010 е пак текста от новия ЗС, а в обр. 1010а на същото указание е стария текст. Вие къде гледате?
#13 | 02.03.2017, 14:27
Публикации: 9679 / 1651
За данъчния период данъчно задълженото лице не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството - това е актуалният текст в 1010А. Тълкуванието остава индивидуално. :smile1:
#14 | 02.03.2017, 14:30
Публикации: 6328 / 1033
Първо, отмененият ЗС не е в сила от 01.01.2016 година.
Второ, къде в действащия закон е записано да се признават разходи без съпоставимост с приходи?
#15 | 02.03.2017, 14:51
Публикации: 146 / 7
1. Финансови разходи за бъдещи периоди? НСИ - неактивност, НАП - 1010а и съставител на ГФО - собственика.

2. Е, може да не се осчетоводят тези банкови такси, но все някога ще има дейност и салдото на банката няма да е вярно.

На прав път ли съм?
#16 | 11.01.2018, 18:03
Публикации: 4 / 0
През 2017 год единственото действие за фирмата са изплатени дивиденти на управителя , за намаляване на касовата наличност.През 2018 год ще се пусне декларация по чл 55 за  дължимия данък. Освен публикуване в Търг. регистър други декларации ще има ли? Изменението е само на париченият поток.
#17 | 11.01.2018, 19:04
Публикации: 7243 / 1083
През 2018 год ще се пусне декларация по чл 55 за  дължимия данък.
Д55 през 2018 ако решението за разпределяне на дивидента е взето през четвъртото тримесечие. Ако е по-рано - закъснели сте.
Освен публикуване в Търг. регистър други декларации ще има ли?
Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ /тази година срокът е променен!!!/
Декларация в НСИ
#18 | 11.01.2018, 21:24
Публикации: 4 / 0
Декларация в НСИ- моля за уточнение
#19 | 11.01.2018, 21:29
Публикации: 7243 / 1083
Декларация в НСИ- моля за уточнение

http://www.nsi.bg/bg/content/15784/basic-page/годишна-отчетност-за-дейността-на-предприятията-2017

http://www.nsi.bg/node/15818/
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове