Захранване на каса

23.03.2017, 00:52 8287 18

23.03.2017, 00:52
Публикации: 40 / 0
Поради недостиг на средства в касата собственика сключва договори за паричен заем между себе си и дружеството(неговото).  През 2016г. има сключени 3 самостоятелни договора, всеки на стойност около 8000лв., и сумите постъпват в брой в касата.

Чета Указанията за прилагане на закона за огр.на пл-ния в брой и доколкото разбирам, ако договора е един то по него се събират самостоятелните плащания и всички плащ-ния в брой не трябва да надвишават(или да са равни) на 10000.
Когато договорите са няколко, от различни дати трябва ли сумите по тях да се събират и ограничат до 10000 в брой?
Според вас в нарушение ли сме спрямо ограничението за плащане в брой?
Благодаря!
#1 | 23.03.2017, 09:13
Публикации: 2605 / 307
Според мен не сте, но си следете какво трябва да обявите в ГДД на лицето.
#2 | 23.03.2017, 10:58
Публикации: 40 / 0
В ГДД по чл.92, в  Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица - посочвам салдото към 31.12.16 - примерно - 24000лв (3х8000). Лихва ще се начисли само за данъчни цели и ще се посочи в намаление в Част V -  Други намаления на счетоводния финансов резултат.
В ГДД чл.50 на собственика в  Приложение № 11 предоставени/получени парични заеми, в Част І – Непогасена част по предоставени през годината парични заеми - 24000лв.
Част ІІ – Непогасени остатъци по предоставени парични заеми към 31 декември на годината - Няма да попълвам, т.к. заема е от 2016г. ?
Приложение № 6 доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ - няма да попълвам защо реално няма лихва, тя е само за данъчни цели.

Правилно ли е така?
Мерси :)
#3 | 23.03.2017, 15:48
Публикации: 40 / 0
Колеги, може ли за мнение, греша ли някъде?
#4 | 23.03.2017, 19:31
Публикации: 49 / 6
Необходими ли са въобще тези договори за заем - защо не ги преоформите в допълнителни парични вноски по ТЗ?
#5 | 23.03.2017, 22:54
Публикации: 40 / 0
До сега не съм се сблъсквала с допълнителни парични вноски по чл.134 ТЗ и ми е малко объркано. До колкото успях да прочета се прави следното:
1. Решение от Еднолич.собс-к на капитала за внасяне допълнителна парична вноска по чл.134 ТЗ. Като се уговаря срок за връщане.
И тъй като са внасяни няколко вноски през годината - за всяка вноска отделно Решение. Примерно м.02 - 8000лв., м.05 - 8000лв. и м.11 - 8000лв. Всяко плащане е независимо от другото и не нарушавам ограничението до 10000лв. в брой?
2. Лихва - в Решението се казва, че лихва не се дължи. Но за данъчни цели трябва ли да се начисли и да се преобразува фин.резултат в посока намаление?
3. Допълнителната вноска трябва ли да се декларира в ГДД по чл.50 на собственика? До колкото разбирам не се посочват в ГДД?
#6 | 24.03.2017, 10:21
Публикации: 49 / 6
Няколко отделни решения, за да не превишите ограничението. Лихви ще са дължими само ако е договорено. Можете да договорите срок за връщане, след изтичането на който, ако вноските не са върнати ще се дължи лихва - имате варианти. Сумата се посочва като задължение към свързани лица в ГДД на дружеството,  в тази на собственика като физическо лице - не.
#7 | 24.03.2017, 11:05
Публикации: 179 / 4
и аз винаги със заеми оправям касата
Гледай да ги погасяваш преди да станат  главница + начислена лихва 10000 лв, защото иначе трябва да ги въртите през банката.
Не забравяй , че лихвите , които не са изплатени към 31,12 по заемите не се признават за разход!
също така , когато пък му изплатиш лихви трябва се декларират в ГДД чл. 50 на собственика
#8 | 24.03.2017, 11:13
Публикации: 179 / 4
както и че собственика е добре да може да ги докаже като доход отнякъде тези пари
#9 | 24.03.2017, 11:21
Публикации: 40 / 0
и аз винаги със заеми оправям касата
Гледай да ги погасяваш преди да станат  главница + начислена лихва 10000 лв, защото иначе трябва да ги въртите през банката.
Не забравяй , че лихвите , които не са изплатени към 31,12 по заемите не се признават за разход!
също така , когато пък му изплатиш лихви трябва се декларират в ГДД чл. 50 на собственика
Притеснява ме това, че са няколко заема в брой, всеки за себе си + лихвата не надхвърля 10000лв., но сумарно ДА. И другото, което ме притеснява е, че и по трите към 31.12 няма връщане, няма достатъчно пари в касата. Не знам как ще се приеме от НАП? 
#10 | 24.03.2017, 11:50
Публикации: 179 / 4
щом са по отделни договори няма проблеми
щом посочиш Разходите за лихви по тези заеми в увеличение на резултата в ГДД по чл.92 за данъчните няма да има проблем
а няма ли изгледи тази каса да се понапълни малко ?
#11 | 24.03.2017, 12:16
Публикации: 71 / 4
Колеги, може ли и аз да попитам в тази връзка, трябва ли физическото лице, което е предоставило заема да декларира сумата в ГДД чл. 50, след като няма други доходи освен по трудови правоотошения /тогава няма задължение за подаване на ГДД/ и реално няма какво да попълни друго освен приложението за заема. За получените лихви е записано, че са му доход само, ако са по -високи от банковите лихви, които плаща по взетия от него кредит./кредита е от банкова институция/
#12 | 24.03.2017, 12:17
Публикации: 40 / 0
За заемите от 2016 осчетоводяванията са слевдните: 501/493 и 621/496, като салдото по  496 го посочвам в увеличение в ГДД.
Обаче гледам, че колегата миналата година(2015) е начислявал лихви само за данъчни цели, т.е. счетоводно по  621 и 496 няма движение, а в ГДД са посочени в намаление?
Как е по-правилно? В намаление според пак не е грешно, защото те реално ще намалят фин.резултат.
 Много се обърках вече.....
#13 | 24.03.2017, 13:15
Публикации: 179 / 4
При мен е така:
при получаването на заема Дт Каса/ Кт Други Кредитори ан .Собств-к
При нач-не на лихвата          Дт Р-ди за лихви по заеми/ Кт Други кредитори ан .Собств-к
После сумата от сметка Р-ди за лихви по заеми, която не е изплатена към 31,12 отива в увеличение на резултата
В годината , в която тези пари се върнат  и лихвата се погаси - отива в намаление на резултата.
#14 | 24.03.2017, 13:17
Публикации: 179 / 4
Колеги, може ли и аз да попитам в тази връзка, трябва ли физическото лице, което е предоставило заема да декларира сумата в ГДД чл. 50, след като няма други доходи освен по трудови правоотошения /тогава няма задължение за подаване на ГДД/ и реално няма какво да попълни друго освен приложението за заема. За получените лихви е записано, че са му доход само, ако са по -високи от банковите лихви, които плаща по взетия от него кредит./кредита е от банкова институция/

къде е записано това за лихвите?
#15 | 24.03.2017, 13:44
Публикации: 40 / 0
къде е записано това за лихвите?
Така наистина е най-чисто, но лихвата, която начисляваш всеки месец не трябва ли да се покаже в Дневника по ЗДДС с протокол?
#16 | 24.03.2017, 13:46
Публикации: 40 / 0
При мен е така:
при получаването на заема Дт Каса/ Кт Други Кредитори ан .Собств-к
При нач-не на лихвата          Дт Р-ди за лихви по заеми/ Кт Други кредитори ан .Собств-к
После сумата от сметка Р-ди за лихви по заеми, която не е изплатена към 31,12 отива в увеличение на резултата
В годината , в която тези пари се върнат  и лихвата се погаси - отива в намаление на резултата.

Този цитат имах предвид :)
#17 | 22.01.2022, 10:20
Публикации: 1 / 0
Здравейте! Имам въпрос - ако собственик на ЕООД захранва фирмената банкова сметка през лична сметка със суми до 2000 лв. (или доста по-малки - 50-100 лв.), трябва ли да се правят договори за заем със съответни лихви за всяка трансакция? И въобще има ли изискване за банковите преводи и праг на захранване, над който трябва да се сключват договори?
#18 | 22.01.2022, 10:46
Публикации: 10733 / 1880
Здравейте,
всяко захранване на сметка или каса / независимо от сумата /   трябва да има своето основание - при юридически лица това са вноски по чл.134 ТЗ или заем от собственика. Не е необходимо за всяка сума да имате договор или Решение за вноски по чл.134 - тези суми могат да са част от една глобална сума.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 11.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група