Доход от наем и касова бележка

23.04.2017, 15:10 3179 6
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

23.04.2017, 15:10
Публикации: 7 / 0
Физическо лице ще отдава под наем личен недвижим имот ( СИО)на фирма. Физическото лице е  регистрирано като  ЕТ, пререгистриран в АВ, без дейност в момента и без регистрация по ДДС. Физ лице е самоосигуряващо се като съдружник в ООД. Въпросът  е следва ли да издава фискален бон за неговата част от наема?
#1 | 23.04.2017, 15:57
Публикации: 7230 / 1079
Не. Фирмата наемател ще Ви издаде СИС за платения наем. Независимо, че сте СОЛ.
След като имотът е СИО, ще трябва да издадат СИС и на двамата собственика.
#2 | 23.04.2017, 18:22
Публикации: 7 / 0
Благодаря за отговора.
А как тълкувате  този текст от Наредба Н-18 за касовите апарати
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
В случая лицето е ЕТ, регистрирано по ТЗ, макар и да не отдава под наем в това си качество.

#3 | 23.04.2017, 18:28
Публикации: 6324 / 1030
При условие, че предприятието изплаща доход на самоосигуряващо се лице по смисъла на КСО, изрично потвърдило това обстоятелство писмено с декларация по реда на чл. 43, ал. 5 ЗДДФЛ, предприятието - платец на дохода:
- не изготвя Сметка за изплатени суми по реда на чл. 45, ал. 4 ЗДДФЛ;
- не удържа авансов данък, а изплаща брутния доход на лицето (чл. 43, ал. 5 ЗДДФЛ).

Съгласно чл.9, ал. 2 на ЗДДФЛ  "Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство или касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството."

Чл. 6. (1) Първичният счетоводен документ, адресиран до външен получател, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование или име, адрес и единен идентификационен код от Търговския регистър или единен идентификационен код по Булстат или единен граждански номер или личен номер на чужденец на издателя и получателя;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция.

С други думи, ако физическото лице е дикларирало пред фирмата платец на наема, че е СОЛ, фирмата не му идсава СИС за неговата част от наема, а той издава разписка, квитанция от ПКО или друг подобен документ, но не е длъжен да издава фискален бон.
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:
......
6. дейност на наемодатели - физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
#4 | 23.04.2017, 18:35
Публикации: 6324 / 1030
В случая лицето е ЕТ, регистрирано по ТЗ, макар и да не отдава под наем в това си качество.
Качеството на ЕТ и физическото лице са неотделими. В този смисъл, наемодателят трябва да следи дали ще достигне оборот за задължителна регистрация от получения доход от наем, тъй като наемателят е фирма и доставката не е освободена. Ако това се случи, той ще трябва не само да издава фактури с фискални бонове, но и да начислява ддс.
#5 | 23.04.2017, 20:05
Публикации: 7 / 0
Irenabrili, благодаря за отговора, но според мен предприятието наемател издава сметка за изплатени суми и сл. бележка за удържания данък независимо дали наемодателят е СОЛ или не.
Чл.9 ал.3 ЗДДФЛ
3) (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) Разпоредбите на ал. 2 не се прилагат за доходи, за които при придобиването им платецът на дохода издава предвидения в този закон формуляр "Сметка за изплатени суми" или доходът е обложен с окончателен данък по реда на глава шеста, както и за доходи по чл. 13, ал. 1, т. 24.

Чл.43 ал. 5 се отнася за доходи по чл. 29- от друга стопанска дейност.
Доходите от наеми са по чл. 31 от ЗДДФЛ.
И съответно за тях се прилага
4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато платецът на дохода от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество е предприятие или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В тези случаи размерът на дължимия авансов данък се определя, като облагаемият доход по чл. 31 се умножи по данъчна ставка 10 на сто.
Никъде не става въпрос за наемодателя дали е СОЛ или не.
И сътветно документирането е по чл.45 ал.4) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.

При регистрация по ДДС физическото лице следва да издаде фактура с начислен ДДС съгласно изискванията на ЗДДС.
В случая обаче физическото лице (сол и ЕТ) не е регистрирано по ДДС.
Въпросът ми беше най вече свързан с издаването на касова бележка и текста  в наредбата, който ми е неясен - "физически лица, които не са търговци по смисъла на ТЗ".
#6 | 23.04.2017, 21:41
Публикации: 7230 / 1079
Вижте това указание. Обърнете внимание на т.V,  първи пример.  Осoбено  на шестото изречение
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове