Облагат ли се субсидии на ЗП

23.02.2012, 08:31 20417 9

23.02.2012, 08:31
Публикации: 186 / 38
Може ли да получа отговор наготово от по-напреднали, че нямам време да чета - за 2011 г облагат ли се субсидиите на земеделските производители ?
#1 | 23.02.2012, 09:47
Публикации: 3157 / 253
Отговор на Национална агенция по приходите

Безвъзмездната финансова помощ (субсидията), която се предоставя при условията и по реда на Наредба № 9 от 3 април 2008 г. по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" по програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 – 2013 г., получена през 2010 г. представлява облагаем доход за физическите лица – земеделски производители и подлежи на общо облагане и деклариране в годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Аргументите за това са:

1. Помощта не е посочена като необлагаем доход нито в ЗДДФЛ, нито в друг закон. Освобождаването на един доход от облагане представлява данъчно облекчение, което съгласно Конституцията на Република България трябва изрично да е регламентирано в закон. В този смисъл е и разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДФЛ, според която облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

2. Помощта е предназначена за покриването на разходи, които принципно се приспадат за данъчни цели(закупуване на движими и недвижими материални активи, закупуване на селскостопански животни и т.н.). Освобождаването й от облагане би довело до двойно приспадане на едни и същи суми.

3. След отпадане на данъчното облекчение по чл. 13, ал. 3 от ЗДДФЛ, в сила от 01.01.2010 г., не съществува възможност за освобождаване на получената субсидия от облагане, независимо от факта, че физическото лице е регистрирано като земеделски производител - съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от цитираната по-горе Наредба, едно от условията при които се допуска финансиране по мярка 112 е лицата да са регистрирани като земеделски производители.

Следва да имате предвид, че облагаемият доход от стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, се определя, като придобитият доход се намалява с разходи за дейността, както следва:

- с 60 на сто за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност;

- с 40 на сто за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност).

Това е за 2010г, но предполагам, че няма изменение за 2011г.
#2 | 24.02.2012, 13:16
Публикации: 5 / 0
Да, облагат се, освен ако не са субсидии отнасящи се за 2009. Ако ЗП е регистрират по ЗДДС се облага на приход-разход, ако не е регистриран по ЗДДС има право на избор- или на приход разход или с приспадане на 60 % разходи.
#3 | 26.02.2012, 21:39
Публикации: 296 / 50
ddqnkova,
препоръчвам ти да не бързаш с подаването на ГДД-аз ще чакам до 01.05., ще подавам с ел.подпис и ще подам в 24,00 часа-миналата година на 26.04.,ако не се лъжа, публикуваха становище, че няма да се облагат субсидиите.Бях подала една ГДД на познат, подавах коригираща, разправии-този път съм решила да изчакам.
Има подадено запитване към Брюксел,доколкото знам,за това доколко е правилно пари, които се отпускат от европейски бюджет, да бъдат облагани с национални данъци - субсидиите, изплащани от националния бюджет нека бъдат облагани с ДОД, но с какво право се облагат европейски субсидии, не ми е ясно.
Така че съм решила да чакам тълкуването до край.
#4 | 24.02.2013, 10:19
Публикации: 3 / 0
за 2012 година облагат ли се субсидиите по Мярка 141 като ЗП.Няма други приходи.
#5 | 24.02.2013, 13:53
Публикации: 6362 / 1061
Облагат се. Получените субсидии през годината, независимо за коя година се отнасят.
Ако са вложени за производство на непреработена селскостопанска продукция, преди облагането се приспадат 60% разходи от всички получени доходи, включително субсидията.
Ако субсидията е получена за дейност по производство на преработени селскостопански продукти или ако не сте регистриран земеделски производител, придобитият доход се намалява с 40% разходи за дейността.
Ако не влагате получената субсидия за извършване на стопанска дейност, а за лични нужди, тя ще се определи като доход от друг източник по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ с размера на брутната сума, намалена с вноските, които  сте задължени да прави за своя сметка по реда на Закона за здравното осигуряване.#6 | 15.04.2013, 16:03
Публикации: 20 / 0
Здравейте!Регистриран ЧЗП пенсионер съм и внасям само здравна осигуровка върху 240лв.Получавам субсидия за земя-1000лв.Продал съм 2 крави за 2000лв.В приложение 3 коя таблица трябва да попълня,според мен трябва табл.1,но къде да напиша прихода от 2000лв,а трябва,защото са преведени по банков път.
Благодаря ви!
#7 | 15.04.2013, 16:10
Публикации: 6393 / 592
Също в таблица 1 ще посочите и субсидиите.
#8 | 15.04.2013, 16:45
Публикации: 20 / 0
Също в таблица 1 ще посочите и субсидиите.

с код 01 ли?,а субсидиите с 003
и в част II формиране на годишна данъчна основа ще извадя внесените здравни осигуровки и получената сума по 10%
#9 | 15.04.2013, 16:48
Публикации: 6393 / 592
с код 01 ли?

Не. Субсидиите ще посочите с код - 03.
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група