Новите мерки срещу прането на пари - кого засягат и как

06.01.2019, 22:23 2226 7
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

06.01.2019, 22:23
Публикации: 150 / 22
Колеги прикачвам два файла със разяснения и 3 броя декларация,

Декларации по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП можете да видите тук.Декларация по чл. 6, ал. 2 ЗМИП можете да видите тук.Бланката за подаване на ннформация по чл. 11а от ЗМИП можете да видите тук.
#1 | 06.01.2019, 22:25
Публикации: 150 / 22
някои правни и практически въпроси
#2 | 06.01.2019, 22:30
Публикации: 150 / 22
Декларация чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5.т.3 - ЗМИП
прил.1,ал.2 - ППЗМИП
#3 | 06.01.2019, 22:31
Публикации: 150 / 22
Декларация чл.6,ал.2 - ЗМИП
прил.2 към чл.11,ал.2-ППЗМИП
#4 | 06.01.2019, 22:32
Публикации: 150 / 22
Декларация чл.6,ал.2 - ЗМИП
прил.3,към чл.16,ал.1- ППЗМИП
#5 | 06.01.2019, 22:34
Публикации: 150 / 22
Декларацийте,съм ги свалила от страницата на Нотариална камара на Р Б
#6 | 06.01.2019, 23:08
Публикации: 150 / 22
Чл. 42. (1) Въз основа на оценката на риска по глава седма лицата по чл. 4 разработват ефективни вътрешни системи, които да им позволят да установят дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36.
(2) Вътрешните системи по ал. 1 могат да се основават на един или повече от следните източници на информация:
1. информация, получена чрез прилагане на мерките за разширена комплексна проверка;
2. писмена декларация, изискана от клиента, с цел установяване дали лицето попада в някоя от категориите по чл. 36;
3. информация, получена чрез използването на вътрешни или външни бази от данни.
#7 | 06.01.2019, 23:09
Публикации: 150 / 22
Чл. 59. (1) Идентифицирането на всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се извършва чрез събирането на:
1. справка от съответния регистър по чл. 63 и документите по чл. 64;
2. документите и справките по чл. 54, ал. 1 и 2, както и други документи, от които да са видни действителният собственик, характерът и видът на собствеността или контролът съгласно § 2 от допълнителните разпоредби, както и да няма съмнение, че лицето, за което е получена информация по т. 1, е актуалният действителен собственик;
3. декларация от законния представител или от пълномощника на юридическото лице.
(2) За всяко физическо лице, което е действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, се събират данните по чл. 53, ал. 2.
(3) Формата и редът за подаване на декларацията по ал. 1, т. 3 се определят с правилника за прилагане на закона.
(4) За клиентите – юридически лица, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, които се подчиняват на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността, се събира информацията за дяловото участие, подлежаща на разкриване по реда на глава единадесета, раздел I от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, или аналогична информация относно дружества на регулиран пазар извън Република България.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
За 7,99 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
група с над 25 000 членове