Справка за окончателния размер на осигурителния доход - за безработен - за 2018г

09.02.2019, 23:51 9692 17
0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) този раздел.

09.02.2019, 23:51
Публикации: 33 / 0
Така ли се попълва "Таблица 2" (за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г., върху който се дължат здравноосигурителни вноски) от годишната данъчна декларация на "безработен" (лице, което плаща здравна осигуровка върху 1/2 от минималния осигурителен доход - т.е. 8% от 1/2 от 510 лева = 20.40 лв)?Притеснява ме това, че вади отрицателно число долу. Иначе при "потвърди" не излиза съобщение за грешка.

През годината са внасяни за всеки месец 20,40 лв здравни осигуровки.

През предишната година (2017) подадох декларация, в която пише  "прекъсвам дейността" (не "прекратявам") и подадох декларация образец 7. Това, че е декларирано прекъсване, а не прекратяване нали няма значение?

(Физическото лице *не е* регистрирано като едноличен търговец, ако това има значение.)

В първата част на ГДД е отметнатната десета точка (Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване):

#1 | 10.02.2019, 07:19
Публикации: 7604 / 1145
Всичко е така.

Вие защо подавате ГДД?  Ако имате облагаеми доходи, сигурни ли сте, че не се посочват в таблица 2?
#2 | 10.02.2019, 16:21
Публикации: 33 / 0
Май таблицата ми беше попълнена грешно. Или не?

Може би това е правилния вариант, защото не ми излизат отдолу отрицателни суми:Нямам облагаеми доходи, които съм длъжен да декларирам (само някакви лихви по  банкови сметки).

Основанието за подаване на данъчна декларация е притежаване акции или дялове в чужбина.

Съгласно инструкциите за попълване:

Тя се попълва и от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и през годината са получили доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от данъчната декларация.

В колона 3 лицата по т. 1 попълват осигурителния доход по чл. 40, ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО.

Заглавието на колоната е написано изключително подвеждащо, защото не става ясно дали 5 е алинея или точка. На пръв поглед излгежда, че е точка към първата алинея.

Но ако 5 е точка от първа алинея би трябвало да е неправилно да попълвам там осигурителния доход, който е на основание ал. 5 т. 1.

Не съм сигурен кое от двете е правилното.


(5) (Доп. - ДВ, бр. 49 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 95 от 2006 г., в сила от 24.11.2006 г., изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лицата, които не подлежат на осигуряване по ал. 1, 2 и 3, са длъжни да:
1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) внасят осигурителни вноски върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, и извършват годишно изравняване на осигурителния доход съгласно данните от данъчната декларация, като окончателните осигурителни вноски се внасят в срока за нейното подаване;
2. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) подават декларация в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на това обстоятелство, по ред, определен с наредба на министъра на финансите, в която посочват, че ще се осигуряват по реда на т. 1 и избрания осигурителен доход.

Тъй като точките 1, 2а, 4 и 5 не се отнасят за мен би трябвало да *не* попълвам колона "3".

Първата точка не се отнася за мен, защото нямам работодател.

Точка 2а не се отнася за мен, защото не съм "морско лице".

Точка 4 не се отнася за мен, защото не съм пенсионер.

Точка 5 не се отнася за мен, защото не съм "във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане, в отпуск за отглеждане на малко дете".

Значи първия начин на попълване би трябвало да е верния. Обаче така се поучава отрицателно число долу.
#3 | 10.02.2019, 17:17
Публикации: 33 / 0
Това, че съм подал декларация образец 7 и съм плащал здравна осигуровка в размер на 20,40 лв за месеците от 2018 година прави ли ме „самоосигуряващо се лице“ по смисъла на наименованието на колона "4" от таблицата?
#4 | 10.02.2019, 17:37
Публикации: 10217 / 1765
Това, че съм подал декларация образец 7 и съм плащал здравна осигуровка в размер на 20,40 лв за месеците от 2018 година прави ли ме „самоосигуряващо се лице“ по смисъла на наименованието на колона "4" от таблицата?

Да, прави Ви, но нямате доходи / ако е така / , което е условие за подаване на ГДД и попълване на таблицата.
#5 | 10.02.2019, 18:05
Публикации: 33 / 0
Има и други условия за подаване на данъчна декларация, не е само наличието на доход, който трябва да се декларира.

В този случай задължението за подаване на данъчната декларация е по чл. 52 ал. 2 във връзка с чл. 50 ал. 1 т. 4.

Системата не ми позволява да подам данъчната декларация без да попълня "таблица 2".  В първата част на ГДД е отметнатната десета точка (Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване).
#6 | 10.02.2019, 18:23
Публикации: 10217 / 1765
Има и други условия за подаване на данъчна декларация, не е само наличието на доход, който трябва да се декларира.


Да, така е.  :good:
По-скоро исках да отбележа , че само за попълване на Т2 не следва да се подава. А подаването веднага си изисква и Т2 във Вашия случай.
#7 | 10.02.2019, 19:21
Публикации: 33 / 0
Другите неща от данъчната декларация ми е известно как се попълват.

Проблема ми са само тези таблици.

Не мисля, че е правилно и целесъобразно попълването им да е толкова сложно.
#8 | 10.02.2019, 19:56
Публикации: 950 / 101
Здравните вноски като безработен трябва да ги попълните в колона 4, а не в 3.
#9 | 10.02.2019, 20:12
Публикации: 7604 / 1145
Първият вариант на таблицата е верен. Не се притеснявайте от отрицателното число. Така винаги се получава в случаите, когато внасяте осигуровки по задължение без да имате доход (при Вас такъв доход може да е от наем, от граждански договори под МРЗ....) и е нещо съвсем нормално
#10 | 11.02.2019, 21:17
Публикации: 33 / 0
От НАП потвърдиха, че се попълва колона 4 и се получава долу отрицателно число:

В случай, че имате задължение за подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ и в нея декларирате доходи, за които нямате задължение да определяте окончателен размер на здравноосигурителни вноски се попълва таблица 2 от справката за окончателен размер на осигурителният доход, в която се посочва в колона 4 осигурителен доход върху който са внасяни авансово осигурителни вноски. В този случай в таблицата ще се получи отрицателно число.
#11 | 05.03.2019, 15:36
Публикации: 11 / 0
Здравейте :) За да не пускам нова тема, ще попитам тук  :wink1:  И аз имам някой неясноти свързани с попълване на таблица 2.
От 01.01.2018 до 27.05.2018, получавам обезщетение за безработица
От 28.05.2018 до 31.12.2018 си плащам за своя сметка само здравните осигуровки.
През цялата 2018 г, получавам доход от наем-общо 8600 лева.
8600х 10%=860 Разходи за дейността
8600-860=7740 лв Облагаем доход
В ред 13 на колона 5, трябва да посоча облагаемия доход, но той трябва да е разпределен само за месеците в които съм плащала ЗОВ или...?Аз го смятам така-7740/12 месеца, се получава по 645 на месец, за месеците от Юни до Декември, но за периода 28.05.18-31.05.18- пише се пак цялата сума от 645 лева, или се дели пропорционално на дните ? Също за този период в колона 4 каква сума трябва да се посочи 255 или. Извинявам се много объркано стана, ще се радвам да ми помогнете  :wink1:
#12 | 13.01.2021, 11:38
Публикации: 38 / 0
Здравейте, имам въпрос за попълване на ГДД за 2020 на сол - свободна професия.
 В Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 2020 г.  - табл.1 и табл.2 -в колона 4 попълвам 610лв - на такава сума съм внасяла авансови вноски. А в колона 5 пиша действителния доход, който съм получила. За 2020г дохода ми е 3720, т.с. пиша 310 лв.
Като резултат ми се получава годишен осигурителен доход със знак минус. Така ли трябва да бъде или съм объркала нещо ?
#13 | 13.01.2021, 12:28
Публикации: 6335 / 582
Така е.
#14 | 13.01.2021, 12:29
Публикации: 38 / 0
Благодаря
#15 | 13.01.2021, 13:40
Публикации: 7604 / 1145
Така е.
А може да не е точно така:)
в колона 5 пиша действителния доход, който съм получила. За 2020г дохода ми е 3720,....
В к.5 се пише действителния осигурителен доход, който е получения през годината доход, намален с 25% (обикновено). Така че много зависи дали тези 3720 са осигурителен или брутен доход.
#16 | 13.01.2021, 13:46
Публикации: 38 / 0
Сумата 3720 е брутен доход
#17 | 13.01.2021, 14:09
Публикации: 6335 / 582
Приемам забележката, но то си има указания за попълване на таблица 1 и 2 за осигурителния доход. На т.5 от указанията точно е записано коя сума от кой ред на кое приложение се взема. Никой не ни го налива с фуния в главата.
В момента тук са: 0 Потребители и 1 Гост
Пълен достъп в КиК Инфо
за 9.89 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
<b style=
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група