Чл.26 ал.7 от ЗДФФЛ и осигуряване

13.06.2019, 00:22 6998 11

13.06.2019, 00:22
Публикации: 162 / 22
КСО
Чл.4 ал.3
Задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са:
2. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 102 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

Съгласно чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ по реда на чл. 26 ал. 1-6 се облагат доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец.

Физическо лице работещо по трудов договор – 1500 лв.
От стопанска дейност  ще се облага по  чл.26 ал.7 от ЗДДФЛ.
Ще подлежи ли на допълнително осигуряване до максималния ?
#1 | 13.06.2019, 00:34
Публикации: 162 / 22
По конкректно цитирам становище на НАП:

"Цитираните дотук разпоредби са относими към изложения от Вас казус. Физическото лице, реализиращо доходи от продажба на електрическа енергия от възобновяеми източници, следва да бъде  определено като лице, извършващо стопанска дейност като търговец, независимо, че няма регистрация като ЕТ.
   Облагаемият доход от стопанска дейност като търговец се определя по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ и се  декларира в приложение № 2 „ Доходи от стопанска дейност като едноличен търговец” към годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ.
   За целите на годишното облагане по реда на чл.28 от ЗДДФЛ,  определянето на данъчна основа по чл.26 от закона, е  обвързано с формиране на данъчен финансов резултат, получен като счетоводният финансов резултат  се преобразува за данъчни цели по  реда на Закона за корпоративното подоходно облагане. От изложеното следва,  че лицата извършващи дейност като търговци следва да водят счетоводство, спазвайки изискванията на Закона за счетоводството и приложимите  счетоводни стандарти.
 Съгласно чл.28 от ЗДДФЛ годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като ЕТ се определя, като облагаемият доход по чл.26 за данъчната година се намалява с вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО."

#2 | 13.06.2019, 07:14
Публикации: 9463 / 1601
Не виждам нещо неясно - подлежи на осигуряване до максимума.
Не разбрах и какво общо има цитираното становище с първоначалния въпрос. Освен че продажбата на ел. енергия от ВЕИ се третира като доход от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец
#3 | 13.06.2019, 10:01
Публикации: 12057 / 2213
С тази промяна от 2019 се сложи край на "вратичката" в закона благодарение на която тези лица не се осигуряваха. Впрочем това нашумя покрай началото на проверките на електронните търговци, които НАП масово започна да проверява и да привиква да си декларират доходите . В началото това не беше свързано с изискване за осигуряване. Вече тази промяна от 2019 изисква и осигуряване на същите тези лица. Който се възползвал до момента - възползвал се.
Сега вече следва да се осигурява независимо от наличието или не статута си на търговец.
#4 | 13.06.2019, 10:19
Публикации: 9463 / 1601
Сега вече следва да се осигурява независимо от наличието или не статута си на търговец.

С оглед на питането бих добавила и независимо от наличието на осигуряване по трудов или друг договор. А при самоосигуряване на друго основание доходът от търговската дейност на ФЛ, извършвана без регистрация като ЕТ, влиза в годишното изравняване на осигурителния доход.
#5 | 09.06.2024, 14:17
Публикации: 5 / 0
На мен ми е интересно друго: В КСО се говори за лица, които получават доходи по чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ. Когато едно лице няма доходи от дейност, за доходите от която би трябвало да се облага по реда на чл. 26, ал. 7, попада ли в обхвата на предишната т. 2 (настояща т.3) от чл. 4, ал. 3 от КСО?
Ето какъв е точният текст в КСО:
лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Аз го разбирам така:
Ако си регистриран ЕТ подлежиш задължително на осигуряване, щом извършваш дейност.
Но лице по който и да е член на ЗДДФЛ, в това число и на чл. 26, ал. 7, ставаш след като вече подлежиш на облагане, т.е след като си получил доход.
#6 | 09.06.2024, 15:17
Публикации: 9463 / 1601
Цитирали сте съответната алинея от КСО: " и лицата, които се облагат по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица." Въобще не пише "които получават доходи по чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ"
По чл.26, ал.7 се облагат "доходите от стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на Търговския закон, но не е регистрирано като едноличен търговец."
Наблягам на "стопанска дейност"!
Преди да имате доход от тази дейност трудно могат да докажат, че подлежите на осигуряване, по простата причина, че още нищо не сте продали, а стоките може да сте купили за себе си.
Друг въпрос е, кога точно подлежите на осигуряване: само за дните през които имате покупки на стоки или продажби?, за периода от пускането на обявата до продажбата? за периода от покупката на стоките до продажбата?... Освен това: ако приемем, че ще се осигурявате само за дните на продажбите, то той е момента на продажбата - денят, през който сте получили заявката и сте се съгласили да изпратите стоката? денят, в който сте я предали на куриера? денят, в който стоката е приета от клиента или денят, в който сте си получили парите?
Може би всичките изброени варианти са възможни, стига да може да се защитите при проверка.
#7 | 09.06.2024, 15:27
Публикации: 5 / 0

Преди да имате доход от тази дейност трудно могат да докажат, че подлежите на осигуряване, по простата причина, че още нищо не сте продали, а стоките може да сте купили за себе си.


На тях (НАП) не им трябва да доказват, каквото и да било. Поканват те да го направиш и ако не изпълниш поканата, ще ти пишат акт. За теб остава да възразяваш
#8 | 09.06.2024, 15:33
Публикации: 9463 / 1601
На практика лицата, които получават доходи от стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ без да са регистрирани като ЕТ, на практика са приравнени на ЕТ и като данъчно облагане, и като осигуряване, и по отношение на отчетите към статистиката.
#9 | 09.06.2024, 15:39
Публикации: 9463 / 1601
На тях (НАП) не им трябва да доказват, каквото и да било. Поканват те да го направиш и ако не изпълниш поканата, ще ти пишат акт. За теб остава да възразяваш
Е, чак толкова грубо не е :) След поканата можете да се свържете с проверяващия, да представите доказателства, разяснения и т.н. и всичко да завърши само с констативен протокол.
Пък и до акт да се стигне - можете да възразите, да обжалвате, че дори и да осъдите НАП.
#10 | 10.06.2024, 03:44
Публикации: 162 / 22
На мен ми е интересно друго:

  От 2019 г до 2024 изтече много вода.  Вече има тълкувателно решение на ВАС.  Те НАП и НОИ хич не обичат ВАС.
  Виж тълкувателно Решение 2 от 02.02.2022 на ВАС.

   "В този смисъл следва да се направи разграничение между понятията данъци и осигурителни вноски с оглед правната им същност и последици

Данъкът е субективно вземане на държавата от физически и юридически лица, което е невъзвращаемо, за разлика от осигурителните вноски, които се правят за обезпечаване на
общественото и здравно осигуряване и в този смисъл при тях е налице възвращаемост, което обуславя и социалната им функция на подпомагане с оглед настъпване на съответните осигурителни рискове. "


  и т.н.


 
   
#11 | 10.06.2024, 10:18
Публикации: 5 / 0
Това решение не е лошо, но какво общо има с въпроса?
Пълен достъп в КиК Инфо
за 13.75 лв. без ДДС на месец при год. абонамент
По-бързо
По-удобно
По-сигурно*
Абонамент
Последни теми
Последно в Новини
Намери ни във Facebook
Харесай нашата страница
Facebook.com/KiKinfo
и се присъедини към
ПРОФЕСИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОБЩНОСТ
най-голямата счетоводна група